Nieuwsbrief 05
 

11 november 2013

Zending
Op locatie 821 mochten we de afgelopen week een bedrag van € 36,02 ophalen en op locatie 196 een bedrag van € 39,62. We bedanken alle gevers weer namens de Vereniging Bartiméus.
Met het ingezamelde bedrag worden ‘voelboekjes’ aangeschaft. Blinde en slechtziende kinderen kunnen door middel van ‘voelboekjes’ leren lezen. Meer over ons spaarproject is uiteraard weer te vinden op onze website onder het kopje ‘zending’.

Maandag 18 november eenmalige spaaractie voor de Filipijnen
Afgelopen week zijn de Filipijnen getroffen door een grote natuurramp. Orkaan Haiyan heeft er verwoestend huisgehouden. Er vielen tenminste 10.000 doden! Nog veel meer mensen zijn vermist of zijn alles kwijt.
Haiyan is een van de sterkste orkanen ooit. Afgelopen vrijdag trok Haiyan met windvlagen van soms wel 300 kilometer per uur over de Filipijnen. Veel straten liggen vol met puin en kapotte auto's. De enige manier om sommige gebieden te bereiken is met een helikopter. 
Dit leed grijpt ons allemaal natuurlijk erg aan. We willen als Johan Frisoschool daarom een eenmalige oproep doen om te doneren. We roepen iedereen op om aanstaande maandag 18 november een bedrag mee te brengen voor deze eenmalige spaaractie. Het totaalbedrag zal worden overgemaakt naar giro 555 van de stichting Samenwerkende Hulporganisaties. Alvast hartelijk dank voor alle bijdragen!

Terugblik ouderavond onderwijs
Afgelopen donderdag 7 november hebben ruim 100 ouders onze ouderavond over ons onderwijs op school bezocht. We kijken met elkaar terug op een zeer informatieve ouderavond. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest deze avond te bezoeken, dan verwijzen wij u graag naar onze website. Binnenkort kunt u daar een verslag van deze avond lezen.

Mijnschoolinfo en 10-minutengesprekken
Veel ouders hebben zich de afgelopen week op Mijnschoolinfo ingeschreven voor de 10-minutengesprekken. U kunt op Mijnschoolinfo terugzien op welke dag en op welk tijdstip u heeft ingetekend.
Deze week maken de leerkrachten de indeling van de 10-minutengesprekken compleet door de ouders die geen gebruik maken van Mijnschoolinfo in te delen. Deze ouders ontvangen via hun kind(eren) een briefje met daarop de dag en het tijdstip waarop ze verwacht worden.
Omdat we de 10-minutengesprekken voor de eerste keer op deze manier plannen, vragen we uw begrip voor het misschien nog niet helemaal soepel verlopen hiervan. Neem bij twijfel even contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Omdat er steeds meer scholen gebruik maken van Mijnschoolinfo kunt u beter inloggen via https://johanfriso.mijnschoolinfo.nl/, dan komt u meteen op de pagina van de Friso.

Incident oversteek locatie 821
Helaas is vorige week een leerling van het Wellantcollege betrokken geweest bij een aanrijding op het fietspad bij de oversteek op locatie 821. Ook vanaf deze plaats wensen wij haar van harte beterschap toe.
De afgelopen twee jaar hebben wij vanuit de Johan Frisoschool diverse voorstellen tot verbetering van deze verkeerssituatie besproken met de Gemeente Dordrecht. Tevens hebben we geprobeerd onder ouders voldoende verkeersbrigadiers te vinden.  Zoals eerder bij u aangegeven, kon deze verkeersbrigade door een tekort aan aanmeldingen per  1 september jl. helaas niet van start gaan.
Tot op heden hebben overleg met de politie en de Gemeente Dordrecht geleid tot het aanpassen van de verlichting en het aanbrengen van een rode kleur op het fietspad. Ook de campagne “Ik zie jou, zie jij mij?”, het terugsnoeien van de heg en het plaatsen van een verkeersbord bij de uitrit van het parkeerterrein van het Wellantcollege behoren tot het pakket van maatregelen.
Helaas zijn de voorstellen vanuit school en de adviezen van de politie op het gebied van snelheid beperkende maatregelen en het verder verbeteren van de verlichting niet gehonoreerd vanuit de Gemeente. We blijven vanuit school de ontwikkelingen met aandacht volgen.
Onze verkeersouder Walter Filius, de wijkagenten en de directies van het Wellantcollege en van onze school zullen deze gevaarlijke situatie opnieuw onder de aandacht brengen van de Gemeente Dordrecht.  Tevens vragen wij u alle incidenten te melden bij de politie: 0900-8844. Mocht u contact willen opnemen met onze verkeersouder, dan kan dat via de mail: (verkeersouder (at) johanfriso (dot) nl) .

Mediaopvoeding
TV, internet, social media, games en mobiele telefonie. Kinderen komen er dagelijks mee in aanraking en zijn er vaak uren mee bezig. Ze beleven er veel plezier aan, maar weten niet altijd hoe ze media kritisch kunnen bekijken en hoe ze er zelf bewust mee om kunnen gaan. Om hier meer aandacht aan te schenken, doen alle 3 de groepen 7 tijdens de Week van de Mediawijsheid (22 t/m 29 november) ook mee aan MediaMasters2013. MediaMasters2013 is een super spannende, interactieve media-ervaring die gedurende een week onafhankelijk van niveau, voorkennis en achtergrond door alle leerlingen gespeeld kan worden. Ouders van kinderen in deze groepen ontvangen volgende week een brief met verdere informatie.

Bezoek Sinterklaashuis
Dit jaar zijn de groepen 1/2 en 3 welkom in het Sinterklaashuis.
Op dinsdag 19 november gaan de groepen 1/2B, 1/2C, 1/2D en 1/2E.
Op donderdag 21 november gaan de groepen 3 en groep 1A.
De groepen 1-2B, 1-2C, 1A en 3A komen tegen half 1 terug. Om toch thuis nog een boterham te kunnen eten, beginnen deze groepen ’s middags weer om 13.30 uur. De overige groepen hebben de reguliere schooltijden. U krijgt t.z.t. nog een aparte brief mee. We kijken uit naar een feestelijk uitstapje.

Jeugd-EHBO voor groep 8 leerlingen
Op maandag 6 januari 2014 start er na schooltijd (van 15.30 uur tot 16.45 uur) weer een cursus Jeugd-EHBO-A voor leerlingen uit groep 8. Deze cursus wordt door bevoegde, enthousiaste leden van EHBO-vereniging Dubbeldam gegeven. De kinderen leren hoe ze moeten handelen bij ongelukjes, leren verbanden aanleggen maar ook wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld iemand flauw valt.  Alle leerlingen uit groep 8 krijgen hierover een brief mee waarin de kosten vermeld staan en hoe zij zich kunnen opgeven voor deze cursus. 

Sportnieuws
Hallo sporters, vervelen jullie je ook zo? In deze periode is er niet zo heel veel te beleven op sportgebied. Wél staat aanstaande woensdag 13 november voor de denkende sporters het schaaktoernooi op de kalender. 19 kinderen gaan meedoen aan dit altijd leuke en spannende toernooi. Alle informatie is te lezen op onze website. Heel veel succes, jongens en meisjes!
Dan komen deze week ook de inschrijfformulieren voor het tafeltennistoernooi er aan. Dit toernooi is voor jongens en meisjes van groep 6 t/m 8. Het wordt, net als voorgaande jaren, weer in de kerstvakantie gehouden. Net als vorig jaar valt het op de dag na kerst, 27 december en dat is dit jaar op vrijdag. Houd hier wel rekening mee als je mee wilt doen en vraag je af of het handig is om je op te geven als je (misschien) op vakantie gaat.

Belangrijke data
18 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 november: Groep 1/2B, 1/2C, 1/2D en 1/2E naar het Sinterklaashuis.
21 november: Groep 1A en alle groepen 3 naar het Sinterklaashuis.
22 november: Start “week van de mediawijsheid” (groepen 7).
25 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 en 27 november: 10-minutengesprekken.
28 november: Plakboeken/rapporten mee.
29 november: Afsluiting “week van de mediawijsheid” (groepen 7).
05 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ’s middags vrij).
09 december: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
17 december: Kerstviering groep 1/2.
19 december: Kerstviering groep 3 t/m 8.
20 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
21 december 2013 t/m 5 januari 2014: Kerstvakantie. 

 
11 november 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019