Nieuwsbrief 16
 

12 mei 2014

Geslaagden Jeugd-EHBO
Afgelopen maanden heeft een grote groep leerlingen uit onze groepen 8 EHBO-lessen gevolgd. Iedere maandag na schooltijd werd er o.a. geoefend met pleisters plakken, brandwonden koelen en slachtoffers kalmeren. Het resultaat van deze lessen mag er zijn! Alle kinderen die hebben meegedaan, zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd! Vandaag (maandag 12 mei) zal de diploma-uitreiking plaatsvinden op locatie 821.

Geboren
'Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet
zodat de mensen zeggen
God is goed'.

(lied van Elly en Rikkert Zuiderveld)
 
Afgelopen zaterdag is Aron geboren! Aron is de zoon van meester Micha en zijn vrouw Marijke. Aron is het broertje van trotse zus Hadassa. We zijn blij dat het goed gaat met kleine Aron en zijn ouders. Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie en veel geluk.

Lift locatie 821
Komende week zal de lift op locatie 821 worden opgeleverd. De werkzaamheden zijn in de afgelopen weken voorspoedig verlopen. Een enorme meerwaarde voor de toegankelijkheid van ons gebouw!

Compassion
Ons nieuwe spaardoel is: Compassion. Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor kinderen die in armoede leven. Het zou fijn zijn als wij voor de zomervakantie een mooi bedrag kunnen overmaken naar deze organisatie. Meer informatie vindt u op www.compassion.nl en op onze eigen website.

De groepen 2 gaan naar bakker Koos
Alle kinderen van groep 2 gaan op excursie naar bakker Korteweg op het Damplein. We vertrekken om 13.00 uur van school en zijn weer om 15.15 uur terug. Het is fijn als de kinderen oude en niet te warme kleding aan hebben. We hebben ouders nodig die de kinderen kunnen halen en brengen! U kunt zich opgeven bij de leerkracht. Alvast hartelijk bedankt. De kinderen van groep 1 blijven op school.
Op dinsdag 13 mei gaat de groep 2 van juf Els/juf Yvonne.
Op dinsdag 21 mei gaan de groepen 2 van juf Annelies/juf Erica en juf Cynthia/juf Janny (gedeelte).
Op dinsdag 27 mei gaan de groepen 2 van juf Ilonka/juf Els/juf Petra en juf Cynthia/juf Janny (gedeelte).

Nieuws van de sportcommissie
Wat is er alweer lekker veel gesport, wat zijn we met z'n allen sportief bezig! Het voetballen zit erop. Afgelopen woensdag waren de Dordtse schoolvoetbalfinales. Zowel bij de meisjes als bij de jongens hadden we een team in de finalepoules.
Bij de meisjes streden 10 ploegen, verdeeld over twee poules, voor een plekje in de finale. Helaas haalden onze meisjes deze niet. Bij de jongens was dit anders: 7 ploegen verdeeld over twee poules vochten om een plaatsje in de finale. De Johan Friso haalde die, maar moest zijn meerdere erkennen in de ploeg van de Albatros. Maar toch, jongens en meisjes: gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat!
Nu maken we ons op voor het veldkorfbal van aanstaande woensdag 14 mei. Het heeft wat moeite gekost, maar gelukkig zijn alle teams voorzien van een begeleider! We doen met veel teams mee en dus zijn we benieuwd of de Johan Frisoschool ook bij het veldkorfbal door kan dringen tot de finale op 28 mei.
Dan is de inschrijving voor het laatste toernooi ook alweer gesloten: het softbal-/honkbaltoernooi. Op woensdag 11 juni staat dit toernooi op het programma. Daarna kunnen we lekker uitrusten van alle sportactiviteiten van het afgelopen schooljaar.
Kinderen die meedoen aan het veldkorfbal- en/of softbal-/honkbaltoernooi en nog geen schooltenue hebben, moeten dat nog tegen directe contante betaling à € 25,- afhalen in de personeelskamer van locatie 821 op:
• dinsdag 13 mei: 15.15 - 15.45 uur of
• woensdag 14 mei (nèt voor het veldkorfbaltoernooi): 12.00 - 12.30 uur.
Nadat het laatste toernooi is gespeeld zullen we in de nieuwsbrief laten weten op welke momenten te klein geworden tenues (eigenlijk natuurlijk te groot geworden kinderen!) kunnen worden geruild. Kinderen van groep 8 kunnen op die momenten hun tenues inleveren.

Praktisch Verkeersexamen vrijdag 16 mei
Het praktisch verkeersexamen voor de kinderen van de groepen 8 is op vrijdagmorgen 16 mei. De kinderen moeten dit examen op hun eigen goedgekeurde fiets afleggen. Fietsen die wegens mankementen zijn afgekeurd moeten, uiteraard gerepareerd, ter plaatse worden herkeurd en in orde bevonden worden voordat het betreffende kind examen kan doen.
We wensen alle kinderen van de groepen 8 heel veel succes!
We zijn nog hard op zoek naar hulp(groot)ouders die die ochtend controlepost willen zijn. U bent dan van ongeveer 08.00 tot 12.45 uur nodig. Uiteraard wordt u tussendoor van koffie/thee voorzien. De kinderen hebben over dit alles een brief meegekregen. Wilt u zo vriendelijk zijn het aangehechte strookje in te vullen en dit zo spoedig mogelijk via uw zoon/dochter in te leveren bij de leerkracht?

Sportdag groepen 3, 4 en 5
Onze sportdag zal gehouden worden op 21 mei a.s. bij de Reelandhal aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van het Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden (niet parkeren bij de nooduitgang van de sporthal!). De kinderen moeten zich tussen 08.35 en 08.45 uur melden bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op dezelfde tijd bij de leerkracht van hun eigen kind.
Omstreeks 12.00 uur zal de sportdag afgelopen zijn. Tussen 12.00 en 12.15 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor één van deze pauzes wat te eten en te drinken meegeven. Wilt u zorgen voor geschikte kleding? Als het regent, gaat de sportdag gewoon door omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Home-Start Humanitas biedt de buurvrouw of vriendin zoals vroeger
Home-Start is opgezet om een steuntje in de rug te geven aan ouders met jonge kinderen, die daar behoefte aan hebben. Dat is altijd in een periode waarin het even wat minder gaat door ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig sociale contacten, problemen op het werk, gebrek aan geld of spanningen tussen partners. Meestal kun je zulke dingen zelf oplossen. Soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het oplossen van praktische problemen.
Wat betekent het in de praktijk?
Een vrijwilliger komt één keer per week bij je thuis. Ze gaat bijvoorbeeld met jou en je kinderen samen buiten spelen. Of ze richt zich juist op jou als moeder, samen kletsen onder het genot van een bakje koffie. Natuurlijk kunnen ook vaders zich melden bij Home-Start en ondersteuning vragen.  De vrijwilliger richt zich vooral op wat er goed gaat in het gezin. Er is vaak al genoeg aandacht voor de problemen. Daarom krijgt elke vrijwilliger een cursus om goed voorbereid aan de slag te kunnen.
Voor wie is Home-Start?
Je hebt geen verwijzing nodig voor ondersteuning door Home-Start en je betaalt geen eigen bijdrage. Wel moet je in Dordrecht wonen en je moet minimaal 1 kind onder de 7 jaar hebben.
Meer info is te vinden op www.home-start.nl of neem direct contact op met coördinator Geja Platerink, tel. 078-6145826 of 06-20499942. Home-Start wordt uitgevoerd door Humanitas en is te vinden op Brouwersdijk 4.

Belangrijke data
16 mei: Praktisch verkeersexamen groepen 8.
21 mei: Sportdag middenbouw.
26 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
28 mei: Sportdag bovenbouw.
29 mei t/m 9 juni: Hemelvaarts-/Pinkstervakantie.
10 juni tot 16 juni: Intekenen op Mijnschoolinfo voor de 10-minutengesprekken.
10 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 juni: Onderwijsnieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 juni: Viering verjaardag leerkrachten bovenbouw.
23 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 juni: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
27 juni: Zomerfeest kleuters.

 
12 mei 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 25-06-2019