Kerstmis 2018: tel je mee?
 
In de weken voor Kerst speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de dagen en weken af naar kerst. In de verhalen gaat het over gewone mensen die voor God heel belangrijk zijn: de priester Zacharias, Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in het verhaal van God en de mensen. Het thema van deze weken is dan ook: tel je mee?
 
Kerstmis 2018 003In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom moesten Jozef en Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen.

Maar toch werd niet iedereen geteld: slaven telden niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: wie telt mee en wie niet?

Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen: de lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de vraag: wie telt mee en wie niet?

Op de Johan Frisoschool telt iedereen mee en dat hebben de kinderen laten zien. Op woensdagavond vierden de kleuters en de groepen 3 en 4 hun kerstfeest op school.

In de klassen schitterden de lichtjes ze tegemoet. Het was een gezellig geheel. Samen staken de kinderen kaarsen aan, zongen ze liedjes en luisterden ze naar het kerstverhaal.

De groepen 5, 6, 7 en 8 kwamen op donderdagavond naar school om het kerstfeest in hun eigen groep te vieren.
Alle kinderen zagen er prachtig uit. De klassen waren prachtig gedecoreerd en vormden een sfeervolle basis voor een gezellige avond.

Veel groepen hadden behalve het kerstverhaal ook een eigen verhaal. Bijvoorbeeld over papa Panov, die zijn huis voor iedereen open stelde.

Sommige groepen gaven een muzikale boost aan hun kerstviering door kerstliederen in te studeren op een muziekinstrument.

Aan het einde van de avond was er voor ieder kind een cadeautje, iets te drinken en iets te happen.

Op locatie 821 hielden de groepen 8 de traditie hoog door de avond op het schoolplein af te sluiten met prachtige kerstliederen.

Ook dit jaar was de kerstviering een groots, gezellig en mooi feest!

We wensen u allen fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en alle goeds voor 2019!

Namens de kerstcommissie,
Meester Dick
 
30 december 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019