Nieuwsbrief 08
 

5 januari 2015

Beste wensen!
Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen het allerbeste voor 2015!

Opbrengst kerstcollecte
De opbrengst van de kerstcollecte die gehouden is tijdens de kerstvieringen is € 165,64. Alle gevers hartelijk bedankt. Zo kan Erna Neuteboom van Stichting Hart voor Kinderen haar mooie werk voortzetten en veel kinderen een betere toekomst geven. Zie verder www.hartvoorkinderen.nl.    

Studiedag
Op woensdag 7 januari a.s. hebben de leerkrachten van de groepen 1 en 2 een studiedag. De leerlingen uit deze groepen zijn deze dag vrij.

Voorlichtingsavond VO groepen 8
Op woensdagavond 7 januari a.s. is de informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. U krijgt informatie over de verschillende soorten voortgezet onderwijs en over allerlei andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind. Daarnaast vertellen we u de bijzonderheden over de laatste periode van groep 8. U wordt om 19.30 uur verwacht in de mediatheek op locatie 821.

Ouderbijdrage 2015
Ook in dit nieuwe kalenderjaar 2015 zal de ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij alleen met behulp van uw financiële bijdrage. Via “Mijnschoolinfo” ontvangt u de brief met betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2015. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (or.anita (at) upcmail (dot) nl) .

Schriften kijken
Maandag 12 januari a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Koffieochtend
Vind je het leuk om andere ouders van de school te ontmoeten, nieuwe contacten aan te gaan en eens even gezellig bij te kletsen met elkaar? Dan is de koffieochtend die ik samen met een paar moeders wil organiseren iets voor jou! Elke maand stel ik mijn huis een ochtend open en is iedereen vanaf 10.00 u welkom voor een kopje koffie op Bakema-erf 57. De eerste keer is op woensdagochtend 14 januari en volgende keer is op 11 februari. Marieke Rijke

Intekenen voor Schoolkeuzegesprekken en 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
De Schoolkeuzegesprekken voor groep 8 worden gehouden op 9, 10 en 12 februari. U kunt hiervoor intekenen via Mijnschoolinfo van 19 t/m 25 januari. Intekenen voor de 10-minutengesprekken van 10 en 12 maart kan ook via Mijnschoolinfo: van 16 t/m 23 februari.

Open ochtend
Woensdag 28 januari a.s. is het van 09.00 - 11.00 uur “open ochtend” op onze hoofdlocatie Chico Mendesring 196. Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Afname leerlingenvragenlijst
In juni jl. heeft u als ouders een oudervragenlijst van WMK-PO ingevuld. Deze vragenlijst is onderdeel van ons kwaliteitssysteem Werken Met Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs (WMK-PO). Nu mogen de kinderen hun mening geven over onze school en ons onderwijs. In de periode januari-februari 2015 nemen we daarom in alle groepen 6 t/m 8 de leerlingenvragenlijst WMK-PO af. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld tijdens de reguliere mediatheeklessen op school. In april zullen we de kinderen en u als ouders informeren over de resultaten.

Sportnieuws
Hallo sporters, hebben jullie ook zoveel zin in het nieuwe jaar? Jullie kunnen je ook uitleven hoor, er staat voor de komende maanden genoeg op het programma. Op de sportpagina kun je alle toernooien vinden.
Meteen aankomende vrijdag, 9 januari, moeten de inschrijvingen voor het volleybaltoernooi al binnen zijn! Vandaag zijn de brieven uitgedeeld aan de liefhebbers. Het volleybaltoernooi wordt gehouden op woensdag 18 februari of woensdag 4 maart.
Ook de brieven voor het hockeytoernooi zijn vandaag uitgedeeld. Deze moeten uiterlijk vrijdag 15 januari zijn ingeleverd. Dit toernooi is ook in twee delen gesplitst; het wordt gehouden op 11 of 18 maart.
Het kán bijna niet dat je het nog gemist hebt, maar toch voor de zekerheid: we hebben een nieuw tenue! Iedereen die nu meedoet aan een toernooi doet dat in het nieuwe tenue. Dus als je de omruildagen hebt gemist en je hebt je “oude” tenue nog thuis, houd dan de nieuwsbrief goed in de gaten om te kijken wanneer er weer omruil-/afhaalmomenten zijn.

Belangrijke data
07 januari: Studiedag leerkrachten groepen 1 en 2 (leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrij).
07 januari: Voorlichtingsavond VO groepen 8 om 19.30 uur (locatie 821).
12 januari: Schriften kijken groep 3 t/m 8.
19 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 t/m 25 januari: Intekenen voor de schoolkeuzegesprekken groep 8 via Mijnschoolinfo.
28 januari: Open ochtend van 09.00 - 11.00 uur (locatie 196).
02 februari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
09, 10 en 12 februari: Schoolkeuzegesprekken groep 8.
16 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 t/m 23 februari: Intekenen voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.

 
5 januari 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019