Stel je eens voor….
 
Advent is de tijd waarin we denken aan de geboorte van Jezus Christus. Hij, die op aarde kwam en zorgde voor een teken van hoop. Ver voor de geboorte van Jezus Christus stelden mensen zich Zijn komst al voor. Maar ook nu, hoe vaak stellen wij ons geen dingen voor? Hoe zal alles in de wereld verder gaan? Hoe verloopt mijn leven of wat als ik heel rijk zou zijn? Dit zijn dingen die we onszelf minstens één keer in ons leven hebben afgevraagd. In de adventsweken hebben we ons tijdens de godsdienstlessen en verhalen gericht op het thema “Stel je eens voor…”.
 
kerst 196 034In de Bijbel waren er ook genoeg mensen die zich iets voorstelden. Denk maar eens aan Mozes, die zich voorstelde hoe het zou zijn in het beloofde land. Jesaja en Zacharias hadden ook beiden een gedachte. In alle groepen hebben we ons druk bezig gehouden met de verhalen over Jesaja, Zacharias en het kerstverhaal. We hebben veel met elkaar gesproken over de verhalen en gedachtes over de toekomst. In de groepen hebben we ieder op onze eigen manier het kerstfeest vorm gegeven. Er werd druk geknutseld om een mooie sfeer te creëren. 

De groepen 1 en 2 vierden dit jaar het kerstfeest in de kerk met ouders. Dit gebeurde op 2 avonden in de Kkerst 196 010andelaarkerk. Op beide avonden was de kerk helemaal vol met ouders, opa’s en oma’s. De kinderen zaten op banken helemaal voor in de kerk, zodat ze het decor met de herberg goed konden zien. In de kerk volgden we allemaal de zoektocht van herder Levi naar het Koningskind. Iedere keer ging de deur van de herberg weer open en kwamen er mensen met allerlei beroepen uit. Ook engelen, herders, schapen en natuurlijk Jozef en Maria speelden mee in het Kerstspel. Het zingen van kerstliederen in een kerk met een orgel of piano als begeleiding was op zich al een mooie gebeurtenis.
kerst kerk 196 023
Met veel zang van oude en nieuwe kerstliederen, verhalen met platen getoond op het digibord en ook toneelspel hebben de groepen 3 t/m 8 met elkaar een fijn kerstfeest gehad. Een avond vol sfeer, waarin we hebben stilgestaan bij de geboorte van Jezus Christus. Van de verhalen die we behandeld hadden, waren mooie liederen ingestudeerd met soms een mooie live muzikale omlijsting. In enkele groepen was er zelfs een heus kerstspel, waarin alles weer terug tot leven kwam. We hebben in elke groep op onze eigen mkerst kerk 821 011anier vormgegeven aan dit fantastische feest. Op locatie 821 eindigden de kinderen van de groepen 8 hun vieringen zingend op schoolplein.  Alle vieringen waren hele bijzonder mooie en gezellige avonden. 

Ten slotte……..hoeveel haat en ellende is er wel niet in de wereld? Stel je eens voor dat dit zou veranderen. Een verdraagzame wereld waarin mensen op een fijne, respectvolle manier met elkaar omgaan, een wereld die God ooit bedoeld heeft. We denken er zo vaak aan bij kerst. We staan dan even stil bij anderen, en denken aan een tijd van vrede. Tkerst 821 002och moeten we dit niet alleen met kerst doen. Stel je eens voor een betere wereld, waaraan jij kunt bijdragen? Help elkaar een handje en zorg voor eens stukje vrede op aarde.

Met dank aan alle fotografen!

Namens de kerstcommissie,
Juf Angelique d B

Fotoalbum
 
december 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-10-2018