Voorkomen is beter dan genezen!
 
Zoals op elke school komt het ook op de Johan Friso weleens voor dat er kinderen zijn die last hebben van hoofdluis. In het afgelopen jaar hebben we middels een pilot onderzocht of het zin heeft om kinderen standaard preventief luizencapes te laten gebruiken. Hiertoe hebben we gedurende enkele maanden  in het ene gebouw wel en in het andere gebouw geen luizencapes gebruikt. Er kwam duidelijk uit naar voren dat het aantal gevallen van hoofdluis zienderogen afnam in het gebouw waar de capes hingen.
 

Daarna  zijn er verschillende luizencapes 011soorten capes uitgeprobeerd en momenteel zijn we zover dat alle leerlingen hun jas standaard in een luizencape ophangen. Deze capes zijn door de school aangeschaft en blijven ook het eigendom van school.

In de afgelopen periode zijn er verschillende moeders onder leiding van Miriam Kocken druk bezig geweest om al die capes op te hangen, hetgeen nogal wat tijd kostte, want de capes zijn aan de bovenkant aan de kapstokken vastgemaakt. Vanaf deze plaats natuurlijk hartelijk dank voor al dat werk!

Meester Bert

Fotoalbum

 
november 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 18-10-2018