Nieuwsbrief 02
 

22 september 2014

Schoolkamp groepen 8
Overmorgen, op woensdag 24 september, vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor 3 dagen naar kamphuis “De Kievit” in Esbeek (vlakbij Hilvarenbeek) voor het jaarlijkse schoolkamp. Ze gaan daar met auto’s van ouders, de “Blijde Rijders” naartoe. Het vertrek staat gepland om 09.00u vanaf locatie 821.
Alléén de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van de school. Inmiddels is wel gestart met de renovatie van het schoolplein, dus het zou best kunnen dat we daar enige hinder van ondervinden. Laten we met elkaar de situatie ter plaatse inschatten en vooral de veiligheid in acht nemen.
Overige ouders kunnen hun auto in de vakken (!) parkeren van de parkeerplaats van het Wellant College. Allen alvast bedankt voor uw begrip en medewerking! Uiteraard vinden we het leuk als u ons die morgen komt uitzwaaien.
We hopen allemaal op vrijdag 26 september tussen 18.15 en 18.30 uur weer terug te zijn bij school.
Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er elke avond op de website van de school nieuwe verhalen te lezen en foto’s te zien van de belevenissen aldaar.

Schoolfotograaf
Op maandag 29 september, dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober a.s. is de schoolfotograaf er weer. Het schema (onder voorbehoud) is: maandagochtend locatie 196, maandagmiddag en dinsdag locatie 821. Op woensdagmiddag 1 oktober kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor vanaf maandag 22 september intekenen op de lijsten die bij de administratie op locatie 196 (kamer Maureen) hangen.
Dit jaar wordt er weer een foto van uw kind gemaakt tegen een witte achtergrond. Stem hier alstublieft de kleur kleding van uw kind op af. Uw kind gaat met blote voeten of met sokken aan op de foto. Ook wordt er weer een groepsfoto gemaakt.
Het leveren van de foto's gaat dit jaar anders. Uw kind ontvangt een kaartje met een foto en een bijbehorende inlogcode zodat u bij firma 't Zuiden de foto's kunt bekijken en gelijk kunt bestellen. U betaalt via iDeal en de foto's worden rechtstreeks naar uw huisadres gestuurd. Deze nieuwe werkwijze biedt voordelen: het is veiliger als kinderen niet met contant geld over straat hoeven en de school hoeft geen contant geld te bewaren. Bovendien heeft u meer mogelijkheden: u kunt de foto’s bekijken voordat u besluit of u ze wilt bestellen.

Extra editie!
Maandag 29 september verschijnt er een extra editie van onze nieuwsbrief: de Kindernieuwsbrief. Alle kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen de Kindernieuwsbrief mee, alle ouders/verzorgers kunnen hem ook lezen op onze website of via Mijnschoolinfo.

Studiedag personeel
Op maandag 6 oktober a.s. hebben alle kinderen een dag vrij i.v.m. een studiedag identiteit van ons gehele personeel. 

Schriften kijken
Dinsdag 7 oktober a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Feest!
Dit jaar vindt van 1 t/m 10 oktober alweer de 60e Kinderboekenweek plaats. Een perfect moment om het kinderboek te vieren. En hoe kan dat beter dan met het thema “Feest”?! Kinderboekenhelden vieren heel wat af. Van verjaardagen tot schoolfeestjes, van Sinterklaas tot Suikerfeest.
Het spreekwoord luidt dan ook: het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. En dat  gaan we doen tijdens de Kinderboekenweek 2014!
Op 1 oktober  openen we de Kinderboekenweek in alle klassen met het lied “Feest” van 123Zing.
Op 2 oktober vertelt Hans van Woerkom (onder schooltijd) 3 verhalen in “De Bron”:
• voor de onderbouw : “Anansi  en het feestbeest”
• voor de middenbouw: “Het Prinsenfeest”
• voor de bovenbouw: “Robin Hood”
De afsluiting zal op vrijdag 10 oktober zijn. Dan zullen de oudere kinderen aan de jongere kinderen gaan voorlezen.
Er zijn veel boeken gekocht dankzij een groot bedrag van de Ouderraad. We zien uit naar een leuke Kinderboekenweek!

Nieuwe mensen leren kennen & kennismaken met het christelijk geloof?
Dit najaar start voor de tweede keer de Alpha-cursus voor ouders van de Johan Frisoschool gegeven door ouders van de Johan Frisoschool. De Alpha-cursus is een wereldwijd gegeven cursus en biedt heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. Wellicht heb je zelf weinig met het christelijk geloof, maar heb je wel vragen doordat je kind met verhalen over het geloof thuiskomt van school.
De Alpha-cursus duurt 12 ochtenden, een keer in de twee weken komen we als groep bij elkaar. Belangrijk onderdeel van de cursus is de gezelligheid en elkaar leren kennen. Daarnaast luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daar praat je samen over door. Lijkt het je wat? Lees de bijlage bij deze nieuwsbrief met een ervaringsverhaal van een van de ouders van school. We starten op 15 oktober, je bent welkom van 9.30 tot 11.30 uur, aan de Hovenlaan 119.
Voor vragen of aanmelden kun je mailen naar (fennegien (at) wietses (dot) nl) .

Nieuw meubilair
Nieuw tafels, nieuwe stoelen, nieuwe kasten… het was een hele uitzoekerij, maar we hebben iets moois gevonden en besteld! We gaan met de vervanging van het meubilair starten op locatie 196. Locatie 821 komt later aan de beurt omdat we hier eerst renovatiewerkzaamheden willen uitvoeren.
In de herfstvakantie krijgt het oude meubilair een goede bestemming en wordt het nieuwe meubilair geleverd. In verband met het plaatsen en inrichten van het nieuwe meubilair zijn de leerlingen van locatie 196 vrij op de maandag na de herfstvakantie, maandag 27 oktober a.s.

Scholendienst
Wij nodigen u alvast van harte uit om op zondag 9 november a.s. de speciale “Scholenkerkdienst” bij te wonen in “De Bron”. Deze kerkdienst begint om 10.00 uur. Onze leerlingen en collega's van de groepen 6 en de kinderen en collega’s van de Oranje Nassauschool verlenen hun medewerking aan deze dienst.
Vanzelfsprekend zijn alle kinderen uit alle groepen van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke kinderkerkdienst aanwezig te zijn. Het zou heel leuk zijn zoveel mogelijk kinderen en hun ouders/verzorgers te verwelkomen.

Gebedsgroep
Als u het gebouw van de Johan Friso binnenkomt, ziet u aan de muur een themabord hangen:  het identiteitsbord gemaakt door de gebedskring van de Johan Friso.
Elke twee weken komen wij bij elkaar om te bidden voor de activiteiten op school, de leerkrachten en de leerlingen. Daarnaast bidden wij ook voor de dingen die de kinderen ons aanreiken. Elke klas krijgt één keer per jaar de gebedsbus in de klas. Hier mogen de kinderen (anoniem) hun gebedspunten in doen. De gebedskring bidt dan voor deze punten.
Heeft ú iets dat u onder de aandacht van de gebedsgroep wilt brengen of kent u iemand die gebed nodig heeft? Dan kunt u dit doorgeven via (gebedsgroep (at) johanfriso (dot) nl) .
Wilt u mee bidden? Weet u welkom!! Elke 2e en 4e donderdag van de maand van 08.30 tot 10.00 uur komen we bij elkaar bij één van de deelnemende ouders. Baby’s en peuters kunnen gewoon meegenomen worden. Wilt u wel mee bidden, maar kunt u op donderdag niet? Neem dan gerust contact met ons met Jenny Timmers, 078- 6166202.
De ouders van de gebedsgroep

Office 365 ProPlus voor thuis
Omdat onze school Microsoft softwarelicenties heeft, kunnen ouders van leerlingen gebruik maken van een gratis licentie voor Office 365 ProPlus voor thuisgebruik op 5 pc’s/Macs en 5 tablets. Er worden alleen transactiekosten (€ 2,99) in rekening gebracht. Dit loopt via SURFspot. Alle informatie is te vinden op https://www.surfspot.nl/officeleerling. Heeft u al een inlogcode voor SURFspot, dan kunt u deze gebruiken. Heeft u geen inlogcode, dan kiest u voor “nog geen account?”.

Belangrijke data
24 september t/m 26 september: Groepen 8 op schoolkamp.
29 september: Schoolfotograaf op locatie 196 en locatie 821.
29 september: de Kindernieuwsbrief wordt meegegeven, staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
30 september: Schoolfotograaf op locatie 821.
1 oktober: Start Kinderboekenweek.
1 oktober: Broertjes-/zusjesfoto op locatie 821 (12.30 uur).
6 oktober: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij).
7 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
7 oktober: Schriften kijken groep 3 t/m 8 (na schooltijd).
10 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
18 oktober t/m 26 oktober: Herfstvakantie.
27 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
27 oktober: Leerlingen van groep 1, 2 en 3 zijn vrij.

 
22 september 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-01-2019