Nieuwsbrief 03
 

7 oktober 2013

Zending
Voor de zomervakantie is ons laatste spaarproject gericht geweest op het varende ziekenhuis van Mercy Ships. Het geweldige totaalbedrag is € 551,26. Alle gevers heel erg bedankt!
We gaan natuurlijk weer verder sparen en we beginnen met een project in Nederland, namelijk voor de Vereniging Bartiméus te Zeist. Bartiméus Sonneheerdt, maakt zich sterk voor blinden en slechtzienden. Bartiméus is volledig afhankelijk van giften en ontvangt geen overheidssubsidie.
Bartiméus geeft mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zelfstandig in het leven te staan, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen.
Wij als Johan Frisoschool willen graag opnieuw een steentje bijdragen.  We hebben deze keer gekozen voor het ondersteunen van het project 'voelboekje'. Voelboekjes zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Blinde en slechtziende kinderen zijn aangewezen op voelbare voorleesboekjes, maar helaas zijn er heel weinig voelboekjes beschikbaar. Voor deze kinderen is het samen lezen en de wereld verkennen dus niet vanzelfsprekend, waardoor ze in hun ontwikkeling worden beperkt.  Om dit mogelijk te maken hopen we weer op heel veel volle spaarkaarten! Alvast bedankt!

Mijnschoolinfo
Binnenkort is het mogelijk een afspraak voor een 10-minutengesprek met de meester/juf van uw kind(eren) te maken via Mijnschoolinfo. In de komende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte. Als u nog geen gebruik maakt van Mijnschoolinfo, geef dan even uw emailadres door aan Maureen. Vervolgens ontvangt u een activeringsmail van Mijnschoolinfo.

Schriften kijken
Maandag 7 oktober a.s. is er weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Ouderavond Onderwijs
Op donderdagavond 7 november organiseren wij van 19.30 tot 21.30 uur een ouderavond over ons onderwijs in de hoofdvakken lezen, taal en rekenen. We willen u als ouders graag informeren over de keuzes die wij in ons onderwijs maken. Aan bod komen vragen als: wat is effectief lees-, taal- en rekenonderwijs? Hoe komen we tegemoet aan kinderen die meer of juist minder moeite hebben met deze vakken? Welke keuzes maken wij in ons onderwijs? Op 14 oktober ontvangt u per brief een uitnodiging met daarin meer informatie. Schrijf 7 november vast in uw agenda!

Afsluiting Kinderboekenweek
Op vrijdag 11 oktober a.s. is de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek met het thema “Klaar voor de start”. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 zullen worden voorgelezen door de groepen 7 en 8. De leerkrachten van de groepen 6 zullen ruilen van groep en lezen daar voor. Zo wordt de Kinderboekenweek een feest vol sportieve avonturen.

Herfstvakantie
Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober a.s. zijn alle kinderen vrij i.v.m. de herfstvakantie. We wensen alle kinderen en hun ouders een heel fijne week.

Studiedag personeel
Vrijdag 1 november a.s. zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het personeel.

Bidden voor de Johan Frisoschool
Als u het gebouw van de Johan Friso binnenkomt, ziet u aan de muur een themabord hangen. Dit is het identiteitsbord gemaakt door de gebedskring van de Johan Friso. Elke twee weken komen wij bij elkaar om te bidden voor de activiteiten op school, de leerkrachten en de leerlingen. Daarnaast bidden wij ook voor de dingen die de kinderen ons aanreiken. Elke klas krijgt één keer per jaar de gebedsbus in de klas. Hier mogen de kinderen (anoniem) hun gebedspunten in doen. De gebedskring bidt dan voor deze punten.
Heeft ú iets dat u onder de aandacht van de gebedsgroep wilt brengen of kent u iemand die gebed nodig heeft? Dan kunt u dit doorgeven op het volgende e-mailadres: (gebedsgroep (at) johanfriso (dot) nl) . Wilt u mee bidden? Weet u welkom!! Elke 2e en 4e donderdag van de maand van 08.30 tot 10.00 uur komen we bij elkaar bij één van de deelnemende ouders. Baby’s en peuters kunnen gewoon meegenomen worden. Wilt u wel mee bidden, maar kun u op donderdag niet? Neem dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer: (078) 616 62 02 Jenny Timmers.
De ouders van de gebedsgroep

Kinderkoor “De Waterdruppels”
Houd je van zingen en gezelligheid en zit je in groep 3 of hoger, dan zijn wij naar jou op zoek!!
Kinderkoor “De Waterdruppels” is op zoek naar nieuwe kinderen.  Iedere donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur oefenen “De Waterdruppels” in PKN gemeente “De Bron” in Stadspolders.
Het oefenen van de liedjes doen we natuurlijk niet voor niets. Naast het zo nu en dan meewerken aan kerkdiensten, zijn er ook meer speciale optredens, zoals bijvoorbeeld tijdens een picknick op het Koeienveld in Stadspolders of tijdens een dienst in Zorgcentrum Dubbelmonde. Ook zal er komende kerst worden meegewerkt aan een kerstconcert, samen met een ander koor en diverse muzikanten.
Natuurlijk is de gezelligheid onderling ook heel belangrijk! Benieuwd  naar hoe het er op zo’n donderdagavond aan toe gaat? Kom gerust eens een kijkje nemen en ervaar het zelf.

Belangrijke data
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
19 t/m 27 oktober: Herfstvakantie.
28 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
1 november: Studiedag (alle groepen vrij).
4 november: Schriften kijken in groep 3 t/m 8.
7 november: Ouderavond Onderwijs.
10 november: Scholendienst groepen 6 in de Bron aanvang 10.00 uur.
11 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
18 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
22 november: Start “week van de mediawijsheid” (groepen 7).
25 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 en 27 november: 10-minutengesprekken.
28 november: Plakboeken/rapporten mee.
29 november: Afsluiting “week van de mediawijsheid” (groepen 7).

 
7 oktober 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019