Nieuwsbrief 02
 

23 september 2013

Op tijd beginnen
In het belang van de rust in en om de school en de kwaliteit van de onderwijstijd van onze leerlingen, vragen wij dringend uw medewerking. Wilt u bij kinderen die zelfstandig naar school komen, toezien op een tijdig vertrek van huis? Alle kinderen moeten uiterlijk om 08.30 uur/13.15 uur in de klas aanwezig zijn, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Het is niet de bedoeling dat ouders en/of verzorgers na aanvang van de lestijd nog aanwezig zijn in de lokalen of gangen (of voor de ramen van de leslokalen).

Mijnschoolinfo
Verschillende ouders/verzorgers hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van Mijnschoolinfo en hun emailadres aan ons hebben doorgegeven maar geen activeringsmail hebben ontvangen. Het is mogelijk dat de activeringsmail door uw spamfilter als ‘ongewenste mail’ is gekenmerkt. U kunt een nieuwe activeringsmail ontvangen als u naar www.mijnschoolinfo.nl gaat. Vervolgens gaat u naar ‘inloggen/registreren’. Zoek de Johan Frisoschool op. Ga naar ‘registreren’. Vul uw emailadres en een zelfgekozen wachtwoord in. Vink beide keuzevakjes daaronder aan. Klik op ‘aanmelden’. Daarna ontvangt u van Mijnschoolinfo een mail met een link om Mijnschoolinfo te gebruiken. Uw emailadres moet wel op school bekend zijn.

Schoolkamp groepen 8
Deze week, op woensdag 25 september, vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor 3 dagen naar Esbeek, nabij Hilvarenbeek voor het jaarlijkse schoolkamp. Ze gaan daar met auto’s van ouders naar toe. Het vertrek staat gepland om 09.00 uur vanaf locatie 821. Alleen de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van de school. Overige ouders kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege. We willen u vragen om alleen in de vakken te parkeren i.v.m. de veiligheid. Alvast bedankt voor uw medewerking! Uiteraard vinden we het leuk als u ons die morgen komt uitzwaaien. We hopen allemaal op vrijdag 27 september tussen 18.15 en 18.30 uur weer terug te zijn bij school.
Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er elke avond op de website van de school nieuwe verhalen te lezen en foto’s te zien van de belevenissen aldaar.

Schoolfotograaf
Op maandag 30 september, dinsdag 1 en woensdag 2 oktober a.s. is de schoolfotograaf er weer. Het schema (onder voorbehoud) is: maandagochtend locatie 196, maandagmiddag en dinsdag locatie 821. Op woensdagmiddag 2 oktober kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor vanaf dinsdag 24 september intekenen op de lijsten die bij de administratie op locatie 196 (kamer Maureen) hangen.

Schoolreis 19 september jl.
We kijken met elkaar terug op een zeer geslaagde schoolreis. Een bijzonder woord van dank aan alle vaders en moeders die ons deze dag meegeholpen hebben om de kinderen veilig en gezellig te begeleiden.

Verkeersbrigade 821
Helaas is het niet gelukt voldoende ouders te vinden voor de verkeersbrigade voor de oversteek op locatie 821. Ons voornemen de verkeersbrigade met ingang van dit cursusjaar op te starten, bleek uiteindelijk niet haalbaar. Samen met onze verkeersouder Walter Filius (vader van Dani uit groep 8 en Esmee uit groep 5) zullen wij de verkeerssituatie rondom locatie 821 onder de aandacht blijven brengen van de gemeente Dordrecht en de politie. Omdat de gemeente Dordrecht niet overtuigd is van de onveilige situatie, vragen wij u met klem alle incidenten rondom de oversteek te melden bij de politie (0800-8844). Op deze manier krijgen de politie en de Gemeente Dordrecht beter zicht op het aantal incidenten. In de groepen besteden wij aandacht aan het veilig oversteken. Ook uw aandacht voor de veiligheid rondom de school blijft vanzelfsprekend van groot belang.

Parkeerplaats 821
Mocht u uw kind op locatie 821 met de auto naar school brengen, dan vragen wij u om uw auto te parkeren in de daartoe bestemde parkeervakken op de parkeerplaats achter de school. Ook kan gebruik worden gemaakt van het parkeerterrein bij Wellant. Achteruit rijdende auto's op de kleine parkeerplaats en op de stoep voor de school leveren gevaarlijke situaties op.

Scholendienst “Dromen moet je doen!”
Wij nodigen u van harte uit om op zondag 10 november a.s. de speciale 'Scholenkerkdienst' bij te wonen in 'De Bron'. Rondom het thema: 'Dromen moet je doen!' gaan we in deze kerkdienst ontdekken wat de Bijbel ons vertelt over 'dromen'. Onze leerlingen van de groepen 6 gaan aan deze kerkdienst hun medewerking verlenen. Ook de kinderen en collega's van de Oranje Nassauschool verlenen hun medewerking aan deze dienst.
In de week voorafgaand aan de scholendienst zullen de kinderen van onze groepen 6 een bezoek brengen aan de kerk en kennismaken met Ds. Eric Schipper. Hij zal de kinderen alles vertellen over de inrichting van het kerkgebouw en de betekenis van het liturgisch centrum voorin de kerk. Ook zal hij uitleggen wat er allemaal gebeurt in een kerkdienst en krijgen de kinderen een rondleiding.
Vanzelfsprekend zijn alle kinderen uit alle groepen van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke kinderkerkdienst aanwezig te zijn. Het zou heel leuk zijn zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te mogen verwelkomen.

Namens Schoolmaatschappelijk werk: omgaan met echtscheiding
Kinderen van gescheiden ouders kunnen vaak moeilijk wennen aan de situatie die ontstaat na een echtscheiding. Om kinderen te helpen de scheiding van hun ouders te verwerken, organiseert de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD) ook dit najaar -samen met FlexusJeugdplein, Rivas, Vivenz en Careyn - het programma KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) en Dappere Dino’s.
KIES is bedoeld voor kinderen van 8 tot 16 jaar. KIES is een spel- en praatprogramma waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om met leeftijdsgenootjes te praten over de scheiding. KIES kan een kind helpen om de scheiding beter te accepteren en te begrijpen. Kinderen die hebben meegedaan, geven aan dat ze zich beter voelen en dat ze beter begrijpen waarom hun ouders uit elkaar zijn.
Dappere Dino’s is een spel- en praatgroep voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Het is iets speelser dan KIES, maar heeft hetzelfde doel: kinderen beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders.
Aanmelden kan op www.voorkomeendipzhz.nl, door te bellen naar 078-7708500 of te mailen naar (cursus (at) dienstgezondheidjeugd (dot) nl) . Na aanmelding neemt de GGD over de locatie en tijd van de bijeenkomst contact met u op. De deelname is gratis.

Kinderboekenweek “Klaar voor de start!”
Wie kent er geen mooi hoogtepunt tijdens een sportwedstrijd of gymles? Een prestatie die alle verwachtingen overtrof? Overwinningen of nederlagen, hoogte- of dieptepunten, om wat voor herinneringen het ook gaat: het zijn steevast spannende en leerzame momenten. En momenten die ons deels gevormd hebben en sterker hebben gemaakt.
Onder het motto ‘Klaar voor de start!’ en met ‘sport en spel’ als thema gaan we op zoek naar de beslissende gebeurtenissen in kinderboeken. Dit jaar zijn er extra veel boeken gekocht, met dank aan de Ouderraad.
Woensdag 2 oktober is de feestelijke start van de Kinderboekenweek. Alle kinderen mogen deze ochtend in sportkleding van hun favoriete sport op school komen. De afsluiting zal zijn op vrijdag 11 oktober. Dan lezen de oudere kinderen aan de jongere kinderen voor.

Sporttenues
Op 2 oktober vindt het eerste sporttoernooi plaats: het handbaltoernooi. Twee weken later volgt op 16 oktober voor de groepen 3 en 4 het zaalkorfbaltoernooi.
Om mee te doen met sporttoernooien moet uw kind in het bezit zijn van een schooltenue. Als uw kind zich heeft opgegeven voor het handballen en/of het korfballen en nog geen tenue heeft, kunt u op donderdag 26 september of dinsdag 1 oktober van 15.15-16.00 u in de personeelskamer van locatie 821 een tenue ophalen bij meester Enrico. U betaalt contant (pinnen is niet mogelijk) een borgsom van € 25,00. Zonder betaling kan het tenue niet worden meegegeven!  Voor de toernooien die later dit schooljaar volgen, plannen we momenten waarop tenues worden uitgegeven. Houd voor data de nieuwsbrieven in de gaten.
U houdt het tenue van uw zoon of dochter in eigen bezit totdat uw kind van school gaat. Op dat moment kan het tenue worden ingeleverd en krijgt u de borgsom van € 25,00 retour. Mocht er een shirt of broekje kwijtraken of mocht het door schade niet meer bruikbaar zijn, dan worden de kosten ervoor met u verrekend: een shirt kost € 15,00, een broekje kost € 10,00. U bent dus als ouder eindverantwoordelijk voor het tenue van uw kind. Is een tenue te klein geworden, dan kan het  worden geruild voor een grotere maat. Dit kan op de momenten waarop nieuwe tenues worden uitgegeven.
Ten slotte: het tenue is uitsluitend bestemd voor gebruik tijdens de sporttoernooien, niet voor tijdens de gymlessen. Alleen als  uw zoon of dochter meedoet aan één van de sporttoernooien, hoeft u een tenue aan te schaffen.
De sportcommissie

Belangrijke data
25 t/m 27 september: Schoolkamp groepen 8.
30 september t/m 2 oktober: Schoolfotograaf.
2 oktober: Start Kinderboekenweek.
7 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
19 t/m 27 oktober: Herfstvakantie.
28 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

1 november: Studiedag (alle groepen vrij).
7 november: Ouderavond onderwijs.
10 november: Scholendienst groepen 6 in de Bron.
11 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
18 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website.
22 november: Start “week van de mediawijsheid” (groepen 7).
25 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 en 27 november: 10-minutengesprekken.
28 november: Plakboeken/rapporten mee.
29 november: Afsluiting “week van de mediawijsheid” (groepen 7).

 
23 september 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019