Nieuwsbrief 18
 

10 juni 2014

Meester Jan Willem
Met ingang van het komende cursusjaar 2014-2015 heeft meester Jan Willem (groep 8) een benoeming aanvaard op het Insula College. Hij gaat daar aan het werk als docent Duits. Op verzoek van meester Jan Willem nemen we als collega's op een teambijeenkomst aan het einde van dit cursusjaar afscheid van hem. Mocht u aan het einde van het schooljaar afscheid willen nemen, dan stelt meester Jan Willem een 'handdruk in de wandelgangen' zeer op prijs.
Als school nemen we afscheid van een enthousiaste, energieke, vakkundige en zeer betrokken collega. Meester Jan Willem heeft alle jaren met enorm veel plezier op de Friso gewerkt. We kijken samen terug op een waardevolle samenwerking en wensen hem, ook vanaf deze plaats, een heel goede toekomst op het Insula College.

Groepsindeling cursusjaar 2014-2015
Momenteel zijn we volop bezig met het vormgeven van onze groepsindeling voor komend cursusjaar. Deze groepsindeling komt tot stand na een intensief proces van voorbereiding. Om u een indruk te geven van de stappen die we zetten om tot een zorgvuldige indeling te komen, willen we u in deze nieuwsbrief een kijkje in onze 'keuken' geven.
In januari krijgen alle collega's een formulier waarop ze kunnen aangeven welke voorkeuren ze hebben voor komend cursusjaar. In welke groep zou je willen werken en met welke duo-collega werk je prettig samen? Heb je voorkeur voor bepaalde werkdagen en in welke groepen heb je de afgelopen jaren gewerkt?
Als de inventarisatie van de voorkeuren rond is, gaan we aan de slag met het afwegen van alle belangen. De basis voor de groepsindeling is vanzelfsprekend de financiële ruimte die beschikbaar is op basis van de leerlingenaantallen. Hoeveel groepen gaan we formeren en passen de benoemingen van collega's die samen gaan werken voor een groep?
Hoe vervullen we ADV en BAPO vervangingen en welke collega's hebben ambulante tijd vanwege specifieke verantwoordelijkheden binnen de school? Zijn er collega's langdurig ziek en zijn er collega's waar we vanwege terugloop van onze leerlingenaantallen afscheid van moeten nemen?
Naast deze praktische overwegingen, bespreken we uitgebreid binnen de staf en met betrokken collega's welke leerkrachtcompetenties nodig zijn voor bepaalde jaargroepen. Een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van ons onderwijs is immers de 'match' tussen leerkrachtvaardigheden en hetgeen een (jaar)groep nodig heeft.
Binnen de staf nemen we begin mei een besluit over de 'definitieve' indeling. Deze indeling wordt, onder voorbehoud van wijzigingen, door de directeur  persoonlijk aan alle teamleden meegedeeld. De realiteit is, dat er door diverse omstandigheden vaak meerdere versies moeten worden gemaakt voordat de definitieve indeling klaar is.
Als duidelijk is welke collega's gaan samenwerken en voor welke jaargroep iedereen is ingedeeld, gaan we aan de slag met de toewijzing van groepen aan leerkrachten. Ook hierin bekijken we of we rekening moeten houden met specifieke omstandigheden. Heeft een groep een bepaalde leerkracht al een keer gehad? Welke collega en zijn of haar pedagogische en didactische vaardigheden passen het beste bij een bepaalde groep?
Als staf en zorgteam bekijken we de onderwijsbehoefte van de groepen en op basis van alle verzamelde informatie maken we vervolgens de groepsverdeling.
Ons streven is deze groepsverdeling eind juni aan de kinderen en hun ouders/verzorgers mee te delen. De ouders/verzorgers ontvangen hierover een brief.

Kledinginzameling
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zal er vrijdag 13 juni a.s. weer een kledinginzameling plaatsvinden, in samenwerking met Stichting Wereldkinderhulp. Deze organisatie komt op beide locaties inzamelen. Hiervoor zal op de ene locatie een aanhanger en op de andere locatie een bestelbusje worden geplaatst. Inleveren kan tot 09.00 uur. Hoort, zegt het voort!! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Inschrijven 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Op 30 juni vinden de laatste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats. Deze gesprekken zijn op vrijwillige basis voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 3 t/m 7. U kunt, als u dat wilt, zelf een afspraak maken. Ook kan het zijn dat de leerkracht een 10-minutengesprek met u wil hebben. In dat geval neemt de leerkracht contact met u op.
Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1A of groep 1F zijn de 10-minutengesprekken voor alle kinderen bedoeld. Ook op 1 juli vinden er gesprekken plaats.
Voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 2 zijn de 10-minutengesprekken ook voor alle kinderen bedoeld. Deze kinderen krijgen hun eerste rapport.
U kunt zich voor een 10-minutengesprek inschrijven via Mijnschoolinfo. U ontvangt op 10 juni een berichtje via Mijnschoolinfo met de mededeling dat de intekenlijsten klaar staan. U heeft dan tot 16 juni de tijd om u in te schrijven. U kiest dus zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan tekent u per kind in. Na 16 juni sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af. Via https://johanfriso.mijnschoolinfo.nl kunt u zelf in de gaten houden op welk tijdstip u verwacht wordt op het 10-minutengesprek.
Mocht u nog niet zijn aangemeld bij Mijnschoolinfo, neem dan even contact op met Maureen. Dit kan ook via mail: (mchin (at) johanfriso (dot) nl) .

Schriften kijken
Maandag 16 juni a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op donderdag 19 juni vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar Het Palet waar we dit met elkaar gaan vieren. Dit jaar doen we dat met een grootse show: JOHAN FRISO ’s GOT TALENT! Het zou natuurlijk heel leuk zijn als we allemaal verkleed gaan in de kleuren van de Johan Friso: blauw, wit, oranje!
De planning is dat we om 9.30 uur in Het Palet met de show beginnen. De volgorde waarin de optredens plaatsvinden, wordt in de week van de verjaardagen in de klassen bekend gemaakt. Vergeet niet een pakje of flesje water (echt alleen water en geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te nemen. Belangstellende ouders zijn natuurlijk welkom! Wel even uw schoenen uit doen, voordat u de gymzaal in loopt. We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren en opruimen van de gymzalen in Het Palet. Bent u in de gelegenheid om ons daarbij te helpen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw zoon op dochter. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 uur naar huis om te eten. Verder gelden de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Musicals groepen 8
De repetities zijn in volle gang, teksten worden geleerd en gerepeteerd, danspasjes worden uitgeprobeerd en kleding en rekwisieten worden verzameld. Stemdynamiek, handelingen, hoge en lage status, klemtonen, stiltes, lichaamstaal … het komt allemaal aan bod in de groepen 8. Want op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli geven zij hun afscheidscadeau aan de ouders, kinderen, meesters en juffen van de Johan Frisoschool: de afscheidsmusical "Hotel Te Koop"!
De voorstelling is te zien in de aula van het Insula College aan de Koningstraat. De kaartverkoop start dinsdag 10 juni a.s.
De kinderen uit de groep van meester Jan Willem bijten het spits af. Zij spelen maandag 7 juli om 18.30 uur. Om 20.30 uur is de groep van meester Dick Jan aan de beurt.
Op dinsdag 8 juli speelt om 18.30 uur de groep van juf Monique en juf Sandy. Tot slot zal de groep van juf Judith om 20.30 uur de musical spelen.
De zaal gaat een kwartier voor aanvang van elke voorstelling open.

Zomerfeest kleuters - groepen 3 vrij
Op vrijdag 27 juni vieren de kleuters het Klodder-Flodderfeest op school. Ze mogen die dag verkleed  als een figuur uit één van de verhalen van Floddertje naar school komen. Het zomerfeest duurt van 09.00 - 12.30 uur. De leerlingen uit de groepen 8 helpen mee om er een fantastisch feest van te maken. De groepen 3 zijn deze dag vrij.

Schoolreis
Na de zomervakantie is het alweer zover, dan gaan we op schoolreis. De datum en bestemmingen zijn al bekend. De schoolreis is op dinsdag 16 september. De groepen 3 en 4 gaan naar Blijdorp, de groepen 5 en 6 gaan naar Drievliet en groep 7 gaat naar Duinrell. Eerst lekker vakantie houden, maar noteer de datum vast in de agenda voor het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data
10 juni tot 16 juni: Intekenen op Mijnschoolinfo voor de 10-minutengesprekken.
16 juni: Onderwijsnieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 juni: Schriften kijken in groep 3 t/m 8.
19 juni: Viering verjaardag leerkrachten bovenbouw.
23 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 juni: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
27 juni: Zomerfeest kleuters 09.00 -12.30 u. Leerlingen groepen 3 zijn vrij.
30 juni: 10-minutengesprekken.
01 juli: Plakboeken/rapporten gaan mee.
07 juli: Nieuwsbrief 20 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
07, 08 juli: musical groepen 8.
14 juli: Afscheidsavond groepen 8.
17 juli: Laatste schooldag.
18 juli t/m 31 augustus: Zomervakantie.

 
10 juni 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019