Nieuwsbrief 18
 
22 juni 2015

Zomerfeest… wat een feest!
We kijken terug op een geslaagd zomerfeest! Het  was fijn  dat er zoveel ouders belangstelling  toonden tijdens het toneelstuk.  Alle ouders die pannenkoeken hebben gebakken, heel hartelijk dank! Stapels pannenkoeken werden gebracht en alles is schoon op gegaan! De kinderen hebben er van gesmuld. Dankzij de hulp en inzet van de ouderraadsleden en niet te vergeten de kinderen en leerkrachten van de groepen 8 was het een zeer geslaagd feest!

Meester Micha
Volgend cursusjaar zal meester Micha les gaan geven in groep 6. De afgelopen jaren was hij intern begeleider bovenbouw en staflid bij ons op school. Meester Micha wilde zelf graag weer les gaan geven. Ook via deze weg willen we hem bedanken voor zijn grote inzet voor het zorgteam en onze staf.

Leerlingvragenlijst 2015
In januari en februari 2015 hebben we de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gevraagd een digitale leerlingvragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan zijn inmiddels met het team en de medezeggenschapsraad besproken. Er is een analyse en plan van aanpak opgesteld. Ons rapport en de analyse en het plan van aanpak kunt u op onze website bekijken. Vanzelfsprekend worden ook de leerlingen geïnformeerd over de resultaten. Meer daarover in Nieuwsbrief 19.

Koffieochtend
Er staat dit schooljaar staat nog 1 koffieochtend op de agenda. Op woensdag 1 juli ben je vanaf 10.00 uur van harte welkom bij Erika ter Horst op Marowijne 95. Tot ziens!

Schoonmaak materialen onderbouw
Op woensdag 1 juli worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht laten drogen of droog deppen omdat de afbeelding er anders af gaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 11.55 uur in de klas ophalen? Indien uw kind naar de BSO gaat, zou het fijn zijn als u eerder het materiaal ophaalt, zodat uw kind dit niet hoeft te dragen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2 woensdag 1 juli
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Zoals u in de activiteitenkalender kunt zien, is het woensdag 1 juli a.s. Op het memobord van de klas hangt een intekenlijst. Helpt u mee? De koffie staat klaar!

De Oranjedagen; onderwijs voor onze beter lerende leerlingen
Al langer bestaat op onze school de wens het onderwijs voor onze beter lerende leerlingen breder toegankelijk te maken.
We zijn blij u te kunnen melden dat dit vanaf schooljaar 2015/2016 gerealiseerd gaat worden. We gaan volgend schooljaar starten met het geven van verrijkend onderwijs aan een grotere groep leerlingen in een andere organisatievorm. De huidige Plusgroep en Kangoeroegroep komen hiermee te vervallen.
Bovenschoolse leerkrachten zullen de leerlingen van de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 extra lessen geven buiten de eigen groep. In de groepen richten we ons niet alleen meer op de (hoog)begaafde leerlingen, maar op de 20% beter lerende leerlingen.
Op deze manier willen we:
• tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van beter lerende leerlingen
• streven naar verdere professionalisering van de groepsleerkrachten
• ons onderwijsaanbod spannender maken door een breed aanbod van ontdekkend en onderzoekend leren
• creatief talent stimuleren
De ouders van de leerlingen die gaan deelnemen zullen in de week van 29 juni per brief verder geïnformeerd worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website. Daar vindt u een informatiefilmpje over de Oranjedagen. In dit filmpje wordt ons onderwijs aan de beter lerende leerlingen toegelicht.

Project "zilver"
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zal begin volgend schooljaar ons driejaarlijkse project gehouden worden. Het thema van dit project is “Zilver”. Dit thema hebben we gekozen i.v.m. het 25-jarig bestaan van de Johan Frisoschool .
Het project zal op vrijdag 25 september om 09.30 uur geopend worden op het kunstgrasveld bij locatie 196.
Op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober zal het project feestelijk worden afgesloten in Schouwburg Kunstmin.

Open Huis
In september bestaat de Johan Frisoschool 25 jaar! Voor alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten organiseren wij op vrijdag 25 september een Open Huis. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Deel de uitnodiging gerust met mensen waarvan u weet dat deze op de Johan Frisoschool hebben gezeten of gewerkt.

Nieuws van de sportcommissie
Allereerst zijn we super trots op onze sporters die deelgenomen hebben aan de Nederlandse kampioenschappen. Eerst de korfballers: team JFS11 van groep 6 is vierde geworden van Nederland! En JFS17 deed het ook zeker niet slecht en werd zesde van Nederland!
Afgelopen zaterdag was er ook het Nederlands kampioenschap schoolvolleybal in Houten. Het team dat voor de Johan Friso uitkwam heeft het erg goed gedaan! Tegen de uiteindelijke winnaars wisten ze als enige gelijk te spelen. Na een heel spannende wedstrijd zijn ze vierde geworden. Een topprestatie! Heel hartelijk gefeliciteerd!
Namens de sportcommissie allemaal van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestaties!
Er komen nog twee toernooien aan: Beachvolleybal en Zwemmen.
Beachvolleybal is aanstaande woensdag 24 juni en als afsluitend schooltoernooi van dit schooljaar is er nog het Zwemmen op woensdag 8 juli (wedstrijdje 50 meter “baantje trekken”, clinic waterpolo en clinic reddend zwemmen). Mooie zomerse afsluiters dus. Alle benodigde informatie over deze toernooien staat natuurlijk op de website.
Over afsluiting gesproken: de kinderen van de groepen 8, de schoolverlaters, hebben hun Johan Friso schooltenue niet meer nodig. Zij kunnen de tenues op de volgende data inleveren in het “liftkamertje” op locatie 821:
• dinsdag 30 juni van 15.15 - 15.45 uur (bij Jan Teerds en meester Enrico)
• woensdag 1 juli van 12.15 - 12.45 uur (bij Conny Louwman en meester Enrico)
• donderdag 2 juli van 15.15 - 15.45 uur (bij Jan Teerds & Astrid Groeneweg)
Tot slot danken alle leerlingen, leerkrachten en de directie Jan Teerds voor de enthousiaste, betrokken en originele manier waarop hij in de zes jaar dat hij in de sportcommissie zat zijn bijdrage daaraan heeft geleverd! Jan, we zullen je missen …! Maar… er staan al wel twee vrijwilligers te trappelen om zitting te nemen in de sportcommissie! We heten Leroy Tims en André Haak van harte welkom en wensen hen heel veel plezier met de met pieken intensieve, maar zeker zeer dankbare taak om de Johan Frisoschool sportief gezien op de kaart te blijven zetten!

Musicals groepen 8
De repetities zijn in volle gang, teksten worden geleerd en gerepeteerd, danspasjes worden uitgeprobeerd en kleding en rekwisieten worden verzameld. Stemdynamiek, handelingen, hoge en lage status, klemtonen, stiltes, lichaamstaal … het komt allemaal aan bod in de groepen 8. Want op maandag 29 juni en dinsdag 30 juni geven zij hun afscheidscadeau aan de ouders, leerlingen, meesters en juffen van de Johan Frisoschool: de musical "Wie kent miljonairs?"!
De voorstelling is te zien in de aula van het Insula College aan de Koningstraat. De kaartverkoop is inmiddels gestart.
De kinderen uit de groep van meester Dick Jan bijten het spits af. Zij spelen maandag 29 juni om 19.30 uur.
Op dinsdag 30 juni speelt om 18.30 uur de groep van juf Hilde en juf Judith. Tot slot zal de groep van juf Sandy en juf Monique om 20.30 uur de musical spelen. De zaal gaat een kwartier voor aanvang van elke voorstelling open.

Afscheidsavond groepen 8
Op maandagavond 6 juli a.s. nemen we als cbs Johan Friso afscheid van 83 leerlingen uit groep 8. Ook hun ouders, broertjes en zusjes zijn daarbij van harte welkom. In de uitnodiging die de leerlingen uit  groep 8 mee naar huis nemen, staat alle informatie. We wensen jullie een heel fijne en gezellige avond toe
Afscheid nemen van je basisschool is niet niks; wij gaan jullie levendigheid, gezelligheid en aanwezigheid missen op onze school. We wensen jullie, namens alle leerlingen, ouders, juffen en meesters een heel mooie toekomst op het voortgezet onderwijs. En natuurlijk rekenen we erop dat we jullie regelmatig nog even terug zullen zien.

Belangrijke data
25 juni: 10-minutengesprekken.
26 juni: Rapporten en plakboeken mee.
29 en 30 juni: Musicals groepen 8.
06 juli: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
06 juli: Afscheidsavond groepen 8.
08 juli: Laatste schooldag voor de leerlingen van groep 3, 4, 1F en 8.
09 juli: Laatste schooldag voor de overige leerlingen.
10 juli t/m 23 augustus: Zomervakantie.
 
22 juni 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019