Nieuwsbrief 07
 

8 december 2014

Uw hemel zonder grenzen

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Huub Oosterhuis

Namens alle collega’s wens ik u, samen met uw kinderen, een gezegend kerstfeest en een heel goed nieuwjaar.
José van Heusden

Bedankt, Sinterklaas!
Namens alle kinderen willen we ook vanaf deze plaats Sinterklaas, alle zwarte (muziek)pieten, de motorrijders en de ouders van de ouderraad bedanken voor ons overweldigende sinterklaasfeest afgelopen vrijdag! Fijn dat Sinterklaas ons prachtige schoolplein op locatie 821 officieel geopend heeft!

Van Sint naar kerst
Nu we Sint weer hebben uitgezwaaid, is de school vandaag door een enthousiaste groep ouders weer helemaal in kerstsfeer gebracht. Hartelijk dank voor jullie hulp!

Kerstvieringen
De groepen 1 en 2 vieren het kerstfeest in de “Kandelaarkerk” bij winkelcentrum “De Bieshof” op woensdag 17 december van 18.30 - 19.30 uur. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom. Binnenkort krijgt u hiervoor een uitnodiging.
Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij het kerstfeest van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na de viering foto’s te maken of te filmen.

De groepen 3 hebben hun kerstviering op donderdag 18 december van 19.00 - 20.00 u in hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. Na afloop van de kerstviering brengen de leerkrachten de leerlingen naar buiten.
De groepen 4, 5, 6, 7 en 8 hebben hun kerstviering op donderdag 18 december van 19.30 - 20.30 uur in hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. Na afloop van de kerstviering brengen de leerkrachten van de groepen 4 hun leerlingen naar buiten. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.De leerlingen van de groepen 8 zullen na afloop van de kerstvieringen op locatie 821 enkele kerstliederen zingen op het schoolplein.

Kerstcollecte
Tijdens de kerstvieringen in de laatste week voor de kerstvakantie zal er in alle klassen én in de Kandelaarkerk een collecte gehouden worden. Dit jaar gaat het geld naar “Stichting Hart voor kinderen” die tot doel heeft wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een rondom het kind gecreëerde gezinssituatie. Centraal staat het delen van liefde en warmte en het creëren van een gezin voor kinderen die geen gezin hebben. Meer informatie is te vinden op www.hartvoorkinderen.nl.
Wat zou het fijn zijn als we in de volgende nieuwsbrief kunnen melden dat we een mooi bedrag naar “Hart voor kinderen” kunnen overmaken!

Kerstkaarten uitdelen
Voor het uitdelen van kerstkaarten aan klasgenootjes hanteren wij dezelfde afspraak als voor het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes. Wij verzoeken u vriendelijk dit buiten het lokaal te doen. Deze afspraken zijn te vinden in de schoolgids.

Kerstvakantie
Vrijdag 19 december begint voor alle kinderen om 12.00 uur de kerstvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 5 januari 2015 om 08.30 uur op school terug.

Schriften kijken
Maandag 5 januari a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Studiedag
Op woensdag 7 januari a.s. hebben de leerkrachten van de groepen 1 en 2 een studiedag. De leerlingen uit deze groepen zijn deze dag vrij.

Voorlichtingsavond VO groepen 8
Op woensdagavond 7 januari a.s. is de informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. U krijgt informatie over de verschillende soorten voortgezet onderwijs en over allerlei andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind. Daarnaast vertellen we u de bijzonderheden over de laatste periode van groep 8. U wordt om 19.30 uur verwacht in de mediatheek op locatie 821.

Sportnieuws
Eigenlijk wel raar, in de sportiefste maand van het jaar zijn er bijna geen sporten. Sportiefste maand horen we jullie denken? Jazeker, we lopen toch de hele maand te rennen en te vliegen, met al die feesten?

En omdat we al zoveel rennen, net na de kerst een sport waarbij je geen afstanden hoeft af te leggen: tafeltennis. Dit toernooi vindt plaats op maandag 29 december. Binnenkort staat hier alles over op de website. Kinderen die hier aan meedoen en nog geen tenue hebben kunnen dat (à € 25,- contant) bij meester Enrico komen halen op dinsdag 16 december van 15.15 tot 15.45 uur of op woensdag 17 december van 12.15 tot 12.45 uur in het kamertje van de lift op de benedenverdieping van locatie 821. Op deze momenten kunnen kinderen die nog een oud tenue hebben dit komen omruilen voor een nieuw tenue, want het is wel de bedoeling dat iedereen in een nieuw tenue speelt! We zullen dit telkens voor elk nieuw toernooi in de nieuwsbrief vermelden.

Wat ook in deze periode op de website komt: de informatie over en inschrijfformulieren voor het volleybaltoernooi (18 februari en/of 4 maart) en het hockeytoernooi (11 en/of 18 maart). De inschrijvingsformulieren voor het volleybaltoernooi moeten namelijk al 9 januari worden ingeleverd, die voor het hockeytoernooi een week later. In de eerste week na de kerstvakantie zullen dan ook de inschrijfformulieren worden uitgedeeld.
De sportcommissie wenst iedereen prettige feestdagen.

Vakantieschema schooljaar 2015-2016

Herfstvakantie za. 17 oktober 2015 t/m zo. 25 oktober 2015
Sinterklaas vr. middag 04 december 2015
Kerstvakantie za. 19 december 2015 t/m zo. 03 januari 2016
Voorjaarsvakantie za. 20 februari 2016 t/m zo. 28 februari 2016
Paasvakantie vr. 25 maart 2016 t/m ma. 28 maart 2016
Koningsdag/Mei-/Hemelvaartsvakantie za. 23 april 2016 t/m zo. 08 mei 2016
Pinkstervakantie za. 14 mei 2016 t/m ma. 16 mei 2016
Zomervakantie za. 09 juli 2016 t/m zo. 21 augustus 2016


Belangrijke data
17 december: Kerstfeest onderbouw (’s avonds in de kerk).
18 december: Kerstfeest midden- en bovenbouw (’s avonds in de klas).
19 december: Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
20 december 2014 t/m 04 januari 2015: Kerstvakantie.
05 januari: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 januari: Schriften kijken groep 3 t/m 8.
07 januari: Studiedag leerkrachten groepen 1 en 2 (leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrij).
07 januari: Voorlichtingsavond VO groepen 8 om 19.30 uur (locatie 821).
19 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
28 januari: Open ochtend van 09.00 - 11.00 uur (locatie 196).

 
8 december 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019