Onderwijsnieuwsbrief 03
 

1 juli 2013

De onderwijsnieuwsbrief verschijnt drie keer per schooljaar op onze website. In deze onderwijsnieuwsbrief informeren we u als ouders/verzorgers over belangrijke punten binnen ons onderwijs.

Voorkom zomervervalzomervakantiedip
Over een paar weken begint de zomervakantie. Zes weken geen school. Niet lezen kan betekenen dat de leesontwikkeling van kinderen tot stilstand komt of zelfs achteruit gaat. Hoe kan een zomerdip worden voorkomen? Door (liefst iedere dag) een minuut of tien samen te lezen. Alles wat uw kind leuk vindt om te lezen kan gebruikt worden. Een aantal tips:
• Laat uw kind kiezen, bijvoorbeeld strips, vakantieboeken, kindertijdschriften of een folder van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan.
• Fantaseer vooraf waar het over zal gaan.
• Lees om de beurt een stukje.
• Geef uw kind de kans om een leesfout zelf te herstellen.
• Praat over wat jullie gelezen hebben.
• Geef uw kind veel complimentjes en maak er een leuk leesmoment van.
Ook de tafels kunnen in de vakantie flink wegzakken. Op een speelse manier oefenen zorgt ervoor dat zomerverval wordt voorkomen.

Rots & Water training
Volgend schooljaar willen we een aantal leerlingen in groep 7 en 8 onder schooltijd de Rots & Water training aanbieden. Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden.
Een aantal leerkrachten heeft de opleiding tot trainer gevolgd en is dus bevoegd om deze training te geven.
De leerlingen die mogen deelnemen, worden door de leerkrachten aangemeld. Meer informatie over de training zullen we volgend schooljaar via de nieuwsbrief bekend maken.

Spellingbegeleiding
Spellingbegeleiding wordt in de groepen 3 en 4 gegeven aan kinderen die op het gebied van spelling behoefte hebben aan wat extra ondersteuning. Komend schooljaar zal juf Elsa de spellingbegeleiding van juf Joyce overnemen.

Ouderavond Onderwijs
Komend schooljaar organiseren we op donderdagavond 7 november een ouderavond over onderwijs. Tijdens deze avond zullen we u informeren over ons onderwijs in de basisvakken rekenen, spelling en lezen. Voor de herfstvakantie ontvangt u meer informatie over deze ouderavond.

Dramalessen
In verschillende groepen geeft Erwin van Heusden ook komend schooljaar een aantal dramalessen. Naast het feit dat deze lessen voor de kinderen erg leuk zijn, is het voor de leerkrachten een extra ondersteuning ter bevordering van de groepsvorming.

Nieuw, nieuw, nieuw
Drie keer nieuw, dat betekent goed nieuws! En dat klopt. Want we zijn heel blij dat we vanaf komend schooljaar bij maar liefst drie vakken met nieuwe materialen kunnen werken: technisch lezen, taal/spelling en rekenen. Dit schooljaar werkten de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 al met Estafette, de nieuwe methode voor technisch lezen. De groepen 4, 5 en 6 konden dit schooljaar ook al met de nieuwe materialen van Taal Actief werken, onze methode voor spelling en taal. Komend schooljaar zal deze nieuwe versie ook voor de groepen 7 en 8 beschikbaar zijn.
In nieuwsbrief 19 hebt u al kunnen lezen over de nieuwe rekenmethode Reken zeker. Na de zomervakantie zijn er ook voor rekenen nieuwe materialen voor de groepen 3 tot en met 8. Reken zeker maakt heldere keuzes: veel aandacht voor automatiseren, stapsgewijs oefenen en herhalen. De methode gaat uit van eenduidige strategieën en behandelt één onderwerp per les. Zo krijgen de kinderen op een veilige manier het rekenen onder de knie. Meer informatie is te vinden op www.rekenzeker.nl.
We zijn heel blij met al deze nieuwe materialen. Werken met nieuwe methodes is namelijk heel motiverend  voor zowel de kinderen als de leerkrachten.

 
1 juli 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018