Pasen 2011 - ‘t Goddelijk licht
 
In de Veertigdagentijd werd in alle groepen verteld uit het Johannesevangelie.  Dit evangelie vertelt in mooie beelden met een krachtige symboliek. Bijvoorbeeld waar Jezus zichzelf vergelijkt met een graankorrel. Als de graankorrel niet in de aarde valt  en sterft, blijft hij één graankorrel. Maar als de graankorrel ontkiemt, draagt hij veel  vrucht. Met dit mooie project van Kind op Maandag zijn we naar Pasen toegegroeid.
 
Pasen 821 001Elke week werd er een blad van de grote zonnebloem geopend en een stuk tuin ‘aangeplant’.  Zoals de zonnebloem zich richt naar het  licht van de zon, zo richten mensen zich naar de opgestane Heer of zoals in het projectlied staat: 

‘Doe als de zonnebloem,
Keer je gezicht,
Naar het goddelijk leven,
Het goddelijk licht.’

In alle drie de gebouwen waren er paashoeken gemaakt waar je het thema van dit project kon  zien. In alle groepen werden de verhalen verteld. Deze verhalen werden ondersteund dooPasen 196 051r een poster of door het digibord.  Soms werden ze uitgespeeld en werd er geknutseld aan de paasmandjes en leerden de kinderen niet alleen de traditionele paasliederen maar ook het projectlied. Zo leefden we naar het paasfeest in de klas toe.

Op 21 april vierden we in alle groepen het paasfeest met aan het eind van de ochtend de paasmaaltijd. Ook dit jaar weer  geweldig geregeld door de ouderraad. Onze dank daarvoor! Hoe de kinderen daar van hebben genoten is te zien op de foto`s. 

Na afloop van deze zonnige ochtend kregen alle kinderen  zonnebloemzaadjes mee naar huis en wij hopen natuurlijk dat er deze  zomer veel  zonnebloemen bloeien in de buurt!
Pasen 821 043

Namens de paascommissie,

Juf Ria en Juf Yvonne

Fotoalbum
 
27 april 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019