Nieuwsbrief 01
 

9 september 2013

Een nieuw schooljaar...
Fijn om alle kinderen, ouders en leerkrachten weer te mogen begroeten aan het begin van het nieuwe schooljaar! We wensen u samen met uw kind(eren) een goed schooljaar toe.

De Heer is voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u
om u in de armen te sluiten.
De Heer is onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u
om u te troosten.
De Heer omgeeft u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u
om u te zegenen.

Zo zegene u God,
vandaag, morgen,
en tot in der eeuwen
der eeuwen.

(Zegenwens van St. Patrick)

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender 2013-2014 kunt u op onze website vinden. Deze activiteitenkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en kan dus in de loop van het schooljaar aangepast worden. Het is goed om regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen daarvan in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Schoolgids
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter onze nieuwe schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze schoolgids aandachtig door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school.

Informatieavond groep 1 t/m 8
Dinsdag 17 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar allemaal gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De kinderen krijgen hierover vandaag een brief mee. We verzoeken u vriendelijk om het betreffende strookje nog deze week bij de leerkracht in te leveren.

Schoolreis donderdag 19 september
De bestemmingen zijn uitgekozen; de bussen geregeld; de datum staat vast; begeleiders zijn verdeeld; wij zijn er (bijna) klaar voor! Op donderdag 19 september gaan we met alle kinderen uit de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Op donderdag 12 september krijgen alle kinderen een brief mee met de laatste informatie met o.a. de tijden. Ook de ouders die meegaan als begeleiders ontvangen op dezelfde dag via hun kind een pakketje over de schoolreis. Willen ouders die verwachten dat hun kind reisziek is, dit komende week melden aan de leerkracht van hun kind?
Graag uw aandacht voor het volgende: de groepen 3 en 4 vertrekken vanaf  Chico Mendesring 196. Kinderen uit deze groepen kunt u aan het eind van de dag hier weer ophalen.

Vrij i.v.m. schoolreis
Zoals ook op de Activiteitenkalender staat vermeld, zijn de groepen 1, 2 en 8 aanstaande donderdag 19 september vrij in verband met de schoolreis van de groepen 3 t/m 7.

Mijnschoolinfo
Maakt u al gebruik van Mijnschoolinfo, ons digitale communicatieplatform? U krijgt dan de nieuwsbrieven gemaild en kunt ze ook bekijken op uw mobiele telefoon of tablet. Dit schooljaar gaan we het gebruik van Mijnschoolinfo uitbreiden met het plannen van de 10-minutengesprekken.

Afspraken schoolplein locatie 196
Vanwege de veiligheid van onze jonge leerlingen op locatie 196 vragen wij u dringend het hek, bij gebruik tijdens schooltijden, achter u te sluiten. Tevens is het niet toegestaan te fietsen op het schoolplein. Fietsen van onze leerlingen mogen worden geplaatst in het fietsenrek op ons eigen pleingedeelte. Honden zijn op ons schoolplein niet toegestaan.

Afspraken gezond trakteren
Als uw kind jarig is mag hij/zij in de eigen groep trakteren. Een kleine, gezonde traktatie (geen cadeautje) heeft onze voorkeur. In verband met de rust in de school gaat de jarige niet bij de andere groepen langs.

Basisschooltraining
In de loop van deze week zullen alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de flyer over de basisschooltraining van Het KLEIN Toneel ontvangen. De eerste openbare proefles wordt vrijdag 20 september gegeven in het speellokaal op locatie 821. De kinderen die mee willen gaan doen met (of nieuwsgierig zijn naar) de lessen van Het KLEIN Toneel, mogen de eerste proefles vrijblijvend komen meebeleven. Ook ouders zijn van harte welkom om kennis te komen maken met de lessen en de docenten.
De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 zijn welkom in de les van 15.30 - 16.30 uur.  De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 mogen van 16.30 - 17.30 uur een les komen volgen. Na afloop van de les kunt u uw kind aanmelden via de website van Het KLEIN Toneel. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: (info (at) hetkleintoneel (dot) nl) .

Kledinginzameling 20 september
Vrijdag 20 september a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare. Zoals bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes kopen voor de kinderen van onze school. U kunt uw kleding tot 9.00 uur inleveren op locatie 196. Hoort zegt het voort!! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gymrooster
Maandagochtend: alle groepen 5, groep 8B meester Jan Willem, groep 7A meester Jan.
Maandagmiddag: groep 8A juf Sandy.
Dinsdagochtend: alle groepen 6.
Woensdagochtend: groep 3B juf Ute en groep 4C juf Anita (de kinderen van deze groepen moeten om 08.25 uur bij het Palet gebracht worden), groep 3A juf Esther en groep 4B juf Atie (de kinderen van deze groepen moeten om 12.00 uur bij het Palet opgehaald worden).
Donderdagochtend:groep 3C juf Klazien (de kinderen van deze groep moeten om 08.25 uur bij het Palet gebracht worden), groep 4A juf Roelie (de kinderen van deze groep moeten om 12.00 uur bij het Palet opgehaald worden).
Vrijdagochtend: groep 7B juf Marit, groep 7C juf Nelleke, groep 8C juf Judith V.
Vrijdagmiddag: groep 8D meester Dick Jan.

Besteding ouderbijdrage 2012
Met betrekking tot het zelfstandig (leren) lezen, is het heel fijn om een ruime hoeveelheid leesboeken in de klassen te hebben zodat de kinderen individueel een boek kunnen lezen waar hun persoonlijke interesse naar uitgaat. Dit stimuleert hun plezier in het (leren) lezen. Helaas zijn de mogelijkheden bij de bibliotheek Dordrecht beperkt tot slechts 15 boeken per klas en alleen voor de groepen 1 t/m 5. Daarom heeft elke groep een klassenbibliotheek die echter wel geregeld aangevuld moet worden. Van het overschot van de ouderbijdrage 2012 hebben wij een deel besteed aan de aanschaf van nieuwe boeken voor in de klassen. Dit had niet gekund zonder uw bijdrage. Onze hartelijke dank hiervoor! Mocht u over het kalenderjaar 2013 (januari t/m december) de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, dan kunt u uw bijdrage alsnog storten op bankrekeningnummer 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. achternaam en huidige groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Willenborg ((or.anita (at) upcmail (dot) nl) )

Hallo sportievelingen van de Johan Frisoschool!
Na een heerlijke zonnige vakantie, met hopelijk veel sportactiviteiten zitten jullie nu weer in de schoolbanken. Maar om niet al te lui te worden, worden er dit schooljaar ook weer leuke en gezellige sporttoernooien georganiseerd. Voor iedereen wat.
De coördinatie van de schoolsportevenementen ligt bij Sportbedrijf Dordrecht, de interne organisatie daarvan op de Johan Frisoschool is in handen van ons, de sportcommissie. Verschillende sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en materialen beschikbaar. Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daardoor gebeuren dat de informatie pas kort voor het toernooi bij ons terecht komt. Wij zullen onze uiterste best doen om alles zo snel mogelijk in te delen, op een rij te zetten en naar u te communiceren. Houd het sportgedeelte op de website goed in de gaten.
• Fair Play & Respect
Ook komend schooljaar zal het thema “Sportiviteit & Respect” terugkomen bij de verschillende schoolsportevenementen. Het thema Fair Play speelt een belangrijke rol in de sport en dus ook bij de schoolsportevenementen. Leerlingen, leerkrachten, ouders en begeleiders moeten kunnen genieten van een prettige, sportieve sfeer.
• Welke sporten zijn er dit jaar?
Allereerst een sport die dit schooljaar niet op de kalender staat: er is dit schooljaar jaar geen zaalvoetbal in de herfstvakantie.
Verder zijn er dezelfde sporten als vorig jaar: handbal, zaalkorfbal (alleen voor groep 3 en 4), schaken, tafeltennis (vanaf groep 5), volleybal, hockey, atletiek, veldvoetbal, veldkorfbal en als laatste honkbal. Volleybal en hockey worden nog leuker, want deze toernooien worden nu net als het veldvoetbaltoernooi over meerdere woensdagmiddagen verdeeld, zodat er meer ruimte en tijd is voor een betere sportbeleving. Het atletiektoernooi is dit schooljaar op een woensdagmiddag i.p.v. op een zaterdag.
• Inschrijven
Het eerste toernooi dat georganiseerd wordt, is het handbaltoernooi op woensdag 2 oktober. Dit toernooi is voor alle groepen. De inschrijfformulieren zullen deze week worden uitgedeeld en zijn ook te downloaden via de website. Ze moeten uiterlijk maandag 16 september worden ingeleverd. Daarna volgt het zaalkorfbaltoernooi (alleen voor groep 3 en 4 ) op woensdag 16 oktober. Inschrijfformulieren hiervoor moeten uiterlijk binnen zijn op vrijdag 20 september. Lever je inschrijfformulier op tijd in om er zeker van te zijn dat je mee kunt doen!
• Sporttenue
Elke leerling die namens cbs Johan Friso meedoet aan een schoolsporttoernooi, dient een schooltenue te dragen. Dit sporttenue van cbs Johan Friso (wit shirt + blauw broekje met schoollogo) is alleen te verkrijgen via de sportcommissie. Hoe dit gaat (met borg e.d.) staat vermeld op de website. De “afhaaldata” zullen in de nieuwsbrieven vermeld worden. Houd dit dus goed in de gaten en kijk regelmatig op de website als je iets wilt weten over een sporttoernooi!
De sportcommissie wenst iedereen een heleboel leuke, sportieve dagen toe!

Belangrijke data
17 september: Informatieavond 19.30 uur(alle groepen).
19 september: Schoolreis groep 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
23 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 t/m 27 september: Schoolkamp groepen 8.
30 september t/m 2 oktober: Schoolfotograaf.
2 oktober: Start Kinderboekenweek.
7 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
19 t/m 27 oktober: Herfstvakantie.
28 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
9 september 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-01-2019