Nieuwsbrief 04
 

27 oktober 2014

Geboren
“Twee kleine oogjes,
kijken ons aan.
Wij weten zeker,
dat wonderen bestaan!”

Op zaterdag 11 oktober is Lisa geboren! Lisa is de dochter van Juf Judith Verbeek en haar man Eric. We zijn blij dat het goed gaat met kleine Lisa en haar ouders. Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie en veel geluk.

Nieuw meubilair locatie 196
In de herfstvakantie hebben we op locatie 196 ons nieuwe meubilair geleverd gekregen. We zijn enorm blij met zoveel mooie spullen! Het nieuwe interieur geeft een prachtige toevoeging aan ons onderwijs en we hopen dat alle kinderen en leerkrachten het met veel plezier zullen gebruiken.
Ons oude meubilair krijgt een goede bestemming. Via Mission & Relief, een initiatief van Edukans, wordt ons meubilair verstuurd naar Malawi. Op onze website zullen we in januari laten zien waar onze spullen naartoe zijn gebracht.

Herstraten omgeving locatie 821
De voetpaden en de rijweg ter hoogte van locatie 821 worden de komende weken herstraat door de gemeente Dordrecht. Er wordt gestart bij de rotonde. Tijdens het herstraten blijft locatie 821 veilig bereikbaar, maar enige overlast zullen we er waarschijnlijk wel van ondervinden. Weest u alstublieft de komende weken extra voorzichtig rond locatie 821.

Broertje-/zusje foto
Voor de herfstvakantie heeft u via uw kind(eren) een kaartje met daarop een portretfoto en een inlogcode ontvangen. Hiermee kunt u portretfoto’s van uw kind(eren) bestellen.
Voor de broertje-/zusje foto kunt u vanaf vandaag het kaartje afhalen bij juf Maureen op locatie 196.

Herfst in de onderbouw
De komende weken staat het thema herfst centraal in de groepen 1-2. De kinderen mogen bladeren, kastanjes e.d. mee naar school nemen. Ieder jaar organiseren we een “Kabouterpad”. Het ene jaar is het in de lente en nu is de herfst weer aan de beurt. Er worden op het plein spelletjes gedaan die te maken hebben met de natuur in de herfst. Daarbij kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken! Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind(eren). We kijken uit naar vrolijke “kabouters” die het pad gaan lopen en hopen op goed weer!

Handige ouders gevraagd
Enkele kastjes uit de poppenhoek van de kleutergroepen hebben een nieuwe laklaag nodig. Welke handige vader, moeder, opa of oma kan ons daarbij helpen? U kunt uw naam doorgeven aan een van de juffen in de onderbouw of aan juf Maureen.

Dramalessen groepen 3 en 4
In de periode oktober t/m maart zal Erwin van Heusden een aantal dramalessen geven in de groepen 3 en 4. De leerlingen krijgen leuke lessen, de leerkrachten krijgen extra ondersteuning bij de groepsvorming.

Scholenkerkdienst
Wij nodigen u van harte uit om op zondag 9 november a.s. de speciale “Scholenkerkdienst” bij te wonen in “De Bron”. Deze kerkdienst begint om 10.00 uur. Onze leerlingen en collega's van de groepen 6 en de kinderen en collega’s van de Oranje Nassauschool verlenen hun medewerking aan deze dienst.
Vanzelfsprekend zijn alle kinderen uit alle groepen van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke kinderkerkdienst aanwezig te zijn. Het zou heel leuk zijn zoveel mogelijk kinderen en hun ouders/verzorgers te verwelkomen.
Deze week krijgen alle kinderen uit groep 6 een brief met antwoordstrookje mee naar huis. We vragen u of u vooraf wilt aangeven met hoeveel personen u de kerkdienst zult bijwonen. Wilt u het antwoordstrookje uiterlijk a.s. maandag 3 november weer meegeven naar school?

Schriften kijken
Maandag 3 november a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Studiedag personeel 7 november a.s.
Op vrijdag 7 november a.s. zijn alle leerlingen vrij omdat de leerkrachten een studiedag hebben. Om onze leerkrachtvaardigheden nog verder te verbeteren, gaan we ’s morgens aan de slag met de methode “Teach like a Champion”. ’s Middags krijgen we nascholing op het gebied van bedrijfshulpverlening. Ziektebeelden en EHBO bij kinderen, brand blussen, het gebruik van de AED en reanimatie komen aan de orde. Ook krijgen we een toelichting op onze nieuwe ontruimingsplannen. We zien uit naar een leerzame en veelzijdige studiedag.

Ouderavond onderwijs en opvoeding
Ook dit schooljaar organiseren wij als school een ouderavond over onderwijs en opvoeding. Dit zal zijn op woensdag 12 november in de mediatheek van locatie Chico Mendesring 821. Vanaf 19.00 uur staat er koffie en thee klaar. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Vorig jaar stond deze ouderavond in het thema van ons onderwijs in de hoofdvakken lezen, rekenen en taal. Dit jaar richten we ons op het thema opvoeding. We starten met het onlangs vastgestelde “pestprotocol” van de Scholen van Oranje. Vervolgens gaat orthopedagoog Bert Reinds met u als ouders in gesprek over “Kinderen willen geen perfecte ouders, ze willen echte ouders”.
Deze week ontvangt u via Mijnschoolinfo een uitnodiging voor deze ouderavond. U kunt zich vervolgens aanmelden via Mijnschoolinfo. U bent van harte welkom!

Inschrijven voor 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Op 24 en 26 november a.s. vinden de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats. Ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8 kunnen zich voor een 10-minutengesprek inschrijven via Mijnschoolinfo. Op 3 november ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat. U heeft dan tot 10 november de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in.
Op 10 november sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Ondervindt u problemen met het gebruik van Mijnschoolinfo, bijvoorbeeld met het instellen van uw mobiele telefoon, dan kunt u gebruik maken van hun helpdesk via 050-2103040 of u vult het supportformulier in op www.mijnschoolinfo.nl.

Wijziging data schoolkeuzegesprekken groepen 8
Tijdens de informatieavond van 18 september jl. waren er nog wat onduidelijkheden rondom de doorverwijzing van onze schoolverlaters naar het Voortgezet Onderwijs. Zo was nog niet precies helder wanneer en hoe ouders/kinderen uiterlijk moeten worden ingelicht over het definitieve schooladvies en wanneer de portfolio’s definitief moeten zijn. Inmiddels is die duidelijkheid er wel!
Vóór 1 april moeten alle portfolio’s klaar zijn (zowel de papieren ouderversie als ook de digitale portfolio’s die wij invullen), maar al vóór 1 maart moeten alle ouders/kinderen persoonlijk op de hoogte worden gesteld van het definitieve advies. Dat betekent dat we de schoolkeuzegesprekken naar voren moeten halen. Ze zullen plaatsvinden op maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 februari 2015. Intekenen voor de schoolkeuzegesprekken zal via Mijnschoolinfo gaan. U krijgt daar tegen die tijd bericht over.
Tip: de Scholenmarkt waarop veel scholen van het Voortgezet Onderwijs zich presenteren is dit schooljaar erg vroeg, namelijk op woensdag 19 november, van 15.00 - 20.00 uur in het Energiehuis!

Jeugd-EHBO voor groep 8 leerlingen
Op maandag 5 januari 2015 start er na schooltijd van 15.30 - 16.45 uur weer een cursus Jeugd-EHBO-A voor leerlingen uit groep 8. Deze cursus wordt door bevoegde, enthousiaste leden van EHBOvereniging Dubbeldam gegeven. De kinderen leren hoe ze moeten handelen bij ongelukjes, leren verbanden aanleggen maar ook wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld iemand flauwvalt. Alle leerlingen uit groep 8 krijgen hierover een brief mee waarin staat vermeld wat de kosten zijn en hoe de leerlingen zich kunnen opgeven voor deze cursus.

Nieuws van de sportcommissie
Het is vroeg donker, zeker nu de klok is terug gezet, maar nét hiervoor zijn we al lekker sportief bezig geweest met handbal en zaalkorfbal. Helaas ging het honk(soft-)baltoernooi niet door vanwege het slechte weer.
Dát zal op de komende sporttoernooien geen invloed hebben, want die zijn binnen! Als eerste is het tijd voor de denkers tijdens het schaaktoernooi. De inschrijving hiervoor is voor de herfstvakantie al gesloten. Binnenkort zal de inschrijving voor het tafeltennis voor de groepen 5 t/m 8 volgen. Let op, dit toernooi wordt in de kerstvakantie gehouden, op maandag 29 december a.s.
Voor de tweede helft van dit schooljaar (in 2015) staan al vast:
o Volleybal op woensdag 18 februari en 4 maart 2015 ( groepen 4 t/m 8)
o Hockey op woensdag 11 en 18 maart 2015 ( groepen 3 t/m 8)
o Voetbal op de woensdagen 25 maart en 1 april 2015 ( groepen 3 t/m 8)
o Veldkorfbal op woensdag 22 april 2015 ( groepen 3 t/m 8)
o Atletiek op woensdag 3 juni 2015 ( groepen 3 t/m 6)
o Rugby op woensdag 17 juni 2015 ( groepen 5 t/m 8)
o Beachvolleybal op woensdag 24 juni 2015 ( groepen 4 t/m 8)
o Zwemmen op woensdag 8 juli 2015 ( groepen 6 t/m 8, AB diploma moet in het bezit zijn)
Tot slot: binnenkort krijgt u informatie over het omruilen van de oude sporttenues voor nieuwe. Houd de website en de nieuwsbrief hiervoor goed in de gaten.

Belangrijke data
3 november: Schriften kijken na schooltijd (groep 3 t/m 8).
3 t/m 10 november: Intekenen voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
7 november: Studiedag personeel (alle leerlingen vrij).
9 november: Scholendienst groepen 6 in de Bron.
10 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
12 november: Ouderavond onderwijs en opvoeding (aanvang 19.30 uur).
17 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
21 november: Start week van de mediawijsheid (groepen 7).
24 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 november: 10-minutengesprekken.
26 november: 10-minutengesprekken.
27 november: Plakboeken en rapporten gaan mee naar huis.
27 november: Afsluiting week van de mediawijsheid (groepen 7).

 
27 oktober 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019