Nieuwsbrief 12
 

29 februari 2016

Bijna klaar!
In de voorjaarsvakantie is er hard gewerkt aan het opknappen van locatie 821, de vloer in de gangen is van nieuw marmoleum voorzien en de schilders zijn druk bezig geweest in de gangen. Daarmee zijn de opknapwerkzaamheden vrijwel afgerond. Er is de afgelopen weken geverfd, de vloeren in de lokalen en de gangen zijn van marmoleum voorzien en in de lokalen beneden zijn de aanrechtblokjes vervangen. Ook hebben alle lokalen een prikbord gekregen. Komende week worden er dispensers voor papieren handdoekjes opgehangen. We zijn blij met het resultaat!

Spaardoel Bamenda: wij naar school, zij ook naar school!
Het is zo ver: de kinderen van de Johan Frisoschool gaan er met het nieuwe Spaardoel weer tegenaan! Deze keer gaan wij kinderen helpen die in Bamenda in Kameroen (Afrika) op school zitten. Dit gaan we doen in samenwerking met de mensen van De Watertoren in Dubbeldam. Zij hebben daarvoor de stichting GOFUA, Good Future Africa, opgericht.
Vanaf maandag 29 februari tot donderdag 10 maart gaan de kinderen van de Friso koekjes in de vorm van de watertoren verkopen. Ze kosten € 5,00 per pakje. Daarvan gaat er € 2,50 naar Bamenda en € 2,50 naar de bakkerij. Deze bakkerij is van Syndion, er werken mensen met een beperking. Zo steunen we 2 goede doelen in één.
De kinderen ontvangen een intekenlijst voor de verkoop van de koekjes. Er moet bij intekening betaald worden. Het is niet de bedoeling dat er langs de deuren wordt gegaan. Op 10 maart geven de kinderen de intekenlijst(en) én het geld in één keer aan de leerkracht. Na 10 maart gaat onze bestelling naar de bakker. Enige tijd later kunnen de kinderen de koekjes gaan bezorgen.
Helpt u, samen met de kinderen, mee aan een mooie opbrengst voor de kinderen in Bamenda?

Schriften kijken
Maandag 7 maart a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Koffieochtend woensdag 9 maart
Er is weer een koffieochtend en wel op woensdagochtend 9 maart op het Bakema-erf 57 vanaf 10 uur. Van harte welkom!
Voor in uw agenda alvast de data voor de komende koffieochtenden dit schooljaar: 6 april, 11 mei en 15 juni. Voel u vrij om te komen, de deur staat voor u open, leuk om u te ontmoeten. Tot dan! Marieke Rijke (06-36434144).

Kledinginzameling
Donderdag 10 maart a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes kopen voor de kinderen van onze school. Het is de laatste inzameling dit schooljaar, dus we hopen op een leuke opbrengst. Ook familieleden, buren en vrienden mogen zakken inleveren, dus hoort zegt het voort! U kunt uw kleding tot 09.00 uur inleveren op locatie 196. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Verjaardag juf Wilma en juf Klazien in groep 3A
Op woensdagmorgen 16 maart vieren juf Wilma en juf Klazien hun verjaardag in de klas. De kinderen mogen deze ochtend verkleed komen en hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Het wordt vast een heel gezellig feestje! Die morgen is er geen gym. De kinderen kunnen op school worden opgehaald.

Aanmelden nieuwe leerlingen groep 1 schooljaar 2016-2017
Wordt uw zoon of dochter volgend schooljaar (2016-2017) vier jaar en wilt u uw kind op onze school plaatsen? Dan is het handig om niet te lang te wachten met uw aanmelding. Voor onze planning is het wenselijk dat uw kind voor 1 april a.s. ingeschreven wordt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw kind t.z.t geplaatst kan worden.
U kunt uw inschrijfformulier afgeven bij onze administratief medewerkster Maureen. U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging.

Ouderbijdrage 2016
Veel activiteiten waarvan uw kind(eren) mag (mogen) genieten, worden bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen januari heeft u de jaarlijkse brief voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hebben gemaakt. Daarom deze herinnering. De ouderbijdrage voor de kinderen in de huidige groepen 1, 7 en 8 bedraagt € 23,00. De ouderbijdrage voor de kinderen in de huidige groepen 2 t/m 6 bedraagt € 48,00 (dit is inclusief € 25,00 voor de schoolreis). Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer NL 20 RABO 0117 333 999 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. achternaam en huidige groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Willenborg: (or.anita (at) upcmail (dot) nl) .

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportende kinderen, hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van de vakantie.
De inschrijvingen voor het hockeytoernooi en het veldvoetbaltoernooi zijn al voor vakantie gesloten. Wel kan er binnenkort ingeschreven worden voor het veldkorfbaltoernooi.
Op woensdag 9 maart gaat er gezwommen worden tijdens het zwemtoernooi. Hierbij zijn zowel zwemdiploma A en B verplicht. Veel zwemplezier voor de kinderen die zich hiervoor hebben aangemeld.
Als je namens de Johan Frisoschool meedoet aan een schoolsporttoernooi, heb je een eigen schoolsporttenue nodig. Alleen dan kun je meedoen met een schoolsporttoernooi. Dit sporttenue is te verkrijgen via de sportcommissie. Alle informatie is te vinden op de website.
Tot slot nog even dit: voor de Johan Frisoschool geldt als vaste regel dat een team namens de school alleen mee kan doen als het team begeleid wordt. We zijn altijd blij als mensen zich spontaan aanmelden om een team te begeleiden. Hoe leuk is het, om de kinderen sportief bezig te zien en ze te begeleiden naar de juiste velden, op de juiste tijd, te delen in hun blijdschap, ze op te beuren bij een teleurstelling enz.
Het valt ons op, dat het vaak dezelfde mensen zijn die hun tijd en energie inzetten om te begeleiden. We zijn deze 'vaste' begeleiders hier erg dankbaar voor, maar willen hierbij ook graag andere ouders stimuleren en oproepen om eens een middagje tijd vrij te maken om het team van hun kind te begeleiden. U zult ervaren hoe leuk ze het vinden... en... hoe leuk het is om te doen!

Belangrijke data
07 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 maart: Kledingactie (inleveren tot 09.00 uur op 196).
14 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 maart: Paasviering (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
25 t/m 28 maart: Paasvakantie.
29 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
07 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
11 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 t/m 21 april: Cito eindtoets groepen 8.
22 april: Koningsspelen.
23 april t/m 8 mei: Koningsdag/Mei-/Hemelvaartsvakantie.

 
29 februari 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 14-01-2019