Onderwijsnieuwsbrief 02
 

2 maart 2015

Teach like a champion
Onderzoek toont aan dat de kracht van het onderwijs sterk afhangt van de leerkracht. Als school willen we daarom met het hele team onze leerkrachtvaardigheden blijven trainen. U hebt eerder kunnen lezen dat we hiervoor dit schooljaar gebruik maken van het programma ‘Teach like a champion’. We trainen dit schooljaar onder meer het vasthouden van aandacht van de kinderen, doelgericht instructie geven en goed gebruik maken van de lestijd. Ook de woensdagmiddag voor de voorjaarsvakantie hadden we hierover een studiemiddag.

Nieuw meubilair locatie 821
In de voorjaarsvakantie hebben vrijwilligers van Stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa uit Amersfoort) op locatie 821 ons oude meubilair opgehaald. Dit meubilair krijgt een goede bestemming in Oost-Europa waar het nog zo’n 20 (!) jaar gebruikt zal worden. Vervolgens is allemaal nieuw meubilair geleverd, zodat na locatie 196 nu ook locatie 821 in het nieuw steekt.
Voor de groepen 4 t/m 8 hebben we gekozen voor meubilair waarbij alle kinderen aan dezelfde hoogte tafels zitten. De stoelen verschillen wel in hoogte. Doordat alle tafels even hoog zijn, komt dit rustig over en zijn de tafels voor verschillende leeftijden te gebruiken.

Slim beleid
Passend onderwijs vraagt van ons dat ons onderwijs aansluit bij alle kinderen, dus ook bij de beter lerende kinderen. Scholen in Dordrecht moeten hun lessen op drie niveaus aanbieden maar dit biedt voor een aantal kinderen nog onvoldoende uitdaging. We hebben daarom al tien jaar een bovenschoolse Kangoeroegroep en Plusgroep voor hoogbegaafde kinderen. Ook hebben we in de school verrijkingsmaterialen voor elke leeftijd.
De laatste jaren hebben we onszelf steeds meer afgevraagd of dit aanbod voor de beter lerende kinderen nog wel uitdagend genoeg is. Ook van kinderen en hun ouders kregen we deze vraag. Daarom is er vanuit de vier scholen van de Scholen van Oranje een werkgroep geformeerd die zich hier dit schooljaar in verdiept. Zij gaan op zoek naar spannende opdrachten, uitdagende lessen of projecten op het gebied van onder andere techniek, wetenschap, chemie, toneel en koken.
Na de voorjaarsvakantie zal er in groep 8 al een project worden uitgeprobeerd. Een aantal kinderen gaat dan aan de slag met het project BizWorld. In dit project leren kinderen op een actieve manier ondernemen in hun eigen bedrijf. In spelvorm leren ze de basisbeginselen van het bedrijfsleven, ondernemerschap en economie. We zijn benieuwd hoe de kinderen het project zullen vinden!
Dit schooljaar doen ook vijf kinderen van onze school mee aan de landelijke Toptoets 2015. Dit is een jaarlijkse kenniswedstrijd voor beter lerende leerlingen. Na afloop van de toets krijgen de leerlingen een rondleiding op de Technische Universiteit Delft.

Extra ondersteuning
‘Ieder kind verdient goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.’ Dat is het idee achter de wetgeving Passend onderwijs die aan het begin van dit schooljaar van start is gegaan. Het gaat hier over kinderen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning die elke basisschool biedt.
Elke school in Dordrecht kan bij het Loket van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht heel gericht extra ondersteuning aanvragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om extra leermiddelen of individuele begeleiding.
Bij het Loket wordt elke aanvraag grondig bekeken en wordt bepaald of het kind met deze extra ondersteuning in het reguliere basisonderwijs kan blijven. Als dat zo is, dan betaalt het samenwerkingsverband deze extra ondersteuning. Als blijkt dat het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek is, dan geeft het Loket een toelaatbaarheidsverklaring af. Daarmee kunnen school en ouders een overstap naar het speciaal (basis)onderwijs realiseren. Meer informatie over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht vindt u op www.swvdordrecht.nl.

Richting voortgezet onderwijs
De overstap naar het voortgezet onderwijs is een serieuze zaak. Ieder kind krijgt een schooladvies op zijn of haar niveau. Dit schooladvies baseren wij op leerlingkenmerken en op leerprestaties uit groep 6, 7 en 8. Vooral de citotoetsen van begrijpend lezen en rekenen zijn goede voorspellers voor het niveau dat het beste past. U ziet de scores hiervan ieder jaar op het rapport van uw kind, aangeduid met de Romeinse cijfers I (hoog) tot en met V (laag).

Digitale kleutertoetsen
Ook in groep 1 en 2 worden weleens toetsen gemaakt. Meestal gebeurt dit in een werkboekje, maar dit schooljaar kijken we of de kinderen dit ook op de computer kunnen. Hoe verliep dit de eerste keer? De kinderen maakten eerst een testtoets. De aanwezige juffen kwamen er achter dat sommige kinderen met de vingers over het beeldscherm aan het vegen waren (swipen). Na een korte uitleg van de juf konden ze het prima met de muis. Op het moment dat ze vaardig genoeg waren, mochten ze de echte toets gaan maken. Clowntje Primo heeft de kinderen door de toets heen geholpen en hen aangemoedigd. We gaan nu met de juffen bekijken of de digitale toetsen voortaan in plaats van de toetsen in werkboekjes kunnen komen.

Nieuwe methodes
Goed onderwijs vraagt om actuele methodes. Daarom worden er regelmatig methodes vervangen. Dit schooljaar kiezen we voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe methode voor begrijpend lezen. En voor de groepen 5 t/m 8 een nieuwe methode voor geschiedenis. De kinderen krijgen uit verschillende methodes les en denken mee over welke methode het beste past op onze school. In de laatste onderwijsnieuwsbrief van dit schooljaar maken we bekend welke methodes het gaan worden.

 
2 maart 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-01-2019