Nieuwsbrief 08
 

6 januari 2014

Beste wensen!
Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen het allerbeste voor 2014!

Zending
De Vereniging Bartiméus werd ook tijdens de kerstviering van de middenbouw ondersteund. Tijdens de collecte in de kerk is er een bedrag van € 89,86 opgehaald! Alle gevers weer enorm bedankt. In januari zal voor de laatste keer geld ingezameld worden voor Bartiméus. Hiermee komt het realiseren van de aanschaf van voelboekjes steeds dichterbij. Meer weten? Kijk dan op onze website onder het kopje ‘zending’.

Website in een nieuw jasje
Op 13 juni 2013 veranderde de naam van de vereniging waar onze school bij hoort in “Scholen van Oranje”. Sindsdien is er het nodige aangepast: de naamborden op de gebouwen, de vlaggen, de banieren, het briefpapier… alles kreeg een fris oranje-blauw accent en is voorzien van ons nieuwe logo. Natuurlijk moest de website ook worden aangepast. Er is een oranje-blauw “sausje” overheen gegaan. Inhoudelijk blijft het de vertrouwde Friso-website met veel informatie over onze school.

Voorlichtingsavond VO groepen 8
Op woensdagavond 9 januari a.s. is de Voorlichtingsavond VO voor ouders van leerlingen in groep 8. Het zal gaan over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso en allerlei andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind. Ook krijgt u informatie over de laatste periode van uw kind in groep 8. Alle ouders worden om 19.30 uur verwacht in de mediatheek of in het speellokaal (de verdeling volgt) op locatie 821.

Ouderbijdrage 2014
Ook in dit nieuwe kalenderjaar 2014 zal de ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij helaas niet verzorgen zonder uw financiële bijdrage. A.s. woensdag krijgen de kinderen een brief mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2014. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Voor vragen m.b.t. de  ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg ((or.anita (at) upcmail (dot) nl) ).

Open ochtend
Woensdag 29 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur “open ochtend” (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Verkeersveiligheid
‘Ik zie jou, zie jij mij’ is het motto van onze doorlopende aandacht voor de verkeersveiligheid rondom locatie 821. Goede fietsverlichting is in deze tijd van het jaar van groot belang. Wilt u zorgen dat de verlichting op uw fiets en op de fietsen van uw kind(eren) in orde is? Dat helpt gevaarlijke situaties voorkomen.

Belangrijke data
8 januari: Voorlichtingsavond VO groepen 8.
20 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 januari: Open ochtend op locatie 196 van 09.00 - 11.00 uur.
10 februari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
11, 12 en 13 februari: Eindtoets leerlingen groepen 8.
15 februari-23 februari: Voorjaarsvakantie.
24 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
6 januari 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019