Nieuwsbrief 19
 

6 juli 2015

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen.
Met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden.
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten.
In zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Namens alle collega's wens ik alle kinderen en hun ouders een heel fijne zomervakantie. We zien elkaar weer uitgerust terug op maandag 24 augustus!
Vriendelijke groet,
José van Heusden

Juf Ilonka
In de afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met juf Ilonka over haar werkzaamheden als groepsleerkracht binnen Scholen van Oranje. In overleg hebben we met elkaar besloten dat juf Ilonka haar werkzaamheden bij ons op school en bij onze vereniging 'Scholen van Oranje' beëindigt. Wij danken juf Ilonka hartelijk voor haar inzet voor het onderwijs op onze school. Zij heeft aangegeven geen afscheid te nemen op school. Wij wensen haar voor de toekomst alle goeds.

Speciale nieuwsbrief
Eerder dit schooljaar ontving u twee keer een Onderwijsnieuwsbrief. Er zou eigenlijk nog een derde Onderwijsnieuwsbrief verschijnen, maar we hebben een heel leuk en mooi alternatief hiervoor: de Kindernieuwsbrief! Dit schooljaar hebben twee kinderen als redactielid hard meegewerkt en het resultaat mag er wezen. Vandaag krijgt ieder kind een eigen Kindernieuwsbrief mee. Met informatieve, grappige en interessante stukjes en met veel mooie foto’s. Ook voor u als ouder zeker de moeite waard.

Jantje Beton
Van 20 mei t/m en met 3 juni was de Jantje Betonactie. We hebben met elkaar ons best gedaan om loten te verkopen. Ruim 900 loten!! De definitieve opbrengst weten we pas in het najaar, omdat dan alle machtigingen geïnd  zijn en Jantje Beton de opbrengst heeft gestort. Zoals het er nu uit ziet, zal het rond de € 2600,- zijn wat we met elkaar hebben opgehaald. Van deze opbrengst is € 1300,- voor onze school en met de andere helft kan Jantje Beton buitenspeelprojecten steunen die de speelkansen van kinderen in Nederland vergroten. Een mooi bedrag toch?! Heel hartelijk bedankt aan een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen!! Dankzij jou/u kunnen we een aantal mooie spullen kopen voor het nieuwe handvaardigheidslokaal.

Nieuws vanuit de MR
Het schooljaar zit er al weer bijna op. Er is hard gewerkt en we kijken met dankbaarheid terug op een fijne samenwerking binnen de MR. In de afgelopen 6 jaar hebben juf  Els en Jenny Timmers zich met hart en ziel ingezet voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de Johan Frisoschool. Omdat ze niet meer verkiesbaar zijn, kunnen ze helaas niet langer meer deelnemen aan de MR. We willen hen bedanken voor hun belangrijke bijdragen en betrokkenheid bij dit stukje werk van de Johan Friso. 
Namens de MR wensen we u alvast een heerlijke zomervakantie toe.
Gert-Jan Prosman

Thuis oefenen met Muiswerk
Als u in de vakantie uw kind(eren) wilt laten oefenen met rekenen of spelling, dan kan dat met Muiswerk op http://online.muiswerken.nl/johanfriso. De inlogcode kunt u aan de leerkracht van uw kind(eren) vragen. De leerkracht stelt oefeningen in. De inlogcode voor Muiswerk verandert na de zomervakantie. Als u een inlogcode voor AmbraSoft Thuisgebruik heeft, kan die tot 1 augustus gebruikt worden. Daarna vervalt onze licentie.

Zomerfeest: De Bouwplaats op 20, 21 en 22 augustus 2015
Ben je tussen de 4 en 12 jaar, kom dan naar ons zomerfeest en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee! Iedere ochtend hoor je een verhaal, zingen we liedjes, gaan we knutselen, doen we spelletjes of een vossenjacht. De toegang is gratis en je mag altijd binnenlopen en meedoen. Zaterdagochtend sluiten we het zomerfeest af met een spetterend festijn. Kom deze zaterdagochtend verkleed, neem je ouders mee en laat zien wat je allemaal gemaakt en geleerd heb. Je bent donderdag, vrijdag en zaterdag welkom van 10.00 tot 13.00 uur.
Ben je 10 jaar of ouder, dan ben je donderdag- en vrijdagavond welkom vanaf 19.30 uur op de tieneravonden. We maken er gezellige avonden van met spel, film en chillen. Uiteraard is er tijd genoeg voor een snack, drankje en gezellig kletsen. De avonden duren tot 21.30 uur. Op de afsluitochtend op zaterdag ben je ook van harte welkom. Mis het niet!
Info: Kandelaarkerk, Van Eesterenplein 230 (naast winkelcentrum de Bieshof).
Vragen? Bel Marieke Schenkel, 06-46613998. Of kijk op www.kerkindordt.nl, hier vind je ook de kleurplaat voor de kleurwedstrijd!
P.S. De eerste kinder-/tienerclubavond begint op vrijdagavond 28 augustus om 19.15 uur in de Kandelaarkerk. Kom ook daar eens kijken!

Zorg/begeleiding
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat meester Micha met ingang van het nieuwe schooljaar stopt als IB-er. Het komende schooljaar wordt de zorg als volgt geregeld:
• IB groep 1 t/m 4: Annienke Vastenhout (maandag - dinsdag - donderdag)
• IB groep 5 t/m 8: Joyce Voesenek (maandag - dinsdag - donderdag)
• Begeleiding individuele leerlingen: Henriëtte Blom (dinsdag - woensdag - donderdag), Marjo Meijers (dinsdag) en Anne-Marie Hogenboom (vrijdagochtend)

Van 3 naar 2 rapporten
Op onze school krijg je voor het eerst een rapport aan het eind van groep 2. De kinderen uit groep 3 t/m 8 zijn gewend aan drie rapporten per schooljaar. Maar vanaf komend schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 niet drie maar twee rapporten per schooljaar, halverwege en aan het eind van het schooljaar. Dus geen rapport meer in november.
We hebben dan een langere periode om uw kind te volgen, waardoor het rapport een nog beter beeld geeft van de ontwikkeling van uw kind. Bovendien weten we dat sommige kinderen best zenuwachtig zijn voor hun rapport. Met een rapport minder hopen we dat deze druk minder wordt.

Gesprekken met ouders
Contact met u als ouders/verzorgers vinden we heel belangrijk. We willen bewust de dialoog met u aangaan over uw kind. Ouders/verzorgers van kinderen in de instroomgroep worden daarom 6 weken nadat hun kind op school is gestart uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht.
Bovendien zal het eerste 10-minutengesprek vanaf komend schooljaar een oudervertelgesprek worden. De ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8 worden voor de herfstvakantie hiervoor uitgenodigd. In dit gesprek kunt u de leerkracht belangrijke zaken over uw kind vertellen. U ontvangt ter voorbereiding een brief met een aantal mogelijke bespreekpunten die u eventueel met uw kind kunt doornemen. Natuurlijk zal ook de leerkracht in dit gesprek iets vertellen over de ontwikkeling van uw kind, maar we vinden wat u over uw kind te vertellen heeft net zo belangrijk. Zo zorgen we met elkaar voor een goed schooljaar voor uw kind.
Ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 worden, zoals u gewend was, ook halverwege het schooljaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Daar verandert niets aan. Indien u dit wenst, kunt u zich aan het einde van het schooljaar ook inschrijven voor een 10-minutengesprek. Dit laatste gesprek is dus naar keuze. Wel kan het zo zijn dat de leerkracht u dan uitnodigt voor dit 10-minutengesprek.

Nieuws van de sportcommissie
In deze laatste nieuwsbrief die ik schrijf namens de sportcommissie kan ik zeggen: het zit er op! Afgelopen woensdag was het laatste toernooi, het zwemtoernooi. Natuurlijk heerlijk met 30 graden, ook al was het binnen. Vijftig meter zwemmen (en oei, wat gingen ze hard!), beetje reddingszwemmen en nog waterpolo als toetje. Het was een vrij kort, maar wel leuk en gezellig toernooi en het mooie was dat begeleiders en of familie, vriendjes en vriendinnetjes daarna nog voor een prikkie konden zwemmen. Het was een heerlijke afsluiting van een sportief seizoen.

Ook zijn afgelopen jaar verschillende prijzen gewonnen. De bekers (bokalen) gaan vanzelfsprekend het hele team door, want ze moeten natuurlijk een poosje in de huizen van de winnaars prijken. Maar omdat de prijzen gewonnen zijn voor/namens de Johan Frisoschool horen ze daar uiteindelijk thuis, tussen ál die andere prijzen die daar uitgestald staan. Dus hebben jullie nog bokalen thuis, neem ze dan deze week mee naar school, dan zal meester Enrico ze een mooie plaats geven waar iedereen ze nog lang kan aanschouwen!

De sportcommissie wil iedereen die ons heeft geholpen met begeleiden of iets anders ontzettend bedanken. Zonder jullie kunnen we er niet voor zorgen dat zoveel kinderen aan zoveel toernooien kunnen meedoen. Heel erg bedankt en hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer op jullie medewerking rekenen.

Maar, hoeveel kinderen sporten eigenlijk op deze manier met de Johan Friso? Waar doen we het eigenlijk voor? Ten eerste natuurlijk omdat we het leuk vinden om dit voor de kinderen te organiseren en ten tweede omdat we zo heel veel kinderen de kans geven sportief bezig te zijn. Daarom aan het einde van dit schooljaar wat statistiekjes. Zo zien we dat 72% van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 één of meerdere keren heeft meegedaan aan een schoolsporttoernooi. Bijna driekwart van de leerlingen dus! En dan heb je ook altijd een paar sportievelingen die aan bijna alles meedoen (in totaal  waren er 13 toernooien): 10 kinderen die aan 8 of 9 toernooien meededen!
Vlak voordat we van de zomervakantie gaan genieten, hieronder nog wat cijfers netjes op een rijtje. Allemaal een heel fijne vakantie gewenst. Namens de sportcommissie, Jan Teerds.
         

groep % wat meedoet aan sport aantal in de groep aantal keer totaal verdeeld over … kinderen groep
3A 70% 20 29 14 3HW
3B 90% 21 52 19 3FU
3C 68% 22 23 15 3KL
4A 79% 24 47 19 4DA
4B 64% 22 35 14 4HA
4C 56% 25 29 14 4RE
5A 50% 24 31 12 5FF
5B 76% 21 51 16 5ME
5C 88% 25 80 22 5NM
6A 74% 27 45 20 6EPT
6B 65% 26 40 17 6AD
6C 81% 26 83 21 6ML
7B 62% 26 28 16 7JJ
7C 71% 28 60 20 7MJ
7D 81% 26 31 21 7JM
8A 59% 29 54 17 8EHJ
8B 75% 28 44 21 8MS
8C 92% 26 66 24 8JDj
    446 828 322 72%

Met dank aan Esther van Wijngaarden© 

Belangrijke data
08 juli: Laatste schooldag voor de leerlingen van groep 1F, 3, 4, en 8.
09 juli: Laatste schooldag voor de overige leerlingen.
10 juli t/m 23 augustus: Zomervakantie.

 
6 juli 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019