Nieuwsbrief 06
 
24 november 2014

Opbrengst Kruidnotenactie
Wat was het afgelopen weken druk en spannend! De kruidnotenactie voor Ebola ging twee weken geleden van start, maar hoe zou het aflopen? Hoeveel zakjes zouden de kinderen kunnen verkopen en hoeveel geld zou de actie opbrengen? Allereerst kregen de leerlingen van de midden- en bovenbouw een gastles van Rosanne Kniep, die vertelde over Ebola en de Kruidnotenactie. De kinderen waren direct gemotiveerd om geld in te zamelen voor emmers, zeep en chloor. Ze konden haast niet wachten. Alle groepen hebben super hun best gedaan! Groep 7d heeft uiteindelijk zelfs 395 zakjes met kruidnoten weten te verkopen. In totaal heeft onze school € 3500,00 opgehaald voor de bestrijding van Ebola in Liberia. In één week zo veel geld, het is haast niet te geloven. Lisa, Noa en Roos: wat hebben jullie een mooi plan bedacht, dank jullie wel!

Plein locatie 196
We zijn blij u te kunnen vertellen dat er een nieuw klimtoestel geplaatst wordt op het plein van locatie 196. De werkzaamheden worden deze week uitgevoerd. Dit kan een beetje overlast geven.

Gevonden voorwerpen
Maandag 24 november a.s. worden de gevonden voorwerpen uitgestald zodat u na schooltijd of tijdens de 10-minutengesprekken kunt kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. Op locatie 196 liggen de gevonden voorwerpen op een tafel boven in de hal. Op locatie 821 liggen ze beneden bij de hoofdingang. De spullen die overblijven, krijgen een goede bestemming.

Schoolfotograaf
Op donderdag 27 november a.s. komt de schoolfotograaf foto’s maken van kinderen die niet aanwezig waren toen de schoolfotograaf in september op school was. De leerkracht van uw kind heeft dit inmiddels doorgegeven.

Schriften kijken
Maandag 1 december a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Opening schoolplein locatie 821
Ons prachtig nieuwe schoolplein wordt op 5 december a.s. geopend door niemand minder dan Sinterklaas! Alle kinderen van locatie 821 verzamelen zich om 11.00 uur buiten op het plein om dit feestelijke moment met Sinterklaas en zijn (muziek)pieten mee te vieren. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom ook een kijkje te komen nemen.

Kerstviering groepen 1 en 2
De groepen 1 en 2 vieren het kerstfeest in de “Kandelaarkerk” bij winkelcentrum “De Bieshof” op woensdag 17 december van 18.30 - 19.30 uur. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom. Binnenkort krijgt u hiervoor een uitnodiging.
Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij het kerstfeest van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na de viering foto’s te maken of te filmen.
 

Kleding gevraagd
Onze voorraad kleding voor kinderen in de groepen 1/2 die een klein “ongelukje” hebben, is vrijwel op. Heeft u onderbroekjes en/of broeken die nog goed zijn over, wilt u die dan op school afgeven? U doet ons hiermee een groot plezier.

Herhaalde oproep: handige ouders gevraagd
Enkele kastjes uit de poppenhoek van de kleutergroepen hebben een nieuwe laklaag nodig. Welke handige vader, moeder, opa of oma kan ons daarbij helpen? U kunt uw naam doorgeven aan een van de juffen in de onderbouw of aan juf Maureen.

Van de sportcommissie
Oh wat viel dat tegen, bij de Sintaankomst al die regen.
Alle daken natuurlijk drijfnat en door de bladeren ook nog eens spekglad.
De pieten zijn gelukkig wel sportief en het belangrijkste: heel lief.
Ze kunnen ook heel goed denken, daarom weten ze wat ze ons moeten schenken.
Inmiddels zijn onze denkers, de schakers, al aan de beurt geweest
en nu is het de beurt aan de tafeltennissers na het kerstfeest.
Namelijk op maandag 29 na de kerst is dat het enige wat ons dit jaar nog rest.
De inschrijving daarvoor is al weer klaar en dan maken we ons op voor het volgend jaar.
We hebben dan nog zo’n sport of acht wat er dan nog op ons wacht.
Dan nog het bericht wanneer het wisselen van de tenues wordt verricht.
Het is nu bekend wanneer dat mag: namelijk op deze maan- en woensdag.
Voor of na het 10-minutengesprek bent u op de juiste plek
in het speellokaal van locatie acht-twee-één, daar gaat u met het tenuetje heen.
Even wisselen en klaar is Kees … nu ons klaar maken voor het Sinterklaasfees(t)!

Belangrijke data
24 november: 10-minutengesprekken.
26 november: 10-minutengesprekken.
27 november: Plakboeken en rapporten gaan mee naar huis.
28 november: Afsluiting week van de mediawijsheid (groepen 7).
01 december: Schriften kijken groep 3 t/m 8.
05 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ’s middags vrij).
08 december: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
17 december: Kerstfeest onderbouw (’s avonds in de kerk).
18 december: Kerstfeest midden- en bovenbouw (’s avonds in de klas).
19 december: Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
20 december 2014 t/m 4 januari 2015: Kerstvakantie.
 
24 november 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019