Pak mijn hand!
 
In de veertigdagentijd leefden we met de kinderen toe naar het paasfeest. Het thema dat we daarbij volgden was: ‘Pak mijn hand’. Het zijn woorden die Jezus vaak gebruikt heeft. “Pak mijn hand, dan help ik je. Ik sta naast je, in je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder”.
 
Pasen 2019 001Jezus steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. We hebben zelfs gehoord dat Jezus zijn vriend Lazarus uit de dood tevoorschijn heeft geroepen.

Tegelijk hoorden we dat Jezus het zelf ook moeilijk heeft gehad. Er waren mensen die jaloers en boos op hem waren en hem uiteindelijk zelfs wilden doden. Hij werd gearresteerd en veroordeeld.

Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader: “Pak mijn hand, laat me niet alleen”. Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoorde. Jezus stond op uit de dood, Hij leeft!

Ook wij hebben het wel eens moeilijk. Vragen we dan iemand om ons te helpen? En wat doen we als een ander het moeilijk heeft? Gaan we naast iemand staan en bieden we hulp aan?

Het thema ‘Pak mijn hand’ past zo helemaal bij het thema ‘Je bent niet alleen’ van ‘The Passion’, de jaarlijkse muzikale paasvertelling die dit jaar in Dordrecht gehouden werd op donderdagavond 18 april.

Op diezelfde donderdag werd in de ochtend in alle groepen het paasfeest gevierd. Het paasverhaal werd verteld en er werden paasliederen gezongen.

Aan het eind van de ochtend werden de tafels feestelijk gedekt en was het tijd voor de Paaslunch. Deze maaltijd was weer helemaal verzorgd door de ouderraad. Bedankt voor jullie inzet hiervoor. We hebben ervan genoten met elkaar!
 
'Pak mij hand, dan help ik jou.
Pak mijn hand, een nieuw begin.
Pak mijn hand, ik blijf je trouw
en ik geef je leven zin.'
(Themalied Veertigdagentijd en Pasen 2019 Kind op Maandag)Juf Francina
 
23 april 2019
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-11-2019