Nieuwsbrief 04
 

12 oktober 2015

Project "Zilver"
Met elkaar kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd project. De opening, de rondleiding in Schouwburg Kunstmin voor de groepen 1 t/m 4, het bezoek aan het Onderwijsmuseum voor de groepen 5 t/m 8, de voorstelling "De nieuwe kleren van de keizer" en als knallende afsluiting 2 fantastische voorstellingen in Schouwburg Kunstmin. We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen om van dit project een succes te maken. Met elkaar is het gelukt om een voor de kinderen onvergetelijke projectweek neer te zetten. We kijken met een voldaan gevoel Vooruit! naar de komende 25 jaar.

DVD bestellen
Van de voorstellingen die op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober in Kunstmin zijn opgevoerd, is een DVD te bestellen. Veel ouders hebben dit al gedaan tijdens het kopen van een kaartje voor de voorstelling. Achteraf hebben we meerdere ouders gehoord die toch nog in een DVD geïnteresseerd zijn. We bieden u de mogelijkheid om de DVD alsnog te bestellen. Wanneer u een DVD bestelt, staat hier alleen de donderdagvoorstelling of de vrijdagvoorstelling op. De DVD’s zijn nog te bestellen t/m donderdag 15 oktober bij Maureen op locatie 196. De DVD’s kosten 10 euro per stuk. Hiervoor dient u gepast geld mee te nemen.

Inschrijven voor de Oudervertel-/10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Op 2 en 4 november a.s. vinden de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats. Voor ouders/verzorgers van kinderen  in de groepen 1 t/m 7 betreft het Oudervertelgesprekken, voor ouders/verzorgers  van kinderen in de groepen 8 betreft het 10-minutengesprekken.
Ouders/verzorgers van leerlingen in groep 1A krijgen van de leerkrachten een aparte uitnodiging als hun kind ongeveer 6 weken op school zit.
Ouders/verzorgers van kinderen in de overige groepen 1 t/m 8 kunnen zich inschrijven via Mijnschoolinfo. In Mijnschoolinfo wordt alleen gesproken over 10-minutengesprekken, maar voor  groep 1 t/m 7 zijn dit dus Oudervertelgesprekken.
Op 12 oktober ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat. U heeft dan t/m 19 oktober de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in.
Op 19 oktober sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Ondervindt u problemen met het gebruik van Mijnschoolinfo, bijvoorbeeld met het instellen van uw mobiele telefoon, dan kunt u gebruik maken van hun helpdesk via 050-2103040 of u vult het supportformulier in op www.mijnschoolinfo.nl.
Ter voorbereiding op het Oudervertelgesprek ontvangen de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen  1 t/m 7 op donderdag 15 oktober via Mijnschoolinfo een formulier waarop mogelijke gesprekspunten kunnen worden ingevuld.

Koffieochtend 14 oktober
De eerste koffieochtend van dit schooljaar hebben we op school gehouden, maar nu verhuizen we weer gezellig naar de woonkamer. U bent van harte uitgenodigd op 14 oktober vanaf 10.00 uur op het Bakema-erf 57. Tot ziens! Marieke Rijke (06-36434144).

Kinderboekenweek
Op donderdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. De oudere kinderen gaan aan het begin van de morgen voorlezen aan de jongere kinderen. De leerkrachten van de groepen 6 gaan voorlezen in een andere groep 6.

Continurooster donderdag 15 oktober
Aanstaande donderdag 15 oktober werken alle leerlingen en leerkrachten volgens  een continurooster. De leerlingen zijn om 14.00 uur uit. Wilt u zorgen voor een lunchpakket voor uw kind(eren)?

Uitzwaaien
Toen onze school 15 jaar bestond, is het hele team een paar dagen met elkaar op reis geweest. Nu onze school 25 jaar bestaat, gaan we weer met elkaar op reis. Donderdagmiddag  15 oktober vertrekt het hele team voor een paar dagen naar Groningen. Wie het leuk vindt om ons te komen uitzwaaien: we vertrekken om 15.00 uur vanaf locatie 821.

Jeugd EHBO lessen voor leerlingen van groep 8
Op maandag 4 januari 2016 start er na schooltijd van 15.30 - 16.45 uur weer een cursus Jeugd EHBO voor leerlingen uit groep 8. Deze cursus wordt door bevoegde, enthousiaste leden van EHBO-Vereniging Dubbeldam gegeven.
De kinderen leren hoe ze moeten handelen bij kleine ongelukjes, leren verbanden aanleggen maar ook wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld iemand flauwvalt of zich verslikt. De cursus wordt afgesloten met een examen en na een goed afgelegd examen ontvangt de leerling een certificaat Jeugd EHBO.
Alle leerlingen uit groep 8 krijgen na de herfstvakantie hierover een brief mee waarin staat vermeld wat de kosten zijn en hoe de leerlingen zich kunnen opgeven voor deze cursus. Deze informatie zal ook via Mijnschoolinfo worden verstuurd. Let op: er kunnen maximaal 24 kinderen geplaatst worden!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Hij komt op woensdag 4 november op locatie 821 en op donderdag 5 november op locatie 196.
De broertjes/zusjesfoto’s worden gemaakt op woensdag 4 november op locatie 821 vanaf 12.30 uur. De intekenlijsten hiervoor hangen vanaf woensdag 14 oktober bij Maureen op locatie 196.
U kunt de gemaakte foto’s digitaal bestellen via een persoonlijke inlogcode die u binnenkort via uw kind ontvangt. Tijdens het bestellen kunt u zelf de achtergrondkleur van de foto aangeven. In verband hiermee worden de kinderen gefotografeerd tegen een hardgroene achtergrond, het is handig om daarmee rekening te houden met de kleurkeuze van de kleding.

Allergieën
Gedurende het schooljaar wordt er regelmatig gezorgd voor een traktatie vanuit school. We vinden het belangrijk dat alle kinderen hiervan kunnen meegenieten. We willen graag rekening houden met eventuele allergieën. Mocht uw kind allergisch zijn of mocht er sprake zijn van een wijziging, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportieve kinderen!
Wat fijn dat de sporttoernooien de komende maanden binnen zijn. Het is zeker nog geen slecht weer, maar het wordt al wel vroeger donker.
Het handbaltoernooi is inmiddels achter de rug en het volgende toernooi staat al weer te wachten. Dat is het zaalkorfbaltoernooi voor groep 3 en 4. Dit toernooi is op woensdag 14 oktober. Na het korfbaltoernooi is het schaaktoernooi het volgende toernooi dat aan de beurt is. Dit toernooi vindt plaats op woensdag 11 november en is voor de groepen 3  t/m 8. Voor het schaaktoernooi kan nog even worden ingeschreven tot en met woensdag 14 oktober.
Voor alle jonge kinderen die aan het korfballen mee gaan doen: heel veel plezier! Mocht je nog geen Johan Friso sporttenue hebben, stuur dan even een mailtje naar (sport (at) johanfriso (dot) nl) dan proberen we nog iets te regelen.
De Sportcommissie

Belangrijke data
12 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
12 t/m 19 oktober: Inschrijven voor de Oudervertel-/10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
15 oktober: Continurooster 08.30 - 14.00 uur (alle leerlingen).
16 oktober: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij).
17 t/m 25 oktober: Herfstvakantie.
02 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
02 november: Oudervertel-/10-minutengesprekken.
04 november: Oudervertel-/10-minutengesprekken.
04 november: Schoolfotograaf op locatie 821 en om 12.00 uur broertjes-/zusjesfoto’s.
05 november: Schoolfotograaf op locatie 196.
06 november: Plakboeken gaan mee.
09 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
12 november: Informatieavond V.O. groepen 8 (19.30 uur).
16 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
30 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
04 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ‘s middags vrij).
14 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 december: Kerstfeest onderbouw.
17 december: Kerstfeest midden- en bovenbouw.
18 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
19 december t/m 3 januari: Kerstvakantie.

 
12 oktober 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019