Nieuwsbrief 07
 

9 december 2013

Het is goed

Er is licht, er is donker
en het is goed.
Licht om
wat groeit en bloeit
met kleur te zien spelen;
donker om
aan de hemel
sterren te zien flonkeren.
Leef en bid
met dag en nacht mee.

Er is zomer, er is winter
en het is goed.
Zomer om naar buiten
en op pad te gaan;
winter om
met alles om je heen
op adem, tot rust te komen.
Leef en bid
met de seizoenen mee.

Er is spreken, er is zwijgen
en het is goed.
Spreken om
te zeggen waarvan
hart en hoofd vol zijn;
zwijgen om
te beleven wat
geen woord zeggen kan.
Leef en bid
met alle leven mee.

Het afgelopen jaar was voor onze leerlingen, u als ouder(s)/verzorger(s) en ons team opnieuw vol licht en donker, zomer en winter, spreken en zwijgen. Namens alle collega’s wens ik u, samen met uw kinderen, een gezegend kerstfeest en een heel goed nieuwjaar.
José van Heusden

Actie voor de Filipijnen
Goed nieuws met betrekking tot de inzamelingsactie voor de Filipijnen: het bedrag is nog hoger geworden dan eerder gemeld is! Op locatie 821 is er € 1666,36 opgehaald en op locatie 196 was dit een bedrag van € 345,85. We komen uit op een totaalbedrag van € 2012,21! Allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage.

Bedankt, Sinterklaas!
Namens alle kinderen willen we ook vanaf deze plaats Sinterklaas, alle zwarte (muziek)pieten, de brandweer, de eigenaar van de Hummer en de ouders van de ouderraad bedanken voor ons overweldigende sinterklaasfeest afgelopen donderdag! De brandweerauto en de Hummer met aanhanger vol buitenspeelgoed waren een grote verrassing voor de kinderen van locatie 196. Ook grote complimenten voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8; wat zijn er weer prachtige surprises en gedichten gemaakt. We kijken met elkaar terug op een heel gezellige morgen.
 
Stand van zaken brand 196
Inmiddels is duidelijk dat al ons buitenspeelgoed na de brand in de schuur op locatie 196 is afgekeurd. De schuur zal moeten worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd. Al met al een enorme schadepost, waarvoor we via de Gemeente Dordrecht gelukkig goed zijn verzekerd. Zoals u weet heeft Sinterklaas al heel veel nieuw speelgoed gebracht; er zal de komende weken nog een aanvullende bestelling van materialen plaats gaan vinden. Het schoonmaken van het kunstgras is een intensieve klus en het zand in de zandbak zal nog vervangen moeten worden.

Van Sint naar kerst
Nu we Sint weer hebben uitgezwaaid, is de school door een enthousiaste groep ouders weer helemaal in kerstsfeer gebracht. Hartelijk dank voor jullie hulp!

Gewijzigde datum kerstviering middenbouw
Door een samenloop van omstandigheden zal de kerstviering voor de kinderen van de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) niet op donderdag 19 december worden gehouden, maar op woensdag 18 december van 19.00 - 20.00 uur in de Kandelaarkerk op het van Eesterenplein.

Kerstvieringen
Volgende week vieren we in alle groepen het kerstfeest. Daar kijken we met elkaar naar uit!
Groepen 1-2: dinsdag 17 december van 18.30 - 19.30 uur in het eigen lokaal (de ouders worden hiervoor uitgenodigd).
Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstvieringen te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij de kerstfeesten van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee personen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen. U kunt dit aangeven d.m.v. het strookje op de uitnodiging. Wilt u dit strookje vóór 12 december inleveren?
Het is goed om alle aandacht te houden bij de viering; wij verzoeken u daarom alleen vóór en na de viering foto’s te maken of te filmen.
Groepen 3, 4 en 5: woensdag 18 december van 19.00 - 20.00 uur in de Kandelaarkerk. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. De kinderen ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.
Groepen 6, 7 en 8: donderdag 19 december van 19.30 - 20.30 uur in het eigen lokaal. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. De kinderen van de groepen 8 zullen na afloop van de kerstvieringen van de bovenbouw enkele kerstliederen zingen op het schoolplein.

Kerstkaarten uitdelen
Voor het uitdelen van kerstkaarten aan klasgenootjes hanteren wij dezelfde afspraak als voor het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes. Wij verzoeken u vriendelijk dit buiten het lokaal te doen. Deze afspraken zijn te vinden in de schoolgids.

Schriften kijken
Maandag 6 januari a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Voorlichtingsavond VO groepen 8
Op woensdagavond 8 januari a.s. is de informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. U krijgt  informatie over de verschillende soorten voortgezet onderwijs en over allerlei andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind. Daarnaast vertellen we u de bijzonderheden over de laatste periode van groep 8. U wordt om 19.30 uur verwacht in de mediatheek op locatie 821.

Kerstvakantie
Vrijdag 20 december a.s. krijgen alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 6 januari 2014 om 08.30 uur op school terug.

Belangrijke data
17 december: Kerstviering groepen  1-2.
18 december: Kerstviering groepen 3, 4 en 5.
19 december: Kerstviering groepen 6, 7 en 8.
20 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
21 december 2013 t/m 5 januari 2014: Kerstvakantie.
6 januari: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
8 januari: Voorlichtingsavond VO groepen 8.
20 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 januari: Open ochtend op locatie 196 van 09.00 - 11.00 uur.

 
9 december 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-01-2019