Nieuwsbrief 05
 

10 november 2014

Van Zending naar Spaardoel
Enige tijd geleden heeft u in de Nieuwsbrief  kunnen lezen dat er dingen gaan veranderen bij het inzamelen van zendingsgeld. ‘Zendingsgeld’ en ‘Zending’ blijken onduidelijke begrippen. We willen de betrokkenheid van de kinderen vergroten door beter aan te sluiten bij hun belevingswereld. Daarom hebben we gekozen voor het woord ‘Spaardoel’.  Dit woord zullen we in onze nieuwsbrieven en op onze website gebruiken om u te informeren over onze projecten.     
We stoppen met het wekelijks inzamelen van geld. In plaats daarvan zullen we als school twee keer per jaar een grote actie organiseren. Als christelijke basisschool vinden we het van belang een van beide projecten te koppelen aan een christelijke hulpverleningsorganisatie.  Het andere project kan een christelijke en/of een maatschappelijke achtergrond hebben.
Dit jaar organiseren we in november een project voor ZOA, wat staat voor Zuid Oost Azië, het gebied waar deze christelijke hulpverleningsorganisatie in 1973 is begonnen. Inmiddels is ZOA uitgegroeid tot een organisatie die slachtoffers helpt na een ramp en conflicten, veelal in Azië en Afrika.
Op 27 april, de dag van de Koningspelen, staat ons tweede project gepland: de Roparun.
We hopen dat deze nieuwe werkwijze school, kinderen en ouders zal inspireren om samen met veel enthousiasme aan de slag te gaan voor hen die het zo hard nodig hebben.

De Kruidnotenactie
Een paar weken geleden schreven Noa, Roos en Lisa uit groep 7D een brief aan juf José. In deze brief vroegen de kinderen of zij een actie mochten organiseren. Ze wilden graag geld inzamelen voor de mensen in Liberia die te maken hebben met de dreiging van de ziekte Ebola.
Samen met Noa, Roos en Lisa hebben we gezocht naar een aansprekende manier om geld in te zamelen. We kwamen terecht bij ZOA, wat staat voor Zuid Oost Azië, het gebied waar deze christelijke hulpverleningsorganisatie in 1973 is begonnen. Inmiddels is ZOA uitgegroeid tot een organisatie die slachtoffers helpt na een ramp en conflicten, veelal in Azië en Afrika.  In maart is ZOA rondom de hoofdstad van Liberia gestart met een project om mensen te informeren over hoe Ebola gestopt kan worden. Zij delen daar zeep, chloor en speciale emmers met een kraantje uit voor een goede hygiëne. En daar is geld voor nodig!  
De kinderen van onze school gaan daarom aan de slag met een Kruidnotenactie.
• Op dinsdag 11 november komt Rosanne Kniep van ZOA op school om in de groepen 4 t/m 8 te vertellen over het werk van ZOA en over het Ebolaproject in Liberia.
• De actieperiode is kort maar krachtig en loopt van dinsdag 11 t/m dinsdag 18 november.
• In die week gaan we met elkaar proberen zoveel mogelijk zakjes kruidnoten te verkopen!
• Eén zak kruidnoten van ongeveer 450 gram kost € 2,50 waarvan € 1,- naar Liberia gaat.
• Bij de groepen 1,2 en 3 hangt een intekenlijst waarop u zakjes kruidnoten kunt bestellen. U geeft meteen het geld aan de leerkracht van uw kind.
• De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 krijgen een intekenlijst mee om aan familieleden, vrienden en kennissen zakjes kruidnoten te verkopen. Let op: beslist niet langs de deuren gaan, dicht bij huis blijven.
• De intekenlijsten en het geld moeten op 18 november weer op school zijn, want dan gaat de bakker de kruidnoten bakken. Ongeveer een week later is de bakker klaar met zijn werk en worden de kruidnoten uitgedeeld.
Samen met Noa, Roos en Lisa wensen we alle kinderen en ouders heel veel succes toe met de (ver)koop van zoveel mogelijk kruidnoten!

Pestprotocol
Als school willen we er alles aan doen om pesten te voorkomen. Om te zorgen dat leerkrachten, ouders en kinderen weten wat ze moeten doen als ze merken dat er gepest wordt, hebben we een Pestprotocol gemaakt. Op de ouderavond 'Onderwijs en opvoeding' van woensdag 12 november a.s. zal o.a. het protocol toegelicht worden. U vindt ons pestprotocol op onze website.

Oudervragenlijst 2014
In juni 2014 hebben we u gevraagd een digitale oudervragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan zijn inmiddels met het team en de medezeggenschapsraad besproken. Er is een analyse en plan van aanpak opgesteld. Ons rapport en de analyse en het plan van aanpak kunt u op onze website bekijken.

Zie ginds komt de stoomboot
Kinderen en grote mensen in heel Nederland zijn in de ban van de komst van Sinterklaas op zaterdag 15 november. Op school volgen we ook dit jaar weer het met de kinderen het Sinterklaasjournaal  via www.sinterklaasjournaal.nl. Op deze website is voor thuis nog veel meer leuks te vinden. Het Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 10 november iedere dag  om 18.00 uur op TV te zien bij Zappelin.
De sintcommissie heeft al contact gehad met Spanje om vast data af te spreken met de “regelpiet”:
• 10 november: kinderen vanaf groep 5 krijgen op school een brief met daarin het verzoek Sint te helpen met lootjes trekken
• 20 november: alle kinderen mogen op school hun schoen of pantoffel zetten
• 5 december: Sinterklaas komt om 08.30 uur op locatie 196 en om 11.00 uur op locatie 821
Wij hopen op een gezellige sinterklaastijd en een gezellig sinterklaasfeest!

Korfbal
Zit uw zoon/dochter in groep 3, 4, 5 of 6 en heeft hij/zij altijd al eens kennis willen maken met de sport korfbal? Dan is dit jullie kans!!! In samenwerking met CKV Oranje Wit zetten wij een buitenschoolse activiteit korfbal op voor de schoolkinderen in de buurt die NIET op korfbal zitten.
De activiteit zal 5 weken achter elkaar op de dinsdag of donderdag van 16.30-17.30 uur plaatsvinden en is helemaal GRATIS. Bij interesse kunt u uw zoon of dochter opgeven door een email te sturen naar (korfbal.in.dordrecht (at) hotmail (dot) com) .  Vermeld duidelijk
• naam
• school
• groep
• voorkeursdag
• emailadres/telefoonnummer
Met sportieve groet,
Minouk de Ruiter, Sportpromotor korfbal  van Sportbedrijf Dordtsport Dordrecht

LunchLokaal
De COKD gaat per 1 januari stoppen met de tussenschoolse opvang. Dit kan betekenen dat er een grote toestroom van overblijvers komt naar LunchLokaal.
Om zicht te krijgen op het aantal kinderen waar het om gaat en de overblijf op een goede manier vorm te kunnen blijven geven, willen we u vragen of u, als u gebruik wilt maken van de overblijf bij LunchLokaal, uw kind nu al aan wilt melden. Dit kan via www.lunchlokaal.nl.
Bij het aanmelden wordt uw IBAN-nummer en BIC (bank identificatiecode) gevraagd. Voer uw IBAN-nummer  zonder spaties in, anders loopt het systeem vast. Uw BIC staat op uw bankafschriften, maar u kunt hem ook opzoeken via de link rechts op de aanmeldpagina.
De kans is groot dat we extra overblijfkrachten nodig hebben. We zijn daarom  op zoek naar
nieuwe overblijfkrachten die ons team willen komen versterken. Kunt u 1 of meer vaste dagen de overblijf doen, of bent u beschikbaar als oproepkracht (bijvoorbeeld als u op onregelmatige tijden werkt), dan kunt u zich aanmelden via (jacintha (at) lunchlokaal (dot) nl) . U ontvangt per overblijf een vrijwilligersvergoeding van € 12,50 en uw eigen kinderen kunnen die keer gratis overblijven.

Belangrijke data
12 november: Ouderavond onderwijs en opvoeding (aanvang 19.30 uur).
17 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
21 november: Start week van de mediawijsheid (groepen 7).
24 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 november: 10-minutengesprekken.
26 november: 10-minutengesprekken.
27 november: Plakboeken en rapporten gaan mee naar huis.
28 november: Afsluiting week van de mediawijsheid (groepen 7).
05 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ’s middags vrij).
08 december: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
17 december: Kerstfeest onderbouw (’s avonds in de kerk).
18 december: Kerstfeest midden- en bovenbouw (’s avonds in de klas).
19 december: Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
20 december 2014 t/m 4 januari 2015: Kerstvakantie.

 
10 november 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019