Nieuwsbrief 21
 

8 juli 2013

Fijne vakantie

Ik ben

Ik ben voor jou een nieuwe naam
Ik ben je God en hier vandaan
Ga ik  als een schaduw met je mee
Door de woestijn en door de zee

Ik ben er als het leven lacht
Ik ben er voor je in de nacht
Ik ben er in je hoogste lied
Ik ben er als je ’t niet meer ziet

Ik ben de weg waarop je gaat

(bron: Kind op maandag)

Namens alle collega's wens ik u, samen met uw kind(eren), een fijne zomervakantie.  We kijken met elkaar terug op een schooljaar waarin heel veel mooie, maar ook moeilijke en verdrietige omstandigheden zijn geweest rondom kinderen, hun gezinnen, naasten en collega's. Bovenstaand liedje uit onze godsdienstmethode ‘Kind op maandag’ verwoordt treffend dat God in alles met ons mee gaat.
Ook vanaf deze plaats wil ik u danken voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar.
Maandag 2 september a.s. verwachten we alle kinderen weer uitgerust terug op school.

Personeel
Aan het einde van dit cursusjaar nemen we helaas afscheid van een aantal gewaardeerde collega's. Meester Wim Boudesteijn, juf Milou van Dijk, juf Annelies Dubbeld, juf Dianne van der Kooij, juf Els Mensinga en Juf Cynthia Spruijt zullen komend cursusjaar om formatieve redenen niet meer bij ons werkzaam zijn. Deze collega's waren bij ons op school afgelopen cursusjaar op tijdelijke basis in (ziekte-)vervanging benoemd. Zoals eerder bij u aangegeven zal juf Deanne Welgraven als intern begeleider/groepsleerkracht aan het werk gaan op de Julianaschool.
Ook vanaf deze plaats willen we deze collega’s heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet voor onze school!
Juf Angelique Hartog en juf Sharon Acoca zullen komend cursusjaar bij ons in de onderbouw aan het werk gaan. Zij zijn nu beiden werkzaam op de cbs Juliana. Deze school is, net als de cbs Johan Friso, onderdeel van 'Scholen van Oranje'. Tevens hebben beide collega's al eerder bij ons op de cbs Johan Friso gewerkt, dus we heten hen van harte 'welkom terug' bij ons!

Musical groepen 8
Maandag 8 en dinsdag 9 juli voeren onze groepen 8 de musical op. Er is hard geoefend en met veel plezier gewerkt aan alle voorbereidingen. We wensen alle kinderen veel succes met de uitvoering.

Afscheidsavond groepen 8
Op maandagavond 15 juli a.s. nemen we als cbs Johan Friso afscheid van 106 leerlingen uit groep 8. We wensen de kinderen van groep 8, samen met hun gezins-en familieleden een heel fijne en gezellige avond toe.
Afscheid nemen van je basisschool is niet niks; wij gaan jullie levendigheid, gezelligheid en aanwezigheid missen op onze school. We wensen jullie, namens alle kinderen, ouders, juffen en meesters een heel mooie toekomst op het voortgezet onderwijs. En natuurlijk rekenen we erop dat we jullie regelmatig nog even terug zullen zien.

Zending
Op locatie 821 hebben we deze week voor Mercy Ships een bedrag van € 73,51 mogen ophalen en op locatie 196 € 70,55. Alle gevers enorm bedankt! Het totaalbedrag voor Mercy Ships laten we u na de zomervakantie weten. Dan starten we ook met een nieuw zendingsproject.

Afspraken trakteren locatie 196
Vanaf komend cursusjaar zullen de kinderen op locatie 196 hun verjaardag alleen in de klas vieren. Dit betekent dat de kinderen niet meer langs de andere groepen gaan met een traktatie. We hebben deze nieuwe afspraak gemaakt, omdat we rust in de school heel belangrijk vinden voor onze leerlingen. We proberen verstoringen tijdens de lessen zoveel mogelijk te voorkomen. Deze afspraak is sinds afgelopen cursusjaar al van toepassing op locatie 821. Vanaf komend cursusjaar geldt deze afspraak dus voor onze hele school. Vanzelfsprekend besteden we in de groep uitgebreid aandacht aan de verjaardag van uw kind. Uw kind mag trakteren en van de juf krijgt uw kind een mooie verjaardagskaart.

Groep 1-2b gaat naar de kinderboerderij
Dinsdag 9 juli gaan de kinderen van groep 1-2b (juf Petra/juf Els) het kleurenganzenbord doen bij de kinderboerderij, daarbij gaan we heel veel dieren zien en aaien! Doe makkelijke kleren aan die ook vies mogen worden, want je weet maar nooit.
Natuurlijk mag u ons uitzwaaien: we vertrekken om 9.00 uur met een bus en zijn gewoon om 12.00 uur weer terug op school. Voor voldoende begeleiding is gezorgd.

Juffenverjaardag groep 1/2d
Op woensdag 10 juli vieren juf Cynthia, juf Elsa en juf Tamara hun verjaardag. De kinderen van deze juffen mogen die dag verkleed naar school komen en hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen.

Wisselen van groepen
Maandagmiddag 15 juli a.s. zullen we 's middags weer een half uurtje met alle kinderen naar hun nieuwe lokaal, bij hun nieuwe juf of meester, gaan zodat ze weten waar ze na de vakantie terecht komen.

Afsluiting schooljaar in de groep
Op donderdagmiddag 18 juli mogen de kleuters speelgoed mee naar school nemen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen een gezelschapsspel mee naar school nemen. We verzoeken u vriendelijk geen speelgoed mee te geven waar harde geluiden uit komen. Tevens zijn computerspelletjes en oorlogsspelletjes niet toegestaan.

Schoolgids, nieuwsbrieven en de activiteitenkalender 2013-2014
Na de zomervakantie ontvangt u via uw kind onze geheel vernieuwde schoolgids. We verzoeken u vriendelijk dit document met aandacht te lezen, omdat een aantal dagelijkse afspraken meer specifiek en 'up to date' zijn geformuleerd.
De activiteitenkalender 2013-2014, waarin alle vakanties, feestdagen, studiedagen en overige bijzonderheden vermeld staan, kunt u zoals gebruikelijk vanaf onze website downloaden. Vanaf de eerste schooldag in het nieuwe cursusjaar is deze activiteitenkalender beschikbaar.

Schoolmelk
Op onze school kunnen kinderen gebruik maken van de schoolmelk die door Campina geleverd wordt. Na de zomervakantie voert Campina een paar veranderingen door. Er kan alleen nog maar gekozen worden voor halfvolle melk of Optimel drink framboos. Via de website van Campina www.campinaopschool.nl kunt u uw kind hiervoor opgeven. Campina gaat de schoolmelk leveren op maandag, de eerste drinkdag na een vakantie is dan de dinsdag.

Belangrijke data
08, 09 juli: Musical groep 8.
15 juli: Afscheidsavond groep 8.
18 juli: Laatste schooldag.
19 juli t/m 01 september: Zomervakantie.
02 september: Weer naar school.

 
8 juli 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018