Nieuwsbrief 17
 

23 mei 2016

Geboren!!
Op 20 april zijn juf Joyce en haar man de trotse ouders geworden van een prachtige dochter, genaamd Fenne en op 16 mei zijn juf Annienke en meester Enrico de trotse ouders geworden van een prachtige dochter, genaamd Sanne! Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

Sportdag groepen 6, 7 en 8 woensdag 25 mei
Op woensdag 25 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden in/bij de Reelandhal aan de Noordendijk (ook bij slecht weer). Er hebben zich veel ouders opgegeven om te helpen, dank daarvoor.
De kinderen melden zich om 08.45 uur bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op dezelfde tijd bij de leerkracht van hun eigen kind. Wilt u zorgen voor geschikte kleding?
Als het regent, gaat de sportdag gewoon door omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. De sportdag eindigt met de beroemde estafette tussen de snelste leerlingen van de school en een aantal snelle juffen en meesters. Omstreeks 12.15 uur zal de sportdag afgelopen zijn. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Inschrijven voor 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Op 23 juni vinden de laatste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats. Via Mijnschoolinfo krijgen alle ouders/verzorgers op 1 juni een uitnodiging om in te schrijven voor een 10-minutengesprek, maar voor sommige groepen zijn de 10-minutengesprekken op vrijwillige basis en is inschrijven dus naar keuze.
• Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 2 zijn de 10-minutengesprekken voor alle kinderen bedoeld. Deze kinderen krijgen hun eerste rapport.
• Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 en in groep 3 t/m 7 zijn deze gesprekken op vrijwillige basis. U kunt, als u dat wilt, zelf via Mijnschoolinfo een afspraak maken. Ook kan het zijn dat de leerkracht een 10-minutengesprek met u wil hebben. In dat geval neemt de leerkracht contact met u op.
U heeft van 30 mei t/m 6 juni de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan tekent u per kind in. Mocht er bij de leerkracht van uw kind geen ruimte meer zijn om in te schrijven, neem dan even contact op met de leerkracht.
Na 6 juni sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Via https://johanfriso.mijnschoolinfo.nl kunt u zelf in de gaten houden op welk tijdstip u verwacht wordt op het 10-minutengesprek.
Mocht u nog niet zijn aangemeld bij Mijnschoolinfo, neem dan even contact op met Maureen. Dit kan ook via mail: (mchin (at) johanfriso (dot) nl) .

Met pensioen
Op 1 juni gaat Pieter Hogenboom met pensioen. Pieter heeft vele jaren als ICT-systeembeheerder op de Johan Frisoschool en later ook op de vier Scholen van Oranje gewerkt. Eerst als vrijwilliger, later in dienstverband. Onder zijn handen is een stabiel en goed functionerend ICT-netwerk ontstaan.
We bedanken Pieter voor de vele uren die hij hierin gestoken heeft en voor het mooie resultaat waar we dagelijks gebruik van maken. We wensen Pieter alle goeds toe.

Verandering systeembeheer Scholen van Oranje
Omdat Pieter Hogenboom met pensioen gaat, wordt het ICT-systeembeheer op de Scholen van Oranje overgenomen door ITS IT-Services uit Leidschendam. We zullen best even aan de nieuwe situatie moeten wennen, maar we gaan er vanuit dat dat goed gaat komen.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op donderdag 9 juni vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar Het Palet waar we dit met elkaar gaan vieren met een grootse show: JOHAN FRISO ’s GOT TALENT!
Het thema van ons verjaardagsfeest is “The WOW-factor!” Uiteraard is het erg leuk als iedereen naar school komt in een outfit die helemaal WOW is! De planning is dat we om 09.30 uur in Het Palet met de show beginnen. De volgorde waarin de optredens plaatsvinden wordt eerder in de week van de verjaardagen in de klassen bekend gemaakt. Vergeet niet een pakje of flesje water (echt alleen water en geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te nemen. Belangstellende ouders zijn natuurlijk welkom! Wel even uw schoenen uit doen, voordat u de gymzaal in loopt.
We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren en opruimen van de gymzalen in Het Palet. Bent u in de gelegenheid om ons daarbij te helpen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw zoon op dochter. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 uur naar huis om te eten. Verder gelden de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Zomerfeest 10 juni
Op 10 juni vieren we ons zomerfeest op een iets andere manier dan we gewend zijn. Het thema van het feest is ‘Circus’. Samen met dansdocente Melissa en muziekdocente Marieke studeren de kleuters een circusact in. Op vrijdag 10 juni kunt u dit alles bewonderen in een circusvoorstelling die we in samenwerking met de peuterspeelzaal gaan opvoeren. U bent bij de voorstelling van harte welkom.
Het feest begint om 08.45 uur, de deur gaat open om 08.35 uur waarna u uw kind in de klas mag brengen.
De kinderen van juf Janny/juf Marjan, juf Fien/juf Petra en juf Erica/juf Elsa treden op van 09.00 uur tot ongeveer 09.45 uur. Hierna gaan deze kinderen naar binnen en de betreffende ouders kunnen op het plein koffie of thee drinken.
De kinderen van de groepen van juf Els/juf Yvonne en juf Esther/juf Judith treden op van 11.30 uur tot ongeveer 12.15 uur. Na dit optreden is er koffie of thee voor de betreffende ouders en gaan de kinderen nog even mee de klas in.
Dit alles onder voorbehoud van goed weer. Bij slecht weer gaat de voorstelling voor de kinderen door, maar is er helaas geen plek voor alle ouders om te kijken. In dat geval vervalt het koffie drinken.
Om 12.30 uur zijn alle kinderen vrij, ook de kinderen van groep 8 die ons de hele morgen zullen helpen.
De kinderen mogen deze ochtend verkleed komen. De kinderen in groep 1a spelen acrobaten, in groep 1/2b en 1/2d spelen ze goochelaars en in groep 1/2c en 1/2e spelen ze leeuwen. Hiermee kunt u eventueel rekening houden als uw kind verkleed komt, maar iets anders is ook prima.
Let wel… we gaan deze ochtend ook naar de speeltuin, lange jurken en sandaaltjes zijn niet handig.
Wij hopen op een mooi, zonnig feest.

Groepen 3 en 4 vrij op 10 juni
De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn vrij op vrijdag 10 juni. Hun leerkrachten hebben dan een studiedag.

Koffieochtend 15 juni 2016
Beste ouders. Op 15 juni is alweer de laatste koffieochtend van dit schooljaar. Wat zou het leuk zijn om jullie te ontmoeten. Deze keer is de koffieochtend bij Cindy Verburg aan de Meranti 160, vanaf 10 uur. Tot ziens allemaal. Een hartelijke groet, Marieke Rijke (06-36434144).

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportende kinderen. Afgelopen woensdag was de 1e dag van het veldkorfbaltoernooi. Er werd weer sportief gestreden. Het was helaas geen schitterend weer, maar met slechts af en toe een buitje regen viel het weer nog mee. Sommige teams hebben het zo goed gedaan dat ze komende woensdag voor de 2e dag naar het korfbalveld mogen.
Na het veldkorfbaltoernooi komen er dit schooljaar nog een paar toernooien. Diegenen die mee willen doen aan het beachvolleybaltoernooi kunnen zich tot en met vandaag, maandag 23 mei, inschrijven. Voor het rugbytoernooi hebben jullie de tijd tot en met donderdag 26 mei a.s. om in te schrijven. Beide inschrijvingen gaan natuurlijk via de website www.johanfriso.nl.
Veel succes voor alle kinderen die aan één of meerdere van bovenstaande toernooien gaan deelnemen.
Of je nu meedoet of aanmoedigt, een sporttoernooi van school moet een gezellig en sportief evenement zijn! Mocht je je voor een toernooi ingeschreven hebben en je kunt (onverwachts) niet, laat het dan even weten, maar blijf in ieder geval niet weg zonder bericht. Er wordt immers op je gewacht en gerekend!

Belangrijke data
25 mei: Sportdag bovenbouw.
30 mei t/m 06 juni: Inschrijven voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
06 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
08 juni: Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij).
09 juni: Viering verjaardag leerkrachten bovenbouw.
10 juni: Zomerfeest kleuters (groepen 3 en 4 zijn vrij, groepen 8 zijn ’s middags vrij).
20 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
23 mei 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019