Nieuwsbrief 12
 

9 maart 2015

Juf Lies
In de afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met juf Lies over haar werkzaamheden als groepsleerkracht binnen 'Scholen van Oranje'. Deze gesprekken hebben tot het wederzijds besluit geleid dat juf Lies haar werkzaamheden bij ons op school en bij onze vereniging 'Scholen van Oranje' zal beëindigen. Wij danken juf Lies hartelijk voor haar inzet voor het onderwijs op onze school.
Op verzoek van juf Lies zal er geen officiële afscheidsreceptie worden georganiseerd.

Verjaardag juf Nelleke en juf Marjolijn
Op dinsdag 17 maart vieren juf Nelleke en juf Marjolijn in groep 5C hun verjaardag. De kinderen van deze groep mogen die dag verkleed naar school komen.

Koffieochtenden in maart en april
Wat zijn de koffieochtenden leuk en gezellig. Als u ook zin heeft, er is plek genoeg, dus wees welkom!
Hier zijn de nieuwe data voor de volgende keren: woensdag 11 maart, 8 april en 29 april. Tot ziens op het Bakema-erf 57. Hartelijke groet, Marieke Rijke.

Nieuw spaardoel: Roparun
Dit schooljaar richten we ons op 2 spaardoelen. In november hebben we met de Kruidnotenactie geld ingezameld voor hulpverleningsorganisatie ZOA die daarmee kon meehelpen aan de bestrijding van ebola in Liberia. 
En nu komt ons tweede spaardoel eraan! Op vrijdag 24 april zullen we op beide locaties een sponsorloop houden om het politieteam Zuid-Holland- Zuid dat meedoet aan de jaarlijkse ROPARUN te ondersteunen. U krijgt binnenkort meer informatie maar kunt nu alvast een kijkje nemen op Facebook: www.facebook.com/roparunteam64.

Ouderbijdrage 2015
Veel activiteiten waarvan uw kind(eren) mag (mogen) genieten, worden bekostigd door de Ouderraad. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen januari heeft u de jaarlijkse brief voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hebben gemaakt. Daarom deze herinnering. De ouderbijdrage voor de kinderen in de huidige groepen 1, 7 en 8 bedraagt € 20,00. De ouderbijdrage voor de kinderen in de huidige groepen 2 t/m 6 bedraagt € 45,00 (dit is inclusief € 25,00 voor de schoolreis). Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer NL 20 RABO 0117 333 999 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. achternaam en huidige groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Willenborg: (or.anita (at) upcmail (dot) nl) .

Nieuws van de sportcommissie
“Als de dagen lengen, gaat de winter strengen”. Deze spreuk hing bij oma in de keuken. En als de narcissen gaan bloeien dan wil je toch gewoon naar buiten? Dat komt goed uit, want de zaalsporten hebben we afgelopen woensdag afgesloten en de buitensporten gaan van start.
Op 18 maart staat voor de Johan Frisoschool het hockeytoernooi op het programma. En zoals het tegeltje van oma al zei, kan het dan nog wel flink koud zijn. Daarom is het verstandig om onder je nieuwe Johan Friso-tenue warme kleding  aan te trekken!
Vergeet ook je scheenbeschermers niet mee te nemen bij dit toernooi, deze zijn verplicht. Als je nog niet in het bezit bent van scheenbeschermers, dan kun je deze natuurlijk lenen van een bekende of even binnen lopen bij winkels als de “Action” of “Bristol” voor een (goedkoop) paar. Bitjes (mondbeschermers) zijn niet verplicht, maar wel aan te raden! Deze zijn tijdens het toernooi te koop, tegen een gereduceerde prijs. Lees verder alle informatie over het toernooi (spelregels, teamindeling, wedstrijdschema) op de website. We zijn overigens nog op zoek naar twee begeleiders voor twee teams van het hockeytoernooi.
Dan is de inschrijving voor het voetbaltoernooi toch echt gesloten. De teamindeling is spoedig te vinden op de site. Met zóveel kinderen van onze school die mee willen doen is het is af en toe echt een sport om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen: klassen bij elkaar houden, of als het niet uitkomt dan hele klassen opsplitsen met in ieder geval een klasgenoot in dat team. Dit proberen we altijd zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het voelt dan ook als een soort overwinning als we daarmee klaar zijn. Zoveel mogelijk kinderen laten sporten is immers ons doel. Helaas geldt ook voor dit voetbaltoernooi, dat er nog twee teams zijn zonder begeleiding (meisjes groep 8). Meer dan de teamindeling weten we nog niet, bijvoorbeeld welk team waar en wanneer speelt. Finales zijn er alleen voor de groepen 7 en 8.
Morgen, dinsdag 10 maart, sluit de inschrijving voor het veldkorfbaltoernooi.
En dan nog dit: wanneer je namens onze school met een toernooi meedoet, moet je het nieuwe tenue van de school dragen. Als je helemaal nog geen tenue hebt, kan je tegen directe, contante betaling van de borg van € 25,00 een nieuw tenue afhalen in de” liftkamer” op de benedenverdieping van locatie 821 (vlakbij de personeelskamer) op:
• woensdag 11 maart van 12.15 tot 12.45 uur of op
• dinsdag 17 maart van 15.15u tot 15.45 uur
Dit zijn ook de momenten waarop je je oude tenue kosteloos kunt ruilen voor een nieuw tenue. Dit tenue houd je bij je en je levert het pas weer in aan het einde van groep 8. Als het er dan nog netjes uit ziet ontvang je de borg retour. Voordat het voetbaltoernooi plaatsvindt, zullen er nog diverse afhaalmomenten worden ingepland!

Belangrijke data
10 en 12 maart: 10-minutengesprekken.
12 maart: Rapporten/plakboeken gaan mee.
23 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
02 april: Paasviering in de klassen (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
03 april t/m 06 april: Paasvakantie.
13 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
21, 22 en 23 april: Cito eindtoets groepen 8.
24 april: Koningspelen (groepen 5 t/m 8 continurooster 08.30 - 14.00 uur).
27 april: Koningsdag (vrije dag).
28 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
02 t/m 17 mei: Mei-/Hemelvaartsvakantie.
20 mei: Sportdag bovenbouw.
23 mei t/m 25 mei: Pinksteren.
26 mei: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
27 mei: Sportdag middenbouw.

 
9 maart 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-01-2019