Nieuwsbrief 09
 

19 januari 2015

Gebedsweek
Deze week is er een landelijke week van gebed met als thema ‘Dorst’. De leerkrachten zullen deze week in de groep aandacht besteden aan deze gebedsweek. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben een folder gekregen waarin per dag een verhaal rondom dit thema staat.
Op de beide locaties staan bij de ingangen gebedsmuren. Net zoals in de Klaagmuur in Jeruzalem bevatten deze muurtjes gleuven waarin gebedsbriefjes gedaan kunnen worden. Dit kan natuurlijk door de kinderen gedaan worden, maar net zo goed door de leerkrachten of door u als ouders/verzorgers. Wij zullen aan het eind van deze week in de gebedsgroep voor de gebedspunten bidden of danken. Vriendelijke groet, de ouders van de gebedsgroep.

Intekenen voor Schoolkeuzegesprekken en 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
De Schoolkeuzegesprekken voor groep 8 worden gehouden op 9, 10 en 12 februari. U kunt hiervoor intekenen via Mijnschoolinfo van 19 t/m 25 januari. Intekenen voor de 10-minutengesprekken van 10 en 12 maart kan ook via Mijnschoolinfo: van 16 t/m 23 februari. De 10-minutengesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 (behalve instroomgroep 1F), 3, 4, 5, 6 en 7.

Open ochtend
Woensdag 28 januari a.s. is het van 09.00 - 11.00 uur “open ochtend” op onze hoofdlocatie Chico Mendesring 196. Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Schriften kijken
Maandag 2 februari a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Ouderbijdrage 2015
Ook in dit nieuwe kalenderjaar 2015 zal de Ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij alleen met behulp van uw financiële bijdrage. Via “Mijnschoolinfo” heeft u de brief met betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2015 ontvangen. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad: Anita Willenborg (or.anita (at) upcmail (dot) nl) .

Nieuw meubilair locatie 821
Nieuwe tafels, nieuwe stoelen, nieuwe kasten… op locatie 196 werd het meubilair in de herfstvakantie vervangen en nu is locatie 821 aan de beurt! Wanneer de renovatiewerkzaamheden op locatie 821 worden uitgevoerd is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen, daarom gaan we nu toch het meubilair vervangen.
In de voorjaarsvakantie krijgt het oude meubilair een goede bestemming en wordt het nieuwe meubilair geleverd. Na de voorjaarsvakantie is locatie 821 dan ook van nieuw meubilair voorzien!

Exploitatieoverzicht Ouderraad 2014
Bij deze nieuwsbrief vindt u het exploitatieoverzicht van de Ouderraad over het kalenderjaar 2014. Hierin kunt u lezen waaraan de door u betaalde ouderbijdrage van vorig jaar besteed is. Voor vragen m.b.t. het exploitatieoverzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad: Anita Willenborg (or.anita (at) upcmail (dot) nl) .

Belangrijke data
19 t/m 25 januari: Intekenen voor de schoolkeuzegesprekken groep 8 via Mijnschoolinfo.
28 januari: Open ochtend van 09.00 - 11.00 uur (locatie 196).
02 februari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
02 februari: Schriften kijken groep 3 t/m 8 (na schooltijd).
09, 10 en 12 februari: Schoolkeuzegesprekken groep 8.
16 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 t/m 23 februari: Intekenen voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
21 februari t/m 01 maart: Voorjaarsvakantie.
02 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
09 maart: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 en 12 maart: 10-minutengesprekken.
12 maart: Rapporten/plakboeken gaan mee.
23 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
19 januari 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 14-12-2018