Nieuwsbrief 11
 

24 februari 2014

Zending
Afgelopen 2 weken hebben we weer mogen sparen voor de zending en natuurlijk was dat voor Dorcas. Deze keer mochten we op locatie 196 een bedrag van € 23,98 ophalen en op locatie 821 was dat een bedrag van € 17,30.
Wist u dat Dorcas hulp biedt aan kwetsbare mensen? Mensen die bijvoorbeeld in oorlogsgebieden leven of getroffen worden bij natuurrampen? Fijn dat we hier op school voor kunnen sparen en de kinderen hierover kunnen vertellen. Alle gevers bedankt!

Schriften kijken
Maandag 3 maart a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Inschrijven 10-minutengesprekken en schoolkeuzegesprekken via Mijnschoolinfo
Op 18 en 20 maart a.s. vindt de tweede ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats. In dezelfde week, op 17, 18 en 20 maart, worden de schoolkeuzegesprekken voor de groepen 8 gehouden.
Voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 2 zijn er 10-minutengesprekken aan het eind van het schooljaar. Dan krijgen deze kinderen hun eerste rapport.
Een deel van de ouders/verzorgers van kinderen in groep 1A krijgt via de leerkrachten een uitnodiging voor een 10-minutengesprek, de overige ouders kunnen op een intekenlijst bij de klas aangeven of ze de informatieavond willen bijwonen.
Ouders/verzorgers van kinderen in de overige groepen 1 en in groep 3  t/m 7 kunnen zich voor een 10-minutengesprek inschrijven via Mijnschoolinfo. Ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 doen dit voor een schoolkeuzegesprek. U ontvangt op 24 februari een berichtje via Mijnschoolinfo met de mededeling dat de intekenlijsten klaar staan. U heeft dan tot 3 maart de tijd om u in te schrijven. U kiest dus zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan tekent u per kind in. Na 3 maart sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af. In Mijnschoolinfo (https://johanfriso.mijnschoolinfo.nl) kunt u zelf in de gaten houden op welk tijdstip u verwacht wordt op het 10-minutengesprek of op het schoolkeuzegesprek.
Veel ouders zijn inmiddels bekend met Mijnschoolinfo. Mocht u nog niet zijn aangemeld, geef dan uw emailadres even door aan Maureen.

Kledinginzameling vrijdag 14 maart a.s.
Vrijdag 14 maart a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes doen voor de kinderen van onze school. U kunt uw kleding tot 9.00 uur inleveren op locatie 196. Hoort zegt het voort!! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Alpha-cursus voor ouders
Nieuwe mensen leren kennen en kennismaken met het christelijk geloof? Dan is de Alpha-cursus iets voor jou! Gezelligheid, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Binnenkort start de Alpha-cursus voor ouders van de Johan Frisoschool. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. Vanaf 19 maart is er een cursus, gegeven dóór ouders van de Johan Frisoschool vóór ouders van de Johan Frisoschool. Wellicht heb je zelf weinig met het christelijk geloof, maar heb je wel vragen doordat je kind met verhalen over het geloof thuiskomt van school.
De Alpha-cursus is iets voor jou als je...
... meer wilt weten over het christelijk geloof
... wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
... nieuwe mensen wilt ontmoeten
... je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen
Op de Alpha-cursus maak je in ongeveer tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. Belangrijk onderdeel van de cursus is de gezelligheid en elkaar leren kennen. Daarnaast luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daar praat je samen over door. Op de cursus worden vijftien verschillende thema's besproken, zoals:
• Is er meer?
• Wie is Jezus?
• Bidden: waarom en hoe?
• Hoe relevant is het christelijk geloof?
• Hoe leidt God ons?
De cursus is op woensdagochtenden onder schooltijd van 9.15 tot 11.30 uur en een keer een hele zaterdag, we houden uiteraard rekening met de schoolvakanties. De introductieochtend is op woensdag 19 maart. De laatste cursusochtend is op woensdag 18 juni. De cursus geven we in het huis van Ans Pellikaan, Hovenlaan 119. We willen zorgen voor kinderopvang, in overleg met de deelnemende ouders.
De uitnodiging is ten eerste gericht aan de ouders van de Johan Frisoschool. Maar wanneer je graag met iemand samen komt, die niet bij de school betrokken is, is dat uiteraard geen probleem. We vragen een bijdrage voor de kosten van het cursusmateriaal, € 18,25.
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website www.alpha-cursus.nl/christelijk-geloof.
Voor vragen kun je een van ons aanspreken of contact opnemen met Fennegien Wietses: 078-6352310/fennegien@wietses.nl. Je kunt je via dit e-mailadres ook aanmelden, graag uiterlijk 7 maart. Deze week krijgen alle kinderen een folder mee naar huis. Heb je een vraag, laat het ons weten!
Moniek Boeije, Jeannette van Deursen, Ans Pellikaan, Marieke Rijke en Fennegien Wietses.

Paastakken gezocht!
De paascommissie is op zoek naar ouders die ons kunnen helpen aan takken van de kronkelwilg om  te gebruiken als paastak in de klas. Wie heeft er een kronkelwilg in de tuin staan die binnenkort gesnoeid moet worden?
Wilt u s.v.p. vóór woensdag  5 maart aan de groepsleerkracht van uw zoon of dochter doorgeven als u voor deze takken kunt zorgen en wanneer u deze takken kunt brengen? Op 10 maart willen we de paastakken in de klas neerzetten.

Koningsspelen 25 april a.s.
Op vrijdag 25 april zullen wij als school opnieuw meedoen aan de Koningsspelen. We beginnen deze morgen met alle kinderen in de groepen met een gezamenlijk ontbijt. De verdere invulling van deze dag leest u in een van de volgende nieuwsbrieven. Met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 draaien we deze dag een continurooster. Dit betekent dat zij om 14.00 uur vrij zijn. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze dag, zoals gebruikelijk op vrijdag, om 12.00 uur uit.

Roparun
Marion Lemmers-Nederlof (moeder van  Yentl uit groep 7C) heeft aan onze school gevraagd mee te werken aan de sponsoring van de Roparun. De Roparun is een hardloopevenement in estafettevorm van 531 km waarbij er geld wordt opgehaald voor mensen met kanker. Enkele voorbeelden waar het geld aan geschonken wordt zijn o.a. de Cliniclowns, workshops 'Look good feel better', verschillende hospices, Haarwensen, Ambulancewens en de Ronald Mc Donald familiehuizen. Op 7 juni start team 155 vanuit Parijs naar Rotterdam.
Van 10 t/m 21 maart zullen er op beide locaties bij de hoofdingangen grote vuilnisbakken staan waar u uw lege flessen in kunt deponeren. Op deze manier hoopt Marion zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze goede doelen. Doet u mee?
Wilt u haar team volgen of een financiële bijdrage schenken.... kijk dan op www.roparun.nl bij team 155.

Verlofaanvragen
Wij willen u opnieuw met nadruk vragen verlofaanvragen in te dienen conform de Leerplichtwet. Deze kunt u nalezen in de schoolgids (blz. 39). Een verzoek tot verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd. Als school zijn wij strikt gehouden aan de uitvoering van de Wet op de Leerplicht. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij Bureau Leerplicht. Denkt u bij de eventuele aanvraag aan de termijn van 8 weken?

Exploitatieoverzicht Ouderraad 2013
Bij deze nieuwsbrief vindt u het exploitatieoverzicht van de Ouderraad over het kalenderjaar 2013. Hierin kunt u lezen waaraan de door u betaalde ouderbijdrage van vorig jaar besteed is. Voor vragen m.b.t. het exploitatieoverzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad: Anita Willenborg ((or.anita (at) upcmail (dot) nl) ).

Nieuws van de sportcommissie
De Olympische Spelen zijn voorbij. Wat hebben we een medailles gewonnen! Je krijgt zelf ook zin om te schaatsen, maar het wil hier maar geen winter worden dus “wintersporten” zal niet gaan. Gelukkig staan er genoeg schoolsporten op het programma!

Allereerst het volleybaltoernooi voor groep 7 en 8 op 26 februari en voor de groepen 4, 5 en 6 op 5 maart. Om goed voorbereid aan de wedstrijd te beginnen, staan de spelregels voor dit toernooi op onze website. De groepen zijn verdeeld in een aantal niveaus en het is dan wel handig dat je weet wat de juiste regels zijn die van toepassing zijn op jouw team:
Groep 4 en 5: niveau 2 (pagina 6 t/m 9)
Groep 6: niveau 3 (pagina 10 t/m 12)
Groep 7 en 8: niveau 4 (pagina 13 en 14)

Dan is op 12 maart het hockeytoernooi. De teamindeling is wat gewijzigd. Ook zijn we nog op zoek naar een paar begeleiders voor een team, dat mag natuurlijk ook een duobaan zijn. Dus kijk hier a.u.b. nog even goed naar. Kijk dan meteen ook even naar “informatie 2” en natuurlijk ook naar de spelregels.

De inschrijvingen voor het voetbaltoernooi en atletiektoernooi zijn inmiddels gesloten. De inschrijving voor het veldkorfbaltoernooi gaat deze week van start. Uiterlijk 14 maart moeten de inschrijfbriefjes ingeleverd zijn. Het toernooi is op woensdag 14 mei en eventuele finalerondes worden gehouden op woensdag 28 mei. Zet deze data vast in je agenda!

Om als leerling van de Johan Frisoschool mee te mogen doen aan een schoolsporttoernooi is het verplicht een schooltenue te dragen. Informatie hierover staat onder het kopje “sport” op de website. Het laatste moment waarop de tenues (tegen directe contante betaling) zijn te verkrijgen voor kinderen die meedoen met het volleybal- of hockeytoernooi is op woensdag 26 februari van 12.15 - 13.00 uur, in de personeelskamer van locatie 821. Afhaaldagen voor kinderen die meedoen met (één van) de andere toernooien maken we t.z.t. in de nieuwsbrief bekend.

Tot slot: elk jaar doet onze school met heel veel kinderen mee aan heel veel sportevenementen. Het zal hopelijk duidelijk zijn dat dit echt niet mogelijk is zonder de hulp van ouders, van u dus! Ieder team heeft minimaal 1 begeleider nodig. Dat mag natuurlijk ook een “duobaan” zijn. Wij vinden het niet verantwoord om een team te laten spelen zonder dat daar begeleiding bij is en zullen dat team dan terug moeten trekken. Vanzelfsprekend hopen we van harte dat dat niet nodig zal zijn. We rekenen op u!

Belangrijke data
3 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 maart: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 t/m 21 maart: Inzameling lege flessen t.b.v. Roparun.
14 maart: Kledinginzameling.
17, 18 en 20 maart: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
18 en 20 maart: 10-minutengesprekken.
21 maart: Plakboeken/rapporten gaan mee.
24 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
7 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 april: Theoretisch verkeersexamen voor de groepen 7.
17 april: Paasviering (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
18 t/m 21 april: Paasvakantie.
22 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 april: Koningsspelen.
26 april t/m 5 mei: Meivakantie.

 
24 februari 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019