Nieuwsbrief 15
 

22 april 2014

Zending
De afgelopen weken is er weer gespaard. Op locatie 196 is een bedrag van € 18,54 opgehaald en op locatie 821 is dat € 20,98. Zoals er de vorige keer al was vermeld, gaan we in de volgende maand voor een ander goed doel sparen.
Vanaf mei gaan we sparen voor Compassion. In de volgende Nieuwsbrief zal dat goede doel worden toegelicht. Hopelijk spreekt het doel u enorm aan, zodat er veel geld bij elkaar kan worden gebracht!

Dankwoord
Hierbij een hartelijk woord van dank en waardering voor de ouders van onze ouderraad die afgelopen donderdag de paaslunch hebben verzorgd. We hebben in alle groepen genoten van een gezellige ochtend!

Schoolontbijt en Koningsspelen
Op vrijdag 25 april zullen wij als school meedoen aan het Schoolontbijt en de Koningsspelen. De groepen 5 t/m 8 zullen die dag een continurooster hebben, zij zijn van 08.30 tot 14.00 uur op school. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen, zoals gebruikelijk op vrijdag, om 12.00 uur uit zijn.
Het programma is als volgt:
08.30 uur: Ontbijt met de hele school, ieder in zijn eigen klas (bord, beker, bestek meenemen).
09.30 uur: Buiten doen we op allebei de locaties mee aan de poging het wereldrecord “tegelijkertijd samen dansen en zingen” te verbreken met “Doe de Kanga”.
10.00 - 12.00 uur: spelactiviteiten in de groepen 1 t/m 4.
10.00 - 14.00 uur: spelactiviteiten en lunch in de groepen 5 t/m 8 (lunch en drinken zelf meenemen).
Het wordt extra feestelijk als iedereen in het rood/wit/blauw/oranje naar school komt!

Schriften kijken
Dinsdag 6 mei a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Praktisch Verkeersexamen vrijdag 16 mei
Het praktisch verkeersexamen voor de kinderen van de groepen 8 is op vrijdagmorgen 16 mei. De kinderen moeten dit examen op hun eigen goedgekeurde fiets afleggen. Fietsen die wegens mankementen zijn afgekeurd moeten, uiteraard gerepareerd, ter plaatse worden herkeurd en in orde bevonden worden voordat het betreffende kind examen kan doen.
We wensen alle kinderen van de groepen 8 heel veel succes!
We zijn nog hard op zoek naar hulp(groot)ouders die die ochtend controlepost willen zijn. U bent dan van ongeveer 8.00 tot 12.45 uur nodig. Uiteraard wordt u tussendoor van koffie/thee voorzien. De kinderen hebben over dit alles een brief meegekregen. Wilt u zo vriendelijk zijn het aangehechte strookje in te vullen en dit zo spoedig mogelijk via uw zoon/dochter in te leveren bij de leerkracht?

'Het KLEIN toneel Junior' presenteert 'Meisje Loos'
Enkele leerlingen van onze school hebben de afgelopen maanden meegedaan met de basisschooltraining van 'het KLEIN toneel Junior'. Zij zullen op zaterdag 24 mei in het Energiehuis in Dordrecht presenteren wat zij afgelopen schooljaar bij de training hebben geleerd. Zang, dans en spel komen samen in één presentatie waarvoor iedereen is uitgenodigd. Komt u ook kijken? Kaarten voor deze presentatie kosten € 7,50 en zijn te bestellen via: www.hetkleintoneel.nl.

Belangrijke data
25 april: Koningsspelen (let op: groepen 5 t/m 8 continurooster 08.30 - 14.00 uur).
26 april t/m 5 mei: Meivakantie.
12 mei: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 mei: Praktisch verkeersexamen groepen 8.
21 mei: Sportdag middenbouw.
26 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
28 mei: Sportdag bovenbouw.
29 mei t/m 9 juni: Hemelvaarts-/Pinkstervakantie.

 
22 april 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019