Onderwijsnieuwsbrief 02
 
3 maart 2014

De onderwijsnieuwsbrief verschijnt drie keer per schooljaar. In deze onderwijsnieuwsbrief informeren we u als ouders/verzorgers over belangrijke punten binnen ons onderwijs.

Nieuw, nieuw, nieuw
De afgelopen jaren zijn we voor de hoofdvakken lezen, taal/spelling en rekenen prachtige nieuwe methodes gaan gebruiken. Nu is het tijd om ook andere methodes eens te bekijken en waar nodig te vervangen.
Dit schooljaar zullen we op zoek gaan naar een nieuwe methode voor aardrijkskunde voor de groepen 5 t/m 8. Verder zullen de groepen 7 en 8 de methode ‘Groove me’ voor Engels een poosje gaan proberen. Zo hopen we er achter te komen of dit wellicht de nieuwe methode voor Engels kan worden.
Tenslotte zijn we erg blij met een proefabonnement op de methode ‘123ZING’ (voorheen Zangmakers). Deze sprankelende muziekmethode maakt dat klassen uit volle borst en met veel plezier de leukste liedjes zingen. En samen zingen zorgt voor een goede band.
In de laatste onderwijsnieuwsbrief (16 juni) van dit schooljaar laten we u weten hoe de proef met ‘Groove me’ en ‘123ZING’ is verlopen. Ook hopen we u dan te kunnen vertellen welke methode we voor aardrijkskunde hebben gekozen.

Spelend leren werken in groep 1 en 2
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan. Daar komt heel wat bij kijken. Het lijkt soms misschien of er alleen veel gespeeld wordt bij de kleuters, maar tijdens alle speel- en werklessen wordt de basis gelegd voor leren lezen en leren rekenen. Maar dat is niet het enige dat belangrijk is. Die basisvaardigheden leer je ook door een goede werkhouding. Hierbij kunt u denken aan: op je plaats zitten, je vinger opsteken, goed kijken en luisteren naar de juf. Ook het werken aan een opdracht volgens bepaalde stappen is belangrijk: nadenken over wat je moet doen, wat je nodig hebt aan materialen en of je tevreden bent over je werk. Deze punten worden allemaal al bij de kleuters aangeleerd.
Voor een aantal kinderen is het belangrijk dat deze vaardigheden in kleine groepjes extra worden geoefend. Juf Elsa zal daarom in de komende periode met verschillende kleuters de vaardigheden spelenderwijs oefenen.

‘Reken Zeker’ in groep 2
Sinds dit schooljaar werken we in de groepen 3 t/m 8 met de nieuwe rekenmethode ‘Reken Zeker’. Omdat  we merken dat de overstap naar rekenen in groep 3 behoorlijk groot is, zal het eerste werkboekje van groep 3 al na de meivakantie in groep 2 worden aangeboden. Dat kan heel goed, omdat de vormgeving en de opdrachten juist heel goed bij jongere kinderen passen. Als uw kind in groep 2 zit én na de zomervakantie naar groep 3 gaat zal hij of zij dus na de meivakantie deze voorbereidende rekenlessen krijgen. Mocht u een vraag hebben over dit rekenboekje, dan kunt u deze natuurlijk aan de leerkracht stellen.
 
3 maart 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019