Nieuwsbrief 06
 

25 november 2013

Actie voor de Filipijnen
Gesopt, gebakken, gerend, gecollecteerd… het werd allemaal door jullie gedaan jongens en meisjes. Allemaal met één doel: het steunen van de mensen op de Filipijnen. Het nieuws van de storm op de Filipijnen met alle nare gevolgen van dien heeft ons allemaal ontzettend geraakt. Dit komt dan ook tot uiting in het enorme bedrag dat bij elkaar werd gebracht. Geweldig om te merken hoe de kinderen en ook hun ouders/verzorgers in actie kwamen voor onze medemensen op de Filipijnen. Heel hartelijk dank voor jullie inzet! Het totaalbedrag van beide locaties is maar liefst € 1839,84!
We gaan tot december weer verder sparen voor de Vereniging Bartiméus. Meer informatie is te vinden op onze website.

Brand
Afgelopen vrijdagavond laat zijn we opgeschrikt door een brandmelding op locatie 196. Vandalen hebben de papiercontainer van ‘De Bever’ tegen onze berging met buitenspeelmaterialen geplaatst en in brand gestoken. De schade is enorm. Veel speelgoed is beschadigd of verbrand. Komende dagen zullen we bespreken met onze verzekeraar en de Gemeente Dordrecht op welke manier de schade kan worden hersteld.

Juf Esmé
In de afgelopen maanden hebben we in goede harmonie overleg gevoerd met juf Esmé. Dit overleg heeft mede geleid tot het wederzijdse besluit dat juf Esmé zal stoppen met het werken als leerkracht op de Johan Frisoschool. Het werk als leerkracht bleek al geruime tijd te zwaar voor haar, in combinatie met haar gezin.
Op verzoek van juf Esmé zullen wij in een teamvergadering afscheid van haar nemen. Er zal geen aparte afscheidsreceptie zijn voor kinderen en ouders.
Wij danken juf Esmé voor haar inzet voor het onderwijs aan onze leerlingen en wensen haar voor de toekomst alle goeds.

Mediamasters 2013
TV, kranten, internet, social media, apps, games en mobiele telefonie, kinderen komen er dagelijks mee in aanraking en zijn er soms uren mee bezig. Ze beleven er plezier aan maar weten niet altijd hoe ze dergelijke media kritisch kunnen bekijken en hoe ze er zelf bewust mee om kunnen gaan. Om meer aandacht te geven aan mediawijsheid in het onderwijs en leerlingen te laten ervaren hoe mediawijs ze echt zijn, doen de kinderen van de groepen 7 mee aan MediaMasters 2013.
Dit spel is afgelopen vrijdag gestart en zal de komende week dagelijks aan de orde komen. Samen met de klas, de leerkrachten, maar zeker ook met de ouders thuis (!) kunnen d.m.v. opdrachten extra jokers worden gehaald met de zgn. Mediamissies. Op deze speelse manier krijgen wij als leerkrachten én u als ouders de kans met de kinderen in gesprek te gaan over mediagebruik. Meer informatie vindt u op www.mediamasters2013.nl.

Schriften kijken
Maandag 2 december a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

“Gooi wat in mijn schoentje……………”
Op de Johan Frisoschool zijn we al druk met de voorbereidingen voor de komst van Sinterklaas. We volgen natuurlijk het Sinterklaasjournaal met de kinderen. De Sintcommissie heeft contact gehad met Spanje om data af te spreken met de “regelpiet” zodat u die vast in uw agenda kunt zetten:
• dinsdag 26 november: de kinderen mogen hun schoen zetten op school
• donderdag 5 december: aankomst van Sinterklaas op school, locatie 196, om 08.30 uur.
De groepen 4 zullen deze dag op locatie 196 door hun eigen juf worden opgevangen, om samen met de groepen 1, 2 en 3 naar de aankomst van Sinterklaas te kijken en ook een bezoekje aan de Sint te brengen. Later die morgen gaan ze weer terug naar hun eigen klas op locatie 821. We zien uit naar een gezellig Sinterklaasfeest!

Versieren school
Zoals u wellicht heeft gezien, zijn onze schoolgebouwen weer opgefleurd met sintversieringen, veelal gemaakt door de ouderraad. Op 6 december om 08.30 uur gaan we de sintversieringen weer opruimen en een begin maken met de kerstbomen. Om 19.00 uur op 6 december gaan we hiermee verder. Op maandagochtend 6 januari om 08.30 uur willen we alles weer op gaan bergen om met een schone lei een nieuw jaar te kunnen beginnen. Zoals het spreekwoord zegt, maken vele handen licht werk. Komt u helpen op 1 (of meerdere) van de drie momenten, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind. De ouderraad hoopt op uw medewerking!

Kerstviering kleuters 17 december; kleuters 's middags vrij
Op dinsdagavond 17 december hebben de kleutergroepen hun kerstviering. Dit jaar vieren de kleuters het kerstfeest in hun eigen lokaal. Vanwege de voorbereidingen in de lokalen zijn de kleuters die middag vrij. U bent als ouders van harte welkom op het kerstfeest van uw kind . De kerstviering begint om 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Omgaan met een handicap
Gedurende dit schooljaar krijgen de groepen 7 medewerkers van de WMO-adviesraad Dordrecht op bezoek. Iedere groep krijgt een voorlichtingsmiddag aangeboden. De kinderen gaan op een speelse manier zien en beleven hoe gehandicapten leven, werken en omgaan met hun handicap. De eerste groep die aan de beurt is, is groep 7a van meester Jan en meester Enrico. De andere groepen 7 zijn na de kerstvakantie aan de beurt.

Kandidaten Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband
Alle basisscholen in Dordrecht maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Dordrecht. Net zoals elke school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). Het Samenwerkingsverband is op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen als lid van de OPR. Van harte aanbevolen! Informatie vindt u in de volgende documenten:
• OPR-leden werving
• OPR-leden profiel
• OPR-leden procedure benoeming

Nieuwe penningmeester
De penningmeester van onze vereniging heeft onlangs te kennen gegeven zijn functie neer te willen leggen. Dit betekent dat het bestuur naarstig op zoek is naar een nieuwe penningmeester.
In de profielschets van de functie van penningmeester vindt u informatie over taken, tijdsbesteding, maatschappelijke binding en achtergrond.
Mocht u interesse hebben in deze functie, dan kunt u dit kenbaar maken door uw motivatie en CV vóór 16 december 2013 te mailen naar (secretariaat (at) scholenvanoranje (dot) nl) .
 Penningmeester functieprofiel

Sport in het kort
Wie dit leest,
weest niet bevreesd!
Het maakt niet uit voor de Sint
of je nou verliest of wint.
Lekker sporten waarom ook niet,
misschien word je net zo lenig als zwarte piet!
Nu worden de dagen wel wat korter
en is er ook wat minder te sporten.
Maar als de kerstvakantie is geweest,
wordt het bijna wekelijks een feest.
Na de voorjaarsvakantie bijna iedere week een toernooi,
is dat nou niet prachtig mooi?
Als je je voor het tafeltennis opgegeven hebt,
lees je later meer hierover op dit wereldwijde web.
En voor zolang het nog duurt,
wordt het ook met je mee naar huis gestuurd.
Nu ga ik nog op het gemak,
lekker wat wandelen over het dak.
En wie weet als je ’s nachts iets hoort,
ben jij wel degene die een cadeautje scoort!
De Sportpiet

Kledinginzameling
Voor alle ingezamelde kleding op 20 september jl. hebben we een bedrag van € 43,50 van ReShare ontvangen. Onze dank aan alle ouders die kleding hebben ingeleverd! Van dit bedrag hebben we aan alle leerlingen drinken en wat lekkers kunnen uitdelen tijdens de Kinderboekenweek.
De volgende inzameling zal halverwege januari plaatsvinden. Dit duurt nog even, maar we hopen dat u uw kleding wilt opsparen voor deze inzameling, zodat we van de opbrengst weer iets leuks kunnen doen voor de leerlingen. Meer informatie over de kledinginzameling kunt u lezen op onze website.

Belangrijke data
26 november: Schoen zetten.
28 november: Plakboeken/rapporten mee.
29 november: Afsluiting “week van de mediawijsheid” (groepen 7).
05 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ’s middags vrij).
09 december: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
17 december: Kerstviering groepen 1/2 (kleuters ’s middags vrij).
19 december: Kerstviering groepen 3 t/m 8.
20 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
21 december 2013 t/m 5 januari 2014: Kerstvakantie.

 
25 november 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019