Pasen 2018 - Ga je mee?
 
In de veertigdagentijd hoorden we de verhalen over Jezus die op weg ging naar Pasen. Maar hij ging niet alleen. Onderweg nam hij mensen met zich mee en hij ontmoette ook veel mensen. Hij liet zien hoe God steeds weer een nieuw begin maakt. Met die verhalen en voorbeelden konden we zelf op weg naar Pasen, naar ons eigen paasfeest.
 
Pasen 2018 196 034We namen de kinderen mee op deze weg. We zagen dat Jezus op weg ging naar Jeruzalem en dat hij onderweg veel mensen tegenkwam.

Jaïrus die een erg ziek dochtertje had dat uiteindelijk stierf. Jezus pakte haar hand en zei: ‘Sta op!’.
We hoorden hoe een grote groep mensen naar Jezus toe gekomen was. Er waren maar vijf broden en twee vissen. Maar nadat Jezus een gebed uitgesproken had en het brood gedeeld, was er meer dan genoeg eten voor iedereen.

We hoorden het verhaal over de kinderen die bij Jezus kwamen. Zij mochten vooraan staan. Voor God zijn zij belangrijk. Jezus ontmoette de blinde Bartimeus, die hem te hulp riep. Jezus maakte weer licht in zijn wereld. Bartimeus’ ogen werden geopend.
Pasen 2018 196 013
We hoorden hoe drie vrouwen naar het graf van Jezus gingen. Ze wilden Jezus zalven. Maar toen ontdekten ze dat de Steen weg was: Jezus leefde! God maakte een nieuw begin en dat vieren we met Pasen.

Op donderdag 29 maart werd in alle groepen het paasfeest gevierd. Het paasverhaal werd verteld en er werden paasliederen gezongen. In de hogere groepen werden sommige delen van de paasviering door de kinderen zelf verzorgd.

Aan het eind van de ochtend werden de tafels feestelijk gedekt. Dankzij de grote inzet van ouderraad stonden de tafels weer vol lekkernijen en hadden de kinderen met elkaar een gezellige paasmaaltijd.

Juf Atie

Fotoalbum
 
4 mei 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019