Nieuwsbrief 13
 

14 maart 2016

Juf Joyce met zwangerschapsverlof
Na de paasvakantie gaat juf Joyce (IB-er bovenbouw) met zwangerschapsverlof. Haar IB-taken zullen worden overgenomen door meester Micha.
Juf Beatrix Kievit neemt de lesgevende taken in groep 6C van meester Micha over. Wij wensen juf Joyce alle goeds!

Paasviering 24 maart
In de veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen horen de kinderen verhalen rondom het thema "Vriend voor het leven" en wordt de betekenis van de paaskaars uitgelegd. De gebedsgroep zal op de dag waarop we het paasfeest met elkaar vieren een paaswakekaarsje meegeven als paasgroet.
Op donderdag 24 maart a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker (eventueel voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje.
Het paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. We wensen u samen met uw kinderen een fijn paasfeest.

Gevraagd: penningmeester ouderraad
Aan het eind van dit schooljaar neemt de ouderraad afscheid van penningmeester Anita Willenborg. Zij heeft jarenlang op een uitstekende manier de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdragen beheerd. Vanaf deze plaats willen wij haar hartelijk bedanken voor haar grote inzet en expertise.
En nu zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester! De penningmeester werkt nauw samen met de voorzitter van de ouderraad, tevens is hij/zij aanspreekpunt voor ouderraadsleden die uitgaven doen voor een commissie. We zijn op zoek naar een ouder die affiniteit en ervaring heeft met beheer van zo’n boekhouding.
Heeft u interesse in het penningmeesterschap, dan kunt u telefonisch (078-6213144) of per mail contact opnemen met Fien Tukker ((ftukker (at) johanfriso (dot) nl) ) of Helene de Klerk
((hdeklerk (at) johanfriso (dot) nl) ). We gaan graag met u in gesprek!

Hallo sportende kinderen!
Afgelopen woensdag was het zwemtoernooi. De kinderen die meededen hebben weer flink hun best gedaan en lekker gezwommen!
Let op: inschrijven voor veldkorfbal kan nog t/m vanavond. Het toernooi vindt plaats op woensdag 18 mei en eventueel woensdag 25 mei.
Aanstaande woensdag vindt het schoolhockeytoernooi plaats. Iedereen die niet mee wil of kan doen, kan zijn of haar klasgenoten die wel meedoen misschien aanmoedigen. Supporters zijn van harte welkom! Veel succes allemaal weer!
Het is waarschijnlijk inmiddels bekend, maar toch nog even voor de zekerheid: als je namens de Johan Frisoschool meedoet aan een schoolsporttoernooi, heb je een eigen schoolsporttenue nodig. Alleen dan kun je meedoen met een schoolsporttoernooi. Dit sporttenue is te verkrijgen via de sportcommissie. Hoe dat gaat is te vinden op de website.
Als je je hebt ingeschreven voor het veldvoetbal en nog geen tenue hebt, kan je tegen contante betaling van € 25,- een tenue ophalen in de liftkamer op de benedenverdieping van locatie 821 op:
• dinsdagmiddag 22 maart van 15.15 - 15.45 uur
• woensdagmiddag 23 maart van 12.15 - 12.45 uur
Tot slot nog even een oproep voor de ouders: voor de Johan Frisoschool geldt als vaste regel dat een team namens de school alleen mee kan doen als het team begeleid wordt. We zijn altijd blij als mensen zich spontaan aanmelden om een team te begeleiden. Hoe leuk is het, om de kinderen sportief bezig te zien en ze te begeleiden naar de juiste velden, op de juiste tijd, te delen in hun blijdschap, ze op te beuren bij een teleurstelling enz.
Het valt ons op, dat het vaak dezelfde mensen zijn die hun tijd en energie inzetten om te begeleiden. We zijn deze 'vaste' begeleiders hier erg dankbaar voor, maar willen hierbij ook graag andere ouders stimuleren en oproepen om eens een middagje tijd vrij te maken om het team van hun kind te begeleiden. U zult ervaren hoe leuk ze het vinden... en... hoe leuk het is om te doen!

Belangrijke data
21 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 maart: Paasviering (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
25 t/m 28 maart: Paasvakantie.
29 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
07 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
11 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 t/m 21 april: Cito eindtoets groepen 8.
22 april: Koningsspelen (groep 1 t/m 4 om 12.00 u vrij, groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 u).
23 april t/m 8 mei: Koningsdag/Mei-/Hemelvaartsvakantie.

 
14 maart 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019