Nieuwsbrief 08
 
14 december 2015

Bericht van overlijden
Afgelopen dinsdag is na een kortstondige ziekte de vader van Ferren Schalkx overleden. Ferren is leerling bij ons in groep 1. Ook vanaf deze plaats wensen wij Ferren, de moeder van Ferren, familie, vrienden en naasten heel veel sterkte toe om dit onbegrijpelijk grote verdriet te dragen.

Afscheid meester Jordy
Na heel veel mooie jaren bij ons op school gaat meester Jordy afscheid van ons nemen.  We wensen hem heel veel plezier met zijn nieuwe baan bij ' Playing for Success'. Dit is een project waarbij kinderen na schooltijd extra les krijgen in het stadion van FC Dordrecht. De combinatie van voetbal en lesgeven is meester Jordy op het lijf geschreven. We danken hem bijzonder voor zijn grote inzet als leerkracht op onze school! Meester Jordy neemt in de week voor de kerstvakantie afscheid van zijn leerlingen. Ouders die meester Jordy gedag willen zeggen zijn welkom op vrijdag 18 december tussen 12.00 en 12.30 uur in het lokaal van meester Jordy en juf Judith.
Juf Sabine Brussé zal al zijn lesgevende taken overnemen. Een heel hartelijk welkom voor haar.

Afscheid juf Richie
Na de kerstvakantie zal juf Richie stoppen met haar werkzaamheden bij ons op school. Ze gaat aan het werk in een kledingwinkel. Mode en inkoop zijn al langer een grote hobby van haar. En nu kreeg zij de kans van haar passie haar werk te maken. Op vrijdagmorgen 18 december kunt u tussen 12.00 en 12.30 uur bij haar binnenlopen in de personeelskamer op locatie 821 om gedag te zeggen. Met de kinderen zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen van onze juf Richie. Ook vanaf deze plaats danken wij haar hartelijk voor haar inzet voor onze school.
De taken van juf Richie worden voor een deel overgenomen door juf Marjo. Een ander deel van haar werkzaamheden wordt intern opgelost door een herverdeling van taken.

Meester Jan
Meester Jan is al lange tijd vanwege ziekte afwezig. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat hij hierdoor niet meer aan het werk kan als groepsleerkracht. Voor meester Jan en voor onze school een moeilijke en verdrietige situatie. In het voorjaar zullen we als school afscheid nemen van hem. Op een later moment zullen wij u hierover verder informeren.

Van Sint naar Kerst
Nu we Sint weer hebben uitgezwaaid, is de school door een enthousiaste groep ouders weer helemaal in kerstsfeer gebracht. Hartelijk dank voor jullie hulp!

Kerstkaarten uitdelen
Voor het uitdelen van kerstkaarten aan klasgenootjes hanteren wij dezelfde afspraak als voor het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes. Wij verzoeken u vriendelijk dit buiten het lokaal te doen. Deze afspraken zijn te vinden in de schoolgids.

Kerstvieringen
De groepen 1 en 2 vieren het kerstfeest op woensdagavond 16 december in hun eigen lokaal. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom op het kerstfeest van uw kind. De kerstviering begint om 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur. U heeft hiervoor een uitnodiging gehad.
Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij het kerstfeest van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na de viering foto’s te maken of te filmen.
De groepen 3 en 4 hebben hun kerstviering op donderdag 17 december van 19.00 - 20.00 uur in hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. Na afloop van de kerstviering brengen de leerkrachten de leerlingen naar buiten.
De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben hun kerstviering op donderdag 17 december van 19.30 - 20.30 uur in hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten. De leerlingen van de groepen 8 zullen na afloop van de kerstvieringen op locatie 821 enkele kerstliederen zingen op het schoolplein.

Kerstconcert
Op vrijdagochtend 18 december organiseren we een kerstconcert voor en door kinderen van de groepen 5 t/m 8. Er wordt muziek gemaakt door kinderen op hun eigen instrument en er wordt gezongen.

Wijziging telefonische bereikbaarheid
Vanaf 4 januari a.s. zal alle inkomende telefonie voor beide locaties binnenkomen bij juf Maureen op locatie 196. Zij zal alle ziekmeldingen direct doorgeven aan de betreffende groepsleerkracht. Indien nodig kan zij direct doorverbinden naar locatie 821.

Opknappen locatie 821
Vanaf dinsdag 5 januari wordt gestart met het opknappen van locatie 821. Er wordt geverfd, opgeknapt en de vloerbedekking wordt vervangen door marmoleum. Elke groep verhuist op zijn beurt voor 1 week naar een “wissellokaal”. Ook de algemene ruimtes krijgen een opknapbeurt. Met de bedrijven die het werk gaan doen zijn afspraken gemaakt over de veiligheid in en om het gebouw.
We hopen na de voorjaarsvakantie een opgefriste locatie 821 te hebben!

Koffieochtend op 6 januari 2016
In begin van het nieuwe jaar is er weer een koffieochtend gepland, namelijk op woensdag 6 januari. Alle ouders zijn van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken. Het is deze keer aan het Van Doesburg-erf 190 bij Fennegien Wietses. Tot ziens allemaal.
Voor info: Marieke Rijke 06-36434144.

Screening logopedie voor groep 2
De ouders/verzorgers van de kinderen in groep 2 hebben afgelopen week een brief ontvangen over de logopedische screening van hun kind. Deze screening zal plaatsvinden na de kerstvakantie. In de brief kunt u lezen wat de screening inhoudt. Onderaan de brief zit een strookje waarop u kunt aankruisen of u wel of geen toestemming geeft. Aan de ouders/verzorgers de vraag het strookje deze week in te leveren bij de leerkracht van hun kind.

Schriften kijken
Maandag 11 januari a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

'Error' in de Jaarkalender van LunchLokaal
Sporadisch worden sommige ouders geconfronteerd met een 'Server Error'-melding in de jaarkalender. Alhoewel we nog geen permanente oplossing hebben, wordt hier wel aan gewerkt. Inmiddels weten we al iets meer over deze melding en dit willen we graag met u delen.
De 'error' doet zich voor als u in de jaarkalender geen kind selecteert en op 'bekijk' klikt. Controleer dus goed of u de naam van uw kind aangeklikt heeft alvorens u op 'bekijk' klikt. Zo kunt u de foutmelding voorkomen.
Na één keer komt de foutmelding vaak terug waardoor de jaarkalender soms onbruikbaar wordt. U kunt dit probleem als volgt oplossen:      
• Ga linksboven naar 'extra'
• Klik op 'browsergeschiedenis verwijderen'
• Klik 'cookies en website gegevens' aan
• Klik op ‘verwijderen’
Als u nu uw internet opnieuw opstart bent u het probleem kwijt en kunt u weer gebruikmaken van de jaarkalender.
Jacintha Tiel Groenestege, Coördinator LunchLokaal.

Nieuws van de sportcommissie
Voor alle sportende kinderen is er de komende weken alleen nog het tafeltennistoernooi op donderdag 24 december. Alle informatie omtrent dit toernooi kun je binnenkort vinden op de website van de school bij "sport." Kinderen die meedoen maar nog geen nieuw sporttenue hebben kunnen donderdag 17 december a.s. binnen lopen op locatie 821, waar meester Enrico het voor hen kan regelen (tegen contante betaling van € 25,- borg).
De sportcommissie wenst kinderen, ouders, leerkrachten en overige medewerkers fijne en sfeervolle kerstdagen en een supergoed 2016 toe!

Kerstvakantie
Vrijdag 18 december begint voor alle kinderen om 12.00 uur de kerstvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 4 januari 2016 om 08.30 uur op school terug. We wensen u, samen met uw kinderen, een gezegend kerstfeest en een heel goed nieuwjaar.

Belangrijke data
16 december: Kerstfeest onderbouw.
17 december: Kerstfeest midden- en bovenbouw.
18 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
19 december t/m 3 januari: Kerstvakantie.
11 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
18 januari: Intekenen voor 10-minutengesprekken/schoolkeuzegesprekken via Mijnschoolinfo.
25 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 januari: Open dag voor het aanmelden van nieuwe leerlingen (locatie 196, 09.00-11.00 uur).
 
14 december 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019