Verrassing!
 
Stel je voor: je staat op de trein te wachten en weet zeker dat hij elk moment kan komen. Je tuurt in de verte; zie je al iets? Even later ben je totaal verrast als de trein voor je neus staat. Hij kwam van de andere kant! Dat gevoel hebben we in de adventstijd ook. Advent is een tijd van verwachting, een tijd van uitzien naar het licht. Maar als het dan uiteindelijk licht wordt, ben je toch nog verrast!
 
kerst groep 1-2 020De Messias werd al heel lang verwacht, maar uiteindelijk werd hij geboren in een stal in Bethlehem; dat had niemand verwacht! Verwachting en verrassing liggen soms heel dicht bij elkaar.

De afgelopen weken hebben we verhalen over verwachting gehoord en gelezen en heel veel gezongen hierover. Met als bijzonder hoogtepunt onze kerstvieringen!

Groep 8b beleefde een bijzondere kerstzang. Juf Monique vertelt erover. “Wat leuk was het om voor de mensen in het Dijckhuis te zingen.
kerst groep 3-8 002
Best wel spannend vonden de kinderen het... heel voorzichtig werd het eerste lied ingezet. Maar hoe leuk was het dat de mensen veel applaus gaven en lieten merken dat ze het heel erg leuk vonden. Toen durfden de kinderen wat verder de zaal in te komen. Het ijs was gebroken en uit volle borst werd “In Excelcis Deo” gezongen. Hier en daar werd door de bewoners meegezongen. Mooi en leuk om zo met elkaar op weg naar Kerstmis te gaan.”

De groepen 1 en 2 vierden dit jaar het kerstfeest in de kerk. Alle ouders mochten het kerstfeest meevieren.
Woensdagavond zat de kerk dan ook helemaal vol met ouders en kinderen. We hebben samen genoten van het mooie verhaal over Levi de herdersjongen die op zoek ging naar het pasgeboren kind. Het was een heel mooi feest met veel mooie liedjes en zelfs 2 juffen die piano en dwarsfluit speelden.

De groepen 3 t/m 8 vierden elk op hun eigen manier het kerstfeest in hun eigen klas. Met mooie kerstliederen, verhalen en toneelspel hebben we stilgestaan bij de geboorte van de Messias.

De kaarsen brandden, sommige kinderen bespeelden muziekinstrumenten, anderen speelden toneel en natuurlijk was er het kerstverhaal. En of dat nu tot leven kwam doordat de juf of meester het heel mooi vertelde of doordat er op het digibord mooie afbeeldingen bij te zien waren, overal kwam de kerstboodschap goed over!

Kiara uit groep 5a vertelt dat er in haar groep saxofoon gespeeld werd:
“Aan het begin ging werd door Laurens op zijn saxofoon  gespeeld: het lied  kom allen tezamen. Bij het lied vrolijk kerstfeest  zongen Kiara, Jasmijn en Eliza solo. Bij het kaarsen aansteken gingen Kane, Mees, Eray, Karol en Dewie en door Yannick werden de kaarsen uit geblazen.”

Britt, Rishie en Roos uit groep 6b vertellen over hun kerstviering:
“Het was heel gezellig en ook om te zingen. Het verhaal was lang maar ook leuk. Er was een leuke kerstsfeer maar toch mocht het meer versierd. Het cadeautjes was leuk en de mandarijn was heel zoet. Met de stilte die gehouden werd kon je goed aan iemand denken. De kerstviering kon wel langer, want je kon niet veel doen. Iedereen zag er heel mooi uit en was heel blij en opgewonden!! De gitaarmuziek was heel mooi en de gedichten waren goed geoefend.”

Op locatie 821 eindigden de kinderen van de groepen 8 hun kerstviering zingend op schoolplein. Veel ouders en kinderen bleven staan om te luisteren en de wisselzang aan het eind werd extra mooi doordat het een spontane wisselzang tussen ouders en groep 8 werd. Wat een sfeervol gebeuren! Verwachting en verrassing liggen soms dicht bij elkaar …

We willen iedereen die ons geholpen heeft bij het organiseren en uitvoeren van onze kerstvieringen heel hartelijk bedanken! Tot slot wensen we iedereen gezegende kerstdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar!

Juf Erica, juf Marjolijn en juf Anne-Marie

Fotoalbum
 
23 december 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019