Nieuwsbrief 16
 

26 mei 2015

Groep 4 naar locatie 196
We zijn blij u te kunnen melden dat komend schooljaar alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 weer op locatie 196 gehuisvest kunnen worden. De groepen 5 t/m 8 blijven op locatie 821.

Extra vrije dag leerlingen groepen 3, 4 en 1f
Omdat wij op donderdag 9 juli de groepen 4 gaan verhuizen van locatie 821 naar locatie 196 zijn de leerlingen van de groepen 3, 4 en 1f deze dag vrij. Voor deze groepen begint de zomervakantie dus een dag eerder. Kinderdagverblijven SDK en COKD zijn geïnformeerd over deze extra vrije dag van onze leerlingen.

Sportdag groepen 3, 4 en 5
De sportdag van de groepen 3, 4 en 5 zal gehouden worden op woensdag 27 mei a.s. bij de Reelandhal aan de Noordendijk. Ouders die helpen bij de sportdag hebben het draaiboek inmiddels ontvangen. Mochten er nog vragen zijn over de spellen of het verloop van de dag dan kunt u op 26 mei om 15.15 uur terecht bij meester Freddie (821) of juf Ute (196).
Wilt u zo zoveel mogelijk met de fiets komen? Als u met de auto komt, parkeer deze dan alstublieft aan de kant van het Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden. Bij de nooduitgang van de sporthal mag niet geparkeerd worden! De kinderen melden zich om  08.45 uur bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op dezelfde tijd bij de leerkracht van hun kind.
Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor één van deze pauzes wat te eten en te drinken meegeven. Wilt u zorgen voor geschikte kleding? Als het regent, gaat de sportdag gewoon door omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. Omstreeks 12.00 uur is de sportdag afgelopen. Tussen 12.00 en 12.15 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Schriften kijken
Maandag 1 juni a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Inschrijven voor 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Op 25 juni vinden de laatste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats. Via Mijnschoolinfo krijgen alle ouders/verzorgers op 1 juni een uitnodiging om in te schrijven voor een 10-minutengesprek, maar voor sommige groepen zijn de 10-minutengesprekken op vrijwillige basis en is inschrijven dus naar keuze.
• Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 2 zijn de 10-minutengesprekken voor alle kinderen bedoeld. Deze kinderen krijgen hun eerste rapport.
• Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 en in groep 3 t/m 7 zijn deze gesprekken op vrijwillige basis. U kunt, als u dat wilt, zelf via Mijnschoolinfo een afspraak maken. Ook kan het zijn dat de leerkracht een 10-minutengesprek met u wil hebben. In dat geval neemt de leerkracht contact met u op.
U heeft t/m 8 juni de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan tekent u per kind in. Na 8 juni sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Via https://johanfriso.mijnschoolinfo.nl kunt u zelf in de gaten houden op welk tijdstip u verwacht wordt op het 10-minutengesprek.
Mocht u nog niet zijn aangemeld bij Mijnschoolinfo, neem dan even contact op met Maureen. Dit kan ook via mail: (mchin (at) johanfriso (dot) nl).

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op dinsdag 9 juni vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar Het Palet waar we dit met elkaar gaan vieren met een grootse show: JOHAN FRISO ’s GOT TALENT!
Het thema van ons verjaardagsfeest is DISCO. Uiteraard is het erg leuk als iedereen in disco-outfit naar school komt! Om 09.30 uur begint de show in Het Palet. De volgorde waarin de optredens plaatsvinden, wordt eerder in de week van de verjaardagen in de klassen bekend gemaakt. Vergeet niet een pakje of flesje water (echt alleen water en geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te nemen.
Belangstellende ouders zijn natuurlijk welkom! Wel even uw schoenen uit doen, voordat u de gymzaal in loopt. We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren en opruimen van de gymzalen in Het Palet. Bent u in de gelegenheid om ons daarbij te helpen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 uur naar huis om te eten. Verder gelden de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Verjaardag juf Froukje en meester Freddie
Op donderdag 11 juni a.s. vieren juf Froukje en meester Freddie hun verjaardag in de groep. De kinderen van deze groep mogen die dag verkleed naar school komen.

Zomerfeest kleuters 19 juni - groepen 3 vrij
Op vrijdag 19 juni vieren de kleuters het jaarlijkse zomerfeest op school. Het thema is dit jaar “Pippi bij de piraten”. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen als een figuur uit het verhaal van Pippi Langkous. Het zomerfeest is van 09.00 - 12.30 uur.
De kinderen blijven deze morgen buiten op het plein. We beginnen het zomerfeest met een toneelstuk. Hier kunt u als ouder ook bij aanwezig zijn. Na afloop is er een kopje koffie of thee.
Hierna begint voor de kinderen een ochtend met spelletjes en als afsluiting gaan we pannenkoeken eten in de klas. Voor het bakken van de pannenkoeken hebben we uw hulp nodig. Er komen intekenlijsten op de deuren van de klassen te hangen. De leerlingen uit de groepen 8 helpen mee om er een fantastisch feest van te maken. De groepen 3 zijn deze dag vrij. Wat voor weer het ook is: het zomerfeest gaat altijd door!

Laatste koffieochtenden van dit schooljaar
Na een aantal gezellig ochtenden is er nog twee keer dit schooljaar een koffieochtend. Dus ben je nog niet geweest, je kunt nog steeds langskomen, dat vinden we echt heel gezellig. De eerste keer is woensdag 3 juni op Bakema-erf 57 bij Marieke Rijke en de laatste keer is het bij Erica ter Horst op Marowijne 95. Vanaf 10 uur ben je welkom. Tot ziens!

Medezeggenschapsraad
In eerdere nieuwsbrieven heeft een oproep gestaan voor een nieuwe MR-lid in verband met het vertrek van Jenny Timmers. Inmiddels heeft zich een kandidaat aangediend. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief alvast aan u voor.
Bent u ook geïnteresseerd in onze MR en wilt u tegenkandidaat zijn, dan kunt u zich voor 11 juni melden bij Gert Jan Prosman, voorzitter van de MR. Als zich tegenkandidaten melden, dan zullen we op korte termijn een verkiezing uitschrijven. Zonder tegenkandidaten zal Jan gekozen worden.

Nieuw MR-lid
Mijn naam is Jan Timmers, getrouwd en vader van twee zoons in de groepen 5 en 6. Ik werk als service delivery manager bij een groot IT-bedrijf. Participatie in de schoolse activiteiten en betrokkenheid bij de gang van zaken in en om de school vind ik erg belangrijk. Door deelname in de medezeggenschapsraad wil ik hieraan verder vorm geven en hoop ik te kunnen bijdragen aan een goede vertegenwoordiging vanuit de oudergeleding binnen de MR.

Sportnieuws
Nog zeven weken… hoor ik af en toe wat zuchtend om me heen roepen. Ja, nog even volhouden en dan is het vakantie! Maar er komen nog wel leuke weken aan, met ook nog behoorlijk wat sport.
Allereerst kan je je vandaag (dinsdag 26 mei) nog inschrijven voor het beachvolleybaltoernooi. Dit toernooi wordt dit jaar voor het eerst gehouden en is bestemd voor groep 4 t/m 8. De datum waarop het gaat plaatsvinden, is woensdag 24 juni.
Een week later, op woensdag 1 juli, staat dan voor de tweede keer het wedstrijdzwemmen op het programma. Dit was vorig jaar een groot succes! Dit is voor de groepen 5 t/m 8, maar als je mee wilt doen moet je wel in het bezit zijn van zwemdiploma AB. Er is aandacht voor wedstrijdzwemmen, waterpolo en reddingszwemmen. Inschrijven kan nu al en uiterlijk op woensdag 3 juni.
Op woensdag 27 mei zijn de finales van het korfbaltoernooi. Deze worden gehouden bij SC MOVADO, aan de Patersweg. Onze school doet maar met maar liefst vier(!) teams mee aan deze finales! Iedereen heel veel plezier en succes!
Op woensdag 3 juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 die zich hebben opgegeven,   “atletieken”.
Tot slot: een week later, op woensdag 10 juni, is er voor de groepen 5 t/m 8 het rugbytoernooi. De inschrijving hiervoor is al dicht, maar ben je je vergeten op te geven en wil je toch nog graag rugbyen dan kan je het nog proberen door een mailtje te sturen naar (sport (at) johanfriso (dot) nl).

Project “Zilver”
Van 25 september t/m 2 oktober 2015 hebben we weer ons driejaarlijkse project! Het thema is deze keer “Zilver”. Hiervoor hebben we gekozen omdat onze school op dat moment 25 jaar bestaat. We gaan er met elkaar een feestelijk project van maken met een knallende afsluiter. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven.

Belangrijke data
27 mei: Sportdag middenbouw.
01 t/m 08 juni: via Mijnschoolinfo inschrijven voor de 10-minutengesprekken.
08 juni: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
09 juni: Verjaardag leerkrachten bovenbouw.
17 juni: Studiedag leerkrachten (alle kinderen vrij).
19 juni: Zomerfeest kleuters (groepen 3 vrij en groepen 8 ’s middags vrij).
22 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 juni: 10-minutengesprekken.
26 juni: Rapporten en plakboeken mee.
29 en 30 juni: Musicals groepen 8.
06 juli: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
06 juli: Afscheidsavond groepen 8.
08 juli: Laatste schooldag voor de leerlingen van groep 3, 4 en 1f.
09 juli: Laatste schooldag voor de overige leerlingen.
10 juli t/m 23 augustus: Zomervakantie.

 
26 mei 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019