Nieuwsbrief 19
 
23 juni 2014

Studiedag personeel
Vanwege een studiedag voor het personeel zijn alle leerlingen op woensdag 25 juni a.s. vrij.

Zomerfeest kleuters - groepen 3 vrij
Op vrijdag 27 juni vieren de kleuters het Klodder-Flodderfeest op school. Ze mogen die dag verkleed als een figuur uit één van de verhalen van Floddertje naar school komen. Het zomerfeest duurt van 09.00 - 12.30 uur. De leerlingen uit de groepen 8 helpen mee om er een fantastisch feest van te maken. De groepen 3 zijn deze dag vrij.
Om 9 uur verzamelen we op het schoolplein om naar het toneelstuk te kijken. Als ouders bent u van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Wilt u wel achter de afzetting blijven zodat de kinderen alles goed kunnen zien? Als de kinderen naar binnen gaan, kunt u nog een kopje koffie drinken op het plein. Leden van de ouderraad helpen hierbij.
We hopen op mooi weer, maar mocht het regenen dan brengt u uw kind om 9 uur in de klas. Het eten en drinken wordt verzorgd en als feestelijke afsluiting eten we pannenkoeken in de klas.
Om 12.30 uur kunt u uw kind komen ophalen.  We kijken uit naar een gezellig feest en hopen dat het mooi weer is.

Schoonmaak materialen onderbouw
Op donderdag 3 juli worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht laten drogen of droog deppen omdat de afbeelding er anders afgaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12 uur in de klas ophalen? Indien uw kind naar de BSO gaat, zou het fijn zijn als u eerder het materiaal ophaalt, zodat uw kind dit niet hoeft te dragen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2 donderdag 3 juli a.s.
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Wie helpt? Zoals u in de activiteitenkalender kunt zien, is het donderdag 3 juli a.s. Op de deur van de klas hangt een intekenlijst. De koffie staat klaar!

Schriften kijken
Maandag 7 juli a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Musicals groepen 8
De repetities zijn in volle gang, teksten worden geleerd en gerepeteerd, danspasjes worden uitgeprobeerd en kleding en rekwisieten worden verzameld. Stemdynamiek, handelingen, hoge en lage status, klemtonen, stiltes, lichaamstaal … het komt allemaal aan bod in de groepen 8. Want op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli geven zij hun afscheidscadeau aan de ouders, kinderen, meesters en juffen van de Johan Frisoschool: de afscheidsmusical "Hotel Te Koop"!
De voorstelling is te zien in de aula van het Insula College aan de Koningstraat. De kaartverkoop start dinsdag 10 juni a.s.
De kinderen uit de groep van meester Jan Willem bijten het spits af. Zij spelen maandag 7 juli om 18.30 uur. Om 20.30 uur is de groep van meester Dick Jan aan de beurt.
Op dinsdag 8 juli speelt om 18.30 uur de groep van juf Monique en juf Sandy. Tot slot zal de groep van juf Judith om 20.30 uur de musical spelen. De zaal gaat een kwartier voor aanvang van elke voorstelling open.

Belangrijke data
25 juni: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
27 juni: Zomerfeest kleuters 09.00 uur-12.30 uur (leerlingen groepen 3 zijn vrij).
30 juni: 10-minutengesprekken.
01 juli: Plakboeken/rapporten gaan mee.
07 juli: Nieuwsbrief 20 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
07 juli: Musical van groep 8B (18.30 uur) en groep 8D (20.30 uur) aula Insula College (Koningstraat).
08 juli: Musical van groep 8A (18.30 uur) en groep 8C (20.30 uur) aula Insula College (Koningstraat).
14 juli: Afscheidsavond groepen 8.
17 juli: Laatste schooldag.
18 juli t/m 31 augustus: Zomervakantie.
 
23 juni 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 24-05-2019