Nieuwsbrief 06
 

16 november 2015

Meeleven
Vandaag hebben we in alle groepen om 12.00 uur een minuut stilte in acht genomen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs afgelopen vrijdag. In onze jongste groepen hebben we gesproken over vrede in de wereld. Dat we een minuut stil zijn omdat we het belangrijk vinden dat iedereen op de wereld vriendelijk is voor elkaar. In de hogere groepen hebben we met de kinderen besproken waarom we stil zijn in Europa. Ook in de kringgesprekken en in ons gebed heeft deze verdrietige gebeurtenis onze aandacht gekregen.

Aanpassing schoolafspraken
Afgelopen donderdag heeft u via MSI een brief ontvangen betreffende een aanvulling op onze schoolafspraken. Wij willen deze afspraken nogmaals onder uw aandacht brengen.
Mocht u tijdens schooltijden een mededeling hebben voor uw kind, of u wilt iets afgeven, dan meldt u zich op locatie 196 (via de zij-ingang Chico Mendesring 196) bij Maureen en op locatie 821 (via de hoofdingang) bij Richie. Of u meldt zich bij een van de ambulant aanwezige stafleden.
De afspraken met betrekking tot het maken van foto- en filmopnames door ouders en/of derden in en rondom onze school en op plaatsen waar klassen naar toe gaan, staan niet vermeld in onze schoolgids. In samenspraak met het team en onze medezeggenschapsraad zullen we hierover afspraken formuleren. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven en schoolgids.

Zie ginds komt de stoomboot…
Afgelopen zaterdag zijn Sinterklaas en zijn Pieten met de stoomboot in Meppel aangekomen. Net als andere jaren zullen wij de Sint volgen via het Sinterklaasjournaal op http://www.sinterklaasjournaal.ntr.nl. Op deze site is voor thuis nog veel meer leuks te vinden. Het Sinterklaasjournaal is iedere dag om 18.00 uur bij de NTR op TV te zien.
De Sintcommissie heeft al contact gehad met “Spanje” om data af te spreken met de Regelpiet zodat u die in uw agenda kunt zetten:
• Afgelopen vrijdag 13 november hebben de kinderen vanaf groep 5 lootjes getrokken. In een begeleidende brief die de kinderen hebben gehad, staat precies de bedoeling van deze activiteit.
• Dinsdag 17 november: alle kinderen mogen op school hun schoen of pantoffel zetten.
• Vrijdag 4 december: aankomst van Sinterklaas op een spectaculaire wijze! Verdere informatie krijgt u in Nieuwsbrief 07.
Wij hopen op een gezellig Sinterklaasfeest!
De Sintcommissie

Versieren school
Zoals u wellicht heeft gezien, zijn onze schoolgebouwen weer opgefleurd met sintversieringen, veelal gemaakt door de ouderraad. Alle ouders die hebben meegeholpen, willen we vanaf deze plaats bedanken!
Op maandag 7 december om 08.30 uur gaan we de sintversieringen opruimen en de school in kerstsfeer brengen. Op maandag 4 januari om 08.30 uur willen we alles weer opbergen om met een schone lei het nieuwe jaar te kunnen beginnen.
Zoals het spreekwoord zegt, maken vele handen licht werk. Kunt u komen helpen op 1 (of meerdere) van de drie momenten, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind. De ouderraad hoopt op uw medewerking!

Kerstviering kleuters 16 december
Op woensdagavond 16 december hebben de kleutergroepen hun kerstviering. Dit jaar vieren de kleuters het kerstfeest in hun eigen lokaal. U bent als ouders van harte welkom op het kerstfeest van uw kind. De kerstviering begint om 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij het kerstfeest van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na de viering foto’s te maken of te filmen.

SURFspot is Schoolspot geworden
Omdat onze school Microsoft softwarelicenties heeft, kunnen ouders van leerlingen gebruik maken van goedkope licenties voor bijvoorbeeld Office 365 ProPlus voor thuisgebruik op 5 pc’s/Macs en 5 tablets. Er worden alleen transactiekosten (€ 2,99) in rekening gebracht.
Dit liep altijd via SURFspot. Tegenwoordig heet dit Schoolspot. Alle informatie is te vinden op https://www.schoolspot.nl. Heeft u al een inlogcode voor SURFspot, dan kunt u deze gebruiken. Heeft u geen inlogcode, dan kiest u voor “ik ben voor het eerst op Schoolspot”.

Sportnieuws
Hallo sportende kinderen,
Afgelopen woensdag vond het schaaktoernooi plaats. In 2015 volgt nu nog het tafeltennistoernooi op donderdag 24 december. Hiervoor kan van dinsdag 17 november t/m woensdag 25 november worden ingeschreven. Tot het tafeltennistoernooi in de kerstvakantie is het even rustig met schoolsport. Er zijn natuurlijk genoeg andere activiteiten die op school plaats vinden in de feestelijke decembermaand, dus je hoeft je niet te vervelen! In 2016 staan op het programma:
• volleybal op woensdagen 17 februari en 2 maart voor de groepen 4 t/m 8
• zwemmen (zwemdiploma A en B zijn verplicht) op woensdag 9 maart voor de groepen 5 t/m 8
• hockey op woensdagen 16 maart en 23 maart voor de groepen 3 t/m 8
• veldvoetbal op woensdagen 30 maart, 6 april, 13 april en 20 april (finales) voor de groepen 3 t/8
• veldkorfbal op woensdagen 18 mei en 25 mei voor de groepen 3 t/m 8
• atletiek op woensdag 1 juni voor de groepen 3 t/m 6
• rugby op woensdag 15 juni voor de groepen 5 t/m 8
• beachvolleybal op woensdag 22 juni voor de groepen 4 t/m 8
• softbal/honkbal op woensdag 6 juli voor de groepen 3 t/m
Volop sport staat jullie dus te wachten in 2016! De Sportcommissie

Belangrijke data
30 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
04 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ‘s middags vrij).
14 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 december: Kerstfeest onderbouw.
17 december: Kerstfeest midden- en bovenbouw.
18 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
19 december t/m 3 januari: Kerstvakantie.

 
16 november 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 14-01-2019