Een heel speciaal sinterklaasfeest!
 
Het begon allemaal met een uitnodiging aan alle kleuters om Sinterklaas in zijn logeerhuis in Dordrecht op te zoeken. Zo’n vraag hoef je de leerkrachten en de kleuters op de Friso maar 1 keer te stellen! Natuurlijk wilden ze dit heel graag! Maar Sint had dit jaar nog een vraag voor de leerkrachten en de kinderen van de Friso op locatie 196. En voor de leerkrachten en de kinderen van De Bever. Konden die op 5 december misschien allemaal sámen buiten staan om hem welkom te heten?
 
Sinterklaas 2018 001Op maandag 26 november werden de kinderen van de groepen 1-2 met de bus naar het Sinterklaashuis gebracht en per groep brachten ze een bezoek aan de Sint. Dit was voor iedereen geweldig. Zomaar kunnen zien hoe alles in zijn werk gaat bij Sint en zijn pieten. Spannend hoor!

Daarna was het wachten tot het 5 december was. Je voelde de spanning in de lucht hangen!

De muziekpieten kwamen om 08.15 uur naar buiten en speelden er vrolijk op los. Om 08.20 uur ging heel hard en lang de schoolbel bij De Bever. De kinderen van De Bever en de Johan Frisoschool gingen naar binnen en al snel daarna weer naar buiten. Alle klassen verzamelden zich langs de kiss-and-ride-strook. Zelfs de peutertjes hadden er een prima plekje.

Om 08.45 u stonden Juf Esther en juf Suzanne klaar om de Sint te ontvangen. Wat een feest werd dat met zoveel kinderen! En met die vrolijke muziekpieten die zoveel sinterklaasliedjes kenden!

Opeens kregen de juffen een bericht: er moet hier ergens een pietje zijn… maar waar dan? Wie goed luisterde, kon iemand horen roepen…. maar waar kwam dat geluid vandaan?

Er stond een pietje op het balkon van een huis aan de rotonde en hij had een megafoon in zijn hand. Hij was Sinterklaas kwijt en was heel erg verdrietig. De juffen vonden het zielig en in samenspraak met de kinderen vroegen ze het pietje naar hen toe te komen. Samen wachtten ze tot Sinterklaas zou komen.

Hun geduld werd niet zo lang op de proef gesteld. In de verte zagen ze een cabrio en nóg een auto aankomen. Zat Sinterklaas daarin?

Nee hoor, de auto’s zaten vol met… pieten! Achter die auto’s reed een wat langzamer voertuig: een paard en wagen. En daarin zat Sinterklaas!
 
De Sint werd hartelijk welkom geheten door juf Suzanne en juf Esther en uiteraard door alle kinderen. Al snel moest Sinterklaas weer vertrekken om het paard op stal te zetten en om daarna alle klassen te bezoeken. Het was een geweldig feest op locatie 196!

Na het feest op locatie 196 vertrok de Sint met zijn hele gevolg naar locatie 821. Daar was het feest al in volle gang. De kinderen waren daar al weken bezig geweest met hun surprises en gedichten.

‘s Morgens vroeg stonden bij de klassen kinderen ‘op wacht’. Eén voor één brachten alle kinderen hun surprise in de klas, zodat niemand kon zien wat ze gemaakt hadden.

Tegen half negen stonden de klassen vol met surprises om te worden uitgepakt en mochten alle kinderen binnenkomen.

Er werden prachtige gedichten voorgelezen, de surprises werden bewonderd, leuke cadeautjes werden uitgepakt en er werden natuurlijk ook de nodige kruidnoten gegeten.

Er werd gezongen, gelachen en gespeeld. Kortom: het was daar een vrolijke en gezellige boel. Zeker toen Sint met zijn pieten en de muziekpieten door de gangen kwamen! Er werd een dansje gewaagd met de pieten en er werd zelfs een polonaise ingezet.

Sint op de Frisoschool… welkom geheten door de kinderen en de juffen van de Friso én de Bever… ook nu werd het een feest om nooit te vergeten!

Juf Roelie en juf Esther
 
19 december 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019