De Plusgroep duikt in het verleden
 
Wat deden piramides, een bijl uit de bronstijd en een stuk van de gezonken Titanic in de mediatheek van locatie 196? Wat was er met de mediatheek gebeurd? De ruimte was omgebouwd met behulp van kamerschermen. Op de kamerschermen hingen verslagen over allerlei onderwerpen. Wat was hier aan de hand? De bovenschoolse Plusgroep gaf op dinsdag 4 december een presentatie over het thema archeologie. De Plusgroep heeft  hier twaalf lessen hard aan gewerkt en liet vol trots zien wat ze allemaal gedaan hadden.
 

excursie 022De kinderen hebben geleerd hoe archeologisch graven in zijn werk gaat. Voordat een archeoloog echt gaat graven, is er al veel bureau-onderzoek geweest. Zo kan een archeoloog weten aan de ligging van een plek dat de kans groot is dat daar mensen gewoond hebben. Ook het bestuderen van o.a. oude kaarten en geschriften is belangrijk werk. Daarnaast is het ook interessant om te weten of er op een bepaalde plek al eerder archeologische vondsten zijn gedaan.

Na al dat onderzoek is het tijd om echt te graven. Niet alleen met schep en een troffel wordt er door de archeoloog gewerkt en gezocht. Met een graafmachine wordt een opgravingsput aangelegd.
Na de opgravingen hebben archeologen nog genoeg te doen. Zo moeten de vondsten gewassen, bestudeerd en genummerd worden.

Na alle theorie werd het voor de leerlingen tijd om ook even de praktijk te ervaren. Ze hebben  even voor archeoloog gespeeld toen ze gingen determineren. Een archeologische vondst werd bekeken en onderzocht. De leerlingen moesten aan de hand van een determinatieblad gaan bepalen om wat voor een vondst het ging, van welk materiaal het gemaakt was en waarvoor het gebruikt werd.

Daarnaast is een groot aantal lessen gewerkt aan het maken van een  verslag. Zexcursie 034o werden onder andere de Maya’s, het oude Egypte, oude Griekse gebouwen, Rome, kastelen, dinosauriërs, betaalmiddelen en onderwaterarcheologie uitgediept. De leerlingen maakten hierbij een voorwerp of gebouw wat bij hun verslag hoorde.

Naast de lessen op school hebben ze ook nog een uitstapje gemaakt dat hoorde bij dit thema.  We hebben met elkaar het archeologisch depot in het centrum van Dordrecht bezocht. Het depot bewaart allerlei archeologische vondsten, of ze nu mooi zijn of niet.

De leerlingen werden welkom geheten door Carice Bakker van het depot. Groot was de verrassing toen bleek dat er ook echte archeoloog aanwezig was. Zij heeft ons met behulp van een PowerPoint Presentatie veel verteld over opgravingen in Dordrecht en de vondsten die ze gedaan hadden.

Hierna gingen de leerlingen aan de slag met het restaureren van oude gebroken potten. Dit was wel een hele klus aangezien de tape die de leerlingen hierbij mochten gebruiken van slechte kwaliteit was, zodat ze de potten niet zouden beschadigen.

determineren 003Een ander groepje heeft incomplete wandtegels gedetermineerd, overgetrokken en compleet gemaakt. De resultaten waren prachtig. Een groepje ging aan de slag met botten en moest ook proberen een skelet in een elkaar te zetten. Gelukkig was het geen echt geraamte. 

Het laatste groepje ging aan de slag met een tentoonstelling maken van allerlei archeologische vondsten. Natuurlijk mocht hierbij de PR niet ontbreken. Aan het eind mochten we elkaars werk bewonderen.

We willen alle ouders bedanken voor hun inzet bij het uitstapje. Daarnaast willen we Carice Bakker en Deborah Paalman hartelijk bedanken voor het leerzame en leuke uitstapje. Ook nog speciale dank aan mevrouw Hermsen die voor ons foto’s maakte van de Plusgroep-presentatie.

We kijken met elkaar terug op een leerzame periode.

Juf Angelique

Fotoalbum

 
12 december 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019