De koning te rijk
 
In de Veertigdagentijd gingen we met de kinderen op weg naar Pasen. Het thema van deze weken was: “De koning te rijk”. Jezus laat zien wat echte rijkdom is. Je bent echt rijk, als je veel te geven hebt. Jezus maakt mensen gezond en gelukkig. Hij is bereid alles te geven, zelfs zijn eigen leven. Hij maakt de mensen de koning te rijk.
 
De Bijbelverhalen gingen o.a. overPasen 2017 196 028 de wonderbare spijziging en de genezing van het dochtertje van Jaïrus.

In de vierde week leerden we dat mensen kostbaar zijn voor God. Hij wil ze niet kwijt raken. Jezus zorgt voor ons, als een herder voor zijn schapen. Als je bidt, weet dan dat Hij altijd luistert. Met Jezus kun je je de koning te rijk voelen.

In de themahoekjes in beide schoolgebouwen was opnieuw een plekje ingeruimd voor de Paaskaars. De Paaskaars is het symbool voor het grote Licht van de wereld. Jezus is gekomen om een licht te ontsteken waar zoveel duisternis is.
Pasen 2017 821 015
Op Witte Donderdag vierden we met de kinderen het paasfeest in de klas. Het paasverhaal werd verteld. Er klonken prachtige paasliederen en aan het eind van de ochtend werd er samen gegeten. Deze maaltijd werd weer volledig verzorgd door de ouderraad, waarvoor onze hartelijke dank!

We gingen naar huis met de gedachte dat we ons best wel eens ‘de koning te rijk’ voelen, maar dat wel nu veel beter weten wat dat écht betekent.

Namens de paascommissie,

Juf Anita

Fotoalbum
 
21 april 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019