Nieuwsbrief 01
 

8 september 2014

Een nieuw schooljaar...
Fijn om alle kinderen, ouders en leerkrachten weer te mogen begroeten aan het begin van het nieuwe schooljaar!

Meeleven
Onze gedachten zijn bij de ouders, kinderen en kleinkinderen van onze collega Lianne Camfferman en haar man. Lianne was onderwijsassistent op de Oranje Nassauschool. Lianne en haar man Anton zijn om het leven gekomen bij de tragische vliegtuigramp boven Oekraïne op 17 juli jl. We bidden de familie Gods onmisbare steun en kracht toe in deze voor hen moeilijke periode.

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender 2014-2015 kunt u inmiddels weer op onze website vinden. Deze activiteitenkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Schoolgids
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter onze vernieuwde schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze schoolgids aandachtig door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school.

Nieuwe instroomgroep
We zijn heel blij dat we aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen starten met een nieuwe instroomgroep voor onze jongste kleuters. Juf Marjan den Haan en juf Janny Kok zijn de leerkrachten van deze groep. We wensen alle nieuwe kinderen en hun ouders een fijne tijd toe bij ons op school.

Schooltijden locatie 196
Zoals u in onze laatste nieuwsbrief van vorig cursusjaar heeft gelezen, is het niet langer toegestaan uw kind(eren) eerder of later in de klas te brengen. Voorheen was er de mogelijkheid, indien u kinderen op twee locaties heeft, uw kind eerder of later in de groep te brengen. Ook gebeurde het dat ouders vanwege zwemlessen de kinderen eerder uit de klas kwamen halen.
We hebben gemerkt dat dit veel onrust geeft in de school en in de groepen. Daarom hebben we, in overleg met de MR, de regels aangepast.
De afgelopen week hebben we gemerkt dat deze nieuwe afspraak voor een aantal ouders met kinderen op beide locaties tussen de middag kan leiden tot ongewenste tijdsdruk. Daarom hebben we besloten alle kinderen van locatie 196 op alle schooldagen tussen de middag, om 12.00 uur, 5 minuten eerder naar buiten te laten gaan. Op deze manier heeft u tijdens de lunchpauze ruimer gelegenheid kinderen van beide locaties op te halen. De overige schooltijden blijven ongewijzigd.

Mijnschoolinfo
Mijnschoolinfo is ons digitale communicatieplatform waardoor u snel op de hoogte bent van allerlei zaken betreffende onze school. We gebruiken het om nieuwsbrieven te verspreiden, in te tekenen voor 10-minutengesprekken en schoolkeuzegesprekken en (nieuw dit schooljaar) het mailen van belangrijke zaken betreffende de school of de groep waar uw kind in zit. Zorg dat uw emailadres bekend is op school, dan zorgt de school ervoor dat u gebruik kunt maken van Mijnschoolinfo. Maureen regelt nieuwe aanmeldingen. U kunt mailen naar (mchin (at) johanfriso (dot) nl) . U ontvangt mail via Mijnschoolinfo pas als u uw account heeft geactiveerd.

Nieuw schoolplein locatie 821
In de periode t/m de herfstvakantie wordt het schoolplein op locatie 821 opgeknapt. Onderstaande aanpassingen zullen worden gerealiseerd:
• er komt een voetbalveld met kunstgras
• het plein wordt opgehoogd
• de hekken worden vervangen
• de fietsenrekken worden vervangen door rekken die geschikt zijn voor bredere banden
• er komt een afsluitbaar hek rond de containers
• in het hek aan de kant van de parkeerplaats personeel komt een bredere “poort”
• er komt een tafeltennistafel (dat is een cadeau van de kinderen van groep 8 van afgelopen cursusjaar!)
• het duikelrek en de gele basket worden vervangen
• er komt kunstgras onder de speeltoestellen
• op het plein komen wat bankjes
Er zullen steeds delen van het plein afgezet worden, dit kan per dag veranderen. Een deel van het asfaltplein zal niet als speelplein gebruikt kunnen worden i.v.m. de opslag van materialen. Tijdens de hele periode is er extra toezicht op het plein. We vragen u vriendelijk om uw begrip voor mogelijke overlast tijdens de werkzaamheden. We zien uit naar een prachtig schoolplein voor de kinderen van locatie 821!
 
Schoolreis groepen 3 t/m 7
De bestemmingen zijn uitgekozen, de datum staat vast, de bussen zijn geregeld, de begeleiders zijn verdeeld ….. kortom wij zijn er (bijna) klaar voor om op dinsdag 16 september met alle kinderen uit de groepen 3 t/m 7 op schoolreis te gaan! Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee met de laatste informatie met o.a. de tijden. Ook de ouders die meegaan als begeleider ontvangen vandaag via hun kind een informatiepakketje over de schoolreis.
Willen ouders die verwachten dat hun kind reisziek is, dit komende week melden aan de leerkracht van hun kind? Tevens kunnen de ouders van de kinderen uit de groepen 3 en 4, die in het bezit zijn van een abonnement van Diergaarde Blijdorp, dit abonnement op maandag 15 september aan de leerkracht van hun kind geven. De korting wordt met de betreffende ouders achteraf verrekend. Nog maar 8 nachtjes slapen en dan is het zover!

Informatieavond groep 1 t/m 8
Donderdag 18 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar allemaal gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De kinderen krijgen hierover vandaag een brief mee. We verzoeken u vriendelijk om het strookje onderaan de brief in te vullen en nog deze week bij de leerkracht in te leveren.

Centrale eindtoets groepen 8
Alle leerlingen moeten vanaf schooljaar 2014-2015 in groep 8 van de basisschool verplicht de eindtoets maken. Deze toets komt in plaats van de Cito eindtoets die voorheen in februari werd afgenomen. Deze centrale eindtoets vindt vanaf 2015 jaarlijks in april plaats. In het schooljaar 2014-2015 is de centrale eindtoets op 21, 22 en 23 april.
Op de informatieavond van 18 september a.s. worden de ouders van de leerlingen uit de groepen 8 uitgebreid geïnformeerd over het verwijstraject naar het voortgezet onderwijs en de toetsen die in de groepen 8 worden afgenomen.

Inzameling kleding
Dinsdag 23 september a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes kopen voor de kinderen van onze school. U kunt uw kleding tot 9.00 uur inleveren op locatie 196. Hoort zegt het voort!! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoolfotograaf
Op maandag 29 september, dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober a.s. is de schoolfotograaf er weer. Het schema (onder voorbehoud) is: maandagochtend locatie 196, maandagmiddag en dinsdag locatie 821. Op woensdagmiddag 1 oktober kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor vanaf maandag 22 september intekenen op de lijsten die bij de administratie op locatie 196 (kamer Maureen) hangen.

Studiedag personeel
Op maandag 6 oktober hebben alle kinderen een dag vrij, i.v.m. een studiedag identiteit van ons gehele personeel.

Kleding gezocht: te kleine kleding van groep 4 kinderen
Voor de kinderen van groep 3 zijn wij op zoek naar verschoningskleding. Is uw kind in de zomervakantie een stukje gegroeid en zijn de kleren te klein geworden, dan willen wij deze heel graag hebben. We kunnen broeken,  T-shirts,  jongensonderbroeken en -hemden gebruiken. Geeft u de kleding aan de juf van uw kind?
Alvast heel erg bedankt!
De juffen van groep 3

De schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker van Flexus Jeugdplein geeft ondersteuning aan leerlingen op verschillende (sociaal-emotionele) gebieden zoals gedrag, pestproblematieke en het uiten van emoties. Tevens kan het schoolmaatschappelijk werk u helpen met het vinden van een antwoord op uw opvoedvragen. De hulp die de schoolmaatschappelijk werker u biedt is gratis.
Alexander Kotzian is de schoolmaatschappelijk werker van de Johan Frisoschool. Hij is iedere donderdag aanwezig. Tevens vindt er op locatie 821, op de donderdagochtend een inloopspreekuur plaats, van 08.30 -10.00 uur.
U kunt Alexander Kotzian rechtstreeks bereiken bij Flexus Jeugdplein, afdeling Schoolmaatschappelijk Werk. Bellen of mailen kan ook: 06-11904110/ (alexanderkotzian (at) flexusjeugdplein (dot) nl)

Speltraining van stichting Het Schooltheater
Beste ouders/ verzorgers,
Voor de zomervakantie is er een openbare les geweest voor de basisschooltraining van ‘het KLEIN toneel’. Mocht uw kind onverhoopt deze les gemist hebben, dan kan uw kind nog meedoen op vrijdagmiddag 12 september a.s.
Kinderen uit groep 3, 4 en 5 kunnen meedoen van 15.30 - 16.30 uur en kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen meedoen van 16.30 - 17.30 uur.
De les zal plaatsvinden in het speellokaal van locatie 821. Aanmelden voor deze les kan door een mail te sturen naar: (info (at) hetkleintoneel (dot) nl) . Vermeld in deze mail a.u.b. de naam en groep van uw kind.
Na de les is het mogelijk om uw kind aan te melden voor de basisschooltraining. Deze bestaat uit 23 lessen (inclusief voorstellingsbezoek en eindpresentatie) en de kosten bedragen €156,- (of twee termijnen van € 80,-).
Meer informatie over ‘het KLEIN toneel’ of de basisschooltraining vindt u op www.hetkleintoneel.nl.
Met vriendelijke groet,
Mandy Oomens, zakelijk leider ‘het KLEIN toneel’

Hallo sportievelingen van de Johan Frisoschool!
Hebben jullie ook dat gevoel? De vakantie is voorbij en het kriebelt alweer. Niet zo zeer om naar school te gaan, maar om je vrienden weer te zien, lekker te spelen en bovenal met elkaar te gaan sporten! De meeste sporttrainingen en -wedstrijden zijn alweer begonnen. Wij van de sportcommissie staan ook alweer te trappelen.
De coördinatie van de schoolsportevenementen ligt bij Sportbedrijf Dordrecht, de interne organisatie van de Johan Frisoschool is in handen van ons: de sportcommissie.
Verschillende sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en materialen beschikbaar. Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daarom gebeuren dat de informatie pas kort voor het toernooi bij ons terecht komt. Wij doen onze uiterste best om alles zo snel mogelijk in te delen, op een rij te zetten en te communiceren. Houd daarom het sportgedeelte op onze website goed in de gaten.
Door middel van schoolsportevenementen wil Sportbedrijf Dordrecht de jeugd binnen het basisonderwijs in Dordrecht op een leuke manier kennis laten maken met verschillende sporten. Belangrijke thema’s zijn ‘Sportiviteit & Respect’ en ‘Fairplay’. Kinderen, maar óók leerkrachten, ouders en begeleiders moeten kunnen genieten van en een positieve bijdrage leveren aan een prettige, sportieve sfeer.
De sporttoernooien zijn al bekend. Het zaalvoetbal ontbreekt, maar rugby en zwemmen staan wel weer op de kalender. Nieuw is het beachvolleybal.
We “trappen” dit schooljaar af met handbal (groepen 3 t/m 8) op 1 oktober, al snel gevolgd door softbal-honkbal (groepen 3 t/m 8) op 8 oktober en zaalkorfbal (groepen 3 t/m 4) op 15 oktober. De inschrijfformulieren worden binnenkort uitgedeeld en zijn natuurlijk ook weer op de site te vinden.

Alle sporten op een rij voor in de agenda:

Handbal wo 1 oktober 2014 gr 3 t/m 8
Softbal-Honkbal wo 8 oktober 2014 gr 3 t/m 8
Zaalkorfbal wo 15 oktober 2014 gr 3 en 4
Schaken wo 12 november 2014 gr 3 t/m 8
Tafeltennis ma 29 december 2014 (dit is in de kerstvakantie) gr 6 t/m 8
Volleybal wo 18 februari en wo 4 maart 2015 gr 4 t/m 8
Hockey wo 11 en 18 maart 2015 gr 3 t/m 8
Veldvoetbal wo 25 maart en 1 april en mogelijk 15 april (finale) 2015 gr 3 t/m 8
Veldkorfbal wo 22 april en 27 mei 2015 gr 3 t/m 8
Atletiek wo 3 juni 2015 gr 3 t/m 6
Rugby wo 17 juni 2015 gr 5 t/m 8
Beachvolleybal wo 24 juni 2015 gr 4 t/m 8
Wedstrijdzwemmen wo 8 juli 2015 (zwemdiploma AB is verplicht) gr 6 t/m 8

 

Als je namens de Johan Frisoschool meedoet aan een schoolsporttoernooi, heb je een eigen schoolsporttenue nodig. Alleen dan kan je meedoen met een schoolsporttoernooi. Dit sporttenue is alleen te verkrijgen via de sportcommissie. Alle informatie is te vinden op de website.
Tot slot nog een heel leuk nieuwtje: alle vier de scholen van de Scholen van Oranje krijgen van het schoolbestuur nieuwesporttenues! Elke school een andere kleur en er zijn ook wat meer kleinere maten bij. Dat houdt wel in, dat binnenkort alle “oude” sporttenues die nu in jullie bezit zijn, moeten worden geruild. Dat wordt met zoveel sportieve kinderen best een hele operatie. Hoe we dit gaan regelen, laten we binnenkort weten. Kijk regelmatig op de website als je iets wilt weten over een sporttoernooi!
Wij wensen iedereen een heleboel leuke, sportieve dagen toe!
Jan Teerds, Erwin Louwman, Esther van Wijngaarden, Astrid Groeneweg en meester Enrico

Belangrijke data
16 september: Schoolreis groep 3 t/m 7 (groepen 8 vrij).
18 september: Informatieavond voor ouders (19.30 uur).
22 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 september t/m 26 september: Groepen 8 op schoolkamp.
29 september: Schoolfotograaf op locatie 196 en locatie 821.
30 september: Schoolfotograaf op locatie 821.
1 oktober: Start Kinderboekenweek.
1 oktober: Broertjes-/zusjesfoto op locatie 821 (12.30 uur).
6 oktober: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij).

 
8 september 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019