Nieuwsbrief 01
 

31 augustus 2015

Leer ons

Goede God,
Leer ons de waarde van een overtuiging
De bron van weerbaarheid
De noodzaak van loslaten

Leer ons evenwicht
In afstand en nabijheid
De weg naar geleidelijkheid
Het geheim van geduld

Leer ons de gave van vertrouwen
De geest van overgave
De moed tot herbeginnen

(K. Gelande)

Fijn om alle kinderen, ouders en leerkrachten weer te mogen begroeten aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Schoolgids
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter onze vernieuwde schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze schoolgids aandachtig door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school.

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender 2015-2016 kunt u op onze website vinden. Deze activiteitenkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Ook op dit moment zijn er al enkele wijzigingen.

Nieuwe instroomgroep
We zijn heel blij dat we aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn gestart met een nieuwe instroomgroep voor onze jongste kleuters. Juf Marjan den Haan en juf Janny Kok zijn de leerkrachten van deze groep. We wensen alle nieuwe kinderen en hun ouders een fijne tijd toe bij ons op school.

Mijnschoolinfo
Het begin van een nieuw schooljaar is een mooi moment om te controleren of alle naam- en adresgegevens van ouders en kinderen in orde zijn. Mocht u dingen willen wijzigen in Mijnschoolinfo, dan kunt u dat zelf doen. Wel even een verzoek: wilt u deze wijzigingen ook doorgeven aan Maureen ((mchin (at) johanfriso (dot) nl) ), dan blijft onze schooladministratie ook up to date.

Informatieavonden groep 1 t/m 8
Dit schooljaar is de opzet van onze jaarlijkse informatieavonden gewijzigd.
• Maandag 7 september a.s. wordt de informatieavond voor ouders van groep 1 t/m 4 gehouden. Groep 1 en 2 om 19.00 uur; groep 3 en 4 om 20.30 uur.
• Dinsdag 8 september a.s. voor ouders van groep 5 t/m 7. Groep 5 en 6 om 19.00 uur; groep 7 om 20.30 uur.
• De informatieavond van groep 8 is verplaatst naar woensdag 9 september 19.00 uur.
De informatieavond vindt plaats in het lokaal van uw kind.

Tuinles groepen 6
De groepen 6 krijgen een Tuinles bij Weizigt Natuur- en Milieucentrum. Alle groepen gaan er op de fiets heen.
Op woensdagochtend 9 september gaat groep 6C (meester Micha), voor deze groep gelden de normale schooltijden.
Op maandagmiddag 14 september gaat groep 6A (juf Milou) en op dinsdagmiddag 22 september gaat groep 6B (juf Anky). De kinderen van groep 6A en 6B lunchen op school. Wilt u ervoor zorgen dat ze hun lunch bij zich hebben? We verwachten rond 15.15 u weer terug op school te zijn.

Schoolreis
Op donderdag 10 september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan dit jaar naar Plaswijck in Rotterdam, de groepen 5 en 6 gaan een kijkje nemen in het verleden bij het Archeon in Alphen a/d Rijn en de groepen 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar. Op maandag 7 september krijgen de kinderen een brief mee met alle informatie. Nu nog duimen voor mooi weer!
De groepen 1, 2 en 8 zijn op deze dag vrij.

Studiedag personeel
Op maandag 21 september hebben alle kinderen een dag vrij i.v.m. een studiedag van ons personeel.

Projectweek
Over een paar weken bestaat de Johan Frisoschool 25 jaar en gaat ons project ‘Zilver’ van start! De hoogste tijd dus om u wat meer informatie te geven.
De projectweek zal op vrijdag 25 september met alle kinderen om 09.30 uur geopend worden op het kunstgrasveld bij locatie 196. Natuurlijk zijn alle ouders hierbij van harte welkom!
De projectweek duurt t/m vrijdag 2 oktober. Het zal een heel bijzondere projectweek worden, want we gaan met elkaar een theatervoorstelling maken! En… deze theatervoorstelling zal op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober in Schouwburg Kunstmin worden opgevoerd!
Dit wordt een hele organisatie, houd daarom de Nieuwsbrieven en Mijnschoolinfo goed in de gaten. Naast het maken van een theatervoorstelling zal de architectuur van Sybold van Ravesteyn een rode draad vormen in het speciale leerstofaanbod gedurende onze projectweek. Schouwburg Kunstmin en gebouw De Holland, waar het Onderwijsmuseum gevestigd is, zijn door van Ravesteyn ontworpen.
We organiseren in de projectweek meerdere excursies voor de kinderen:
• de groepen 1 t/m 4 krijgen een rondleiding door Schouwburg Kunstmin
• de groepen 5 t/m 8 krijgen een interactieve rondleiding door het nieuwe Onderwijsmuseum
• de groepen 1 t/m 8 bezoeken de musical “De nieuwe kleren van de keizer”, die gespeeld zal worden door Het KLEIN Toneel.
Kortom, het wordt een projectweek waarin veel te beleven valt!

Richting het voortgezet onderwijs
Als uw kind in groep 7 zit, ontvangt u in het 10-minutengesprek in februari voor het eerst een ‘Kijkrichting Voortgezet Onderwijs’ van de school. Deze ’Kijkrichting VO’ geeft u als ouders een idee naar welk VO-niveau uw kind mogelijk na de basisschool kan gaan. Met deze kijkrichting in gedachten kunt u gericht de open dagen van het voortgezet onderwijs bezoeken. In groep 8 wordt u in februari samen met uw kind uitgenodigd voor een schoolkeuzegesprek van 20 minuten. Tijdens dit gesprek wordt het schooladvies voor het niveau van voortgezet onderwijs bekendgemaakt.
De groepen 8 hebben vorig schooljaar in groep 7 nog geen Kijkrichting VO gekregen. Zij krijgen dit daarom in een 10-minutengesprek na de herfstvakantie.
Als school organiseerden wij voor de ouders van groep 8 in januari altijd een avond over het voortgezet onderwijs. We hebben gemerkt dat het wenselijk is om dat eerder in het schooljaar te doen. De informatieavond VO zal dit jaar al plaatsvinden op woensdagavond 18 november, aanvang 19.30 uur.

Sportnieuws
Hallo sportieve kinderen van de Johan Frisoschool! Allemaal weer zin om lekker te gaan sporten? Wij van de sportcommissie hebben er ook weer zin in! Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben we afscheid genomen van Jan Teerds. André Haak en Leroy Tims komen vanaf nu de sportcommissie versterken.

De coördinatie van de schoolsportevenementen ligt bij Sportbedrijf Dordrecht, de interne organisatie van de Johan Frisoschool is in handen van ons: de sportcommissie. Verschillende sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en materialen beschikbaar. Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daarom gebeuren dat de informatie pas kort voor het toernooi bij ons terecht komt. Wij doen onze uiterste best om alles zo snel mogelijk op een rij te zetten en te communiceren. Houd daarom het sportgedeelte op onze website goed in de gaten.

Door middel van schoolsportevenementen wil Sportbedrijf Dordrecht de jeugd binnen het basisonderwijs in Dordrecht op een leuke manier kennis laten maken met verschillende sporten. Belangrijke thema’s zijn ‘Sportiviteit & Respect’ en ‘Fairplay’. Kinderen, maar óók leerkrachten, ouders en begeleiders moeten kunnen genieten van en een positieve bijdrage leveren aan een prettige, sportieve sfeer.

De schoolsporttoernooien voor dit schooljaar zijn al bekend. Op de website is het overzicht te vinden. We beginnen met handbal (groepen 3 t/m 8) op 7 oktober 2015, al snel gevolgd door zaalkorfbal (groepen 3 en 4) op 14 oktober 2015. De informatie wordt deze week uitgedeeld en staat dan natuurlijk ook op de website. Inschrijven voor zaalkorfbal kan t/m woensdag 8 september. Inschrijven voor handbal kan t/m donderdag 10 september.

Inschrijven voor toernooien gaat digitaal. We blijven nog wel informatiebrieven uitdelen in de groepen om de kinderen te laten weten welk toernooi eraan komt. De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen allemaal een brief mee, in de  groepen 5 t/m 8 krijgen alleen de kinderen die belangstelling hebben een brief mee. In de brief staat uitgelegd dat je op de website van school naar het onderdeel sport moet gaan, naar het overzicht van alle sporttoernooien, naar de juiste sport, naar het inschrijfformulier ... en dat inschrijfformulier vul je digitaal in.

Als je namens de Johan Frisoschool meedoet aan een schoolsporttoernooi, heb je een eigen schoolsporttenue nodig. Alleen dan kan je meedoen met een schoolsporttoernooi. Dit sporttenue is alleen te verkrijgen via de sportcommissie. Alle informatie over de borg en de momenten van afhalen is te vinden op de website.

Tot slot wensen wij iedereen weer een heleboel leuke, sportieve middagen toe!
Namens de sportcommissie, Astrid Groeneweg.

Belangrijke data
07 september: Informatieavond groepen 1 t/m 4.
08 september: Informatieavond groepen 5 t/m 7.
09 september: Informatieavond groepen 8.         
10 september: Schoolreis groep 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
14 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16, 17 en 18 september: Groepen 8 op schoolkamp.
21 september: Studiedag personeel (alle kinderen zijn vrij).
25 september: Start feest-projectweek i.v.m. 25-jarig jubileum, open huis/reünie.
28 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
01 oktober: Voorstelling in Kunstmin.
02 oktober: Voorstelling in Kunstmin.

 
31 augustus 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019