Nieuwsbrief 19
 
20 juni 2016

Personeel
Komend cursusjaar zullen juf Milou en juf Sabine helaas niet meer werkzaam zijn bij ons op school. Vanwege veranderingen in de formatie zullen zij op de cbs Juliana volledig aan het werk gaan. Ook vanaf deze plaats feliciteren we juf Milou en juf Sabine van harte met hun nieuwe baan en willen we hen bedanken voor de fijne samenwerking met onze leerlingen, de ouders en ons team.

Rapporten groep 2
De kinderen in groep 3 t/m 8 krijgen hun rapport mee vóór de 10-minutengesprekken. De kinderen in groep 2 krijgen hun allereerste rapport. De leerkrachten van groep 2 willen dit rapport graag tijdens de 10-minutengesprekken persoonlijk toelichten. Daarom krijgen de kinderen van groep 2  het rapport op vrijdag 24 juni mee. Wilt u uw kind dan een stevige plastic tas meegeven?

Schoonmaak materialen onderbouw
Op woensdag 29 juni worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht laten drogen of droog deppen omdat de afbeelding er anders af gaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en hem/haar om 12.00 uur in de klas ophalen? Indien uw kind naar de BSO gaat, zou het fijn zijn als u het materiaal eerder ophaalt, zodat uw kind dit niet hoeft te dragen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2 woensdag 29 juni
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Zoals u in de activiteitenkalender kunt zien, is het woensdag 29 juni a.s. Op het memobord van de klas hangt een intekenlijst. Helpt u mee? De koffie staat klaar!

Kennismaken met de nieuwe juf/meester
Op maandag 4 juli gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe juf of meester. De kinderen van groep 4 lopen onder begeleiding van locatie 196 naar locatie 821 en terug.

Groep 2 niet meer naar de bakker
Vele jaren zijn we met de kinderen van groep 2 op bezoek geweest bij bakker Korteweg. Helaas is dit niet meer mogelijk omdat er de hele week in de bakkerij gewerkt wordt. Verschillende warme bakkers zijn benaderd, maar ook hier kunnen we niet op bezoek.
Doordat we niet naar de bakker gingen, was er budget voor een professionele poffertjeskraam tijdens het zomerfeest. De kinderen hebben hiervan genoten.

OASE
Na de zomervakantie zal op onze school het zorgprogramma OASE van start gaan. OASE staat voor Oplaadplek/Ontspanning met Aandacht voor de Sociaal-Emotionele ontwikkeling van kwetsbare kinderen in het basisonderwijs. Het zorgprogramma is bestemd voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze moeilijk om kunnen gaan met alle prikkels in de klas of prikkels die van binnenuit komen.
In een apart lokaal krijgen deze kinderen in kleine groepjes tweemaal per week gedurende een uur een programma aangeboden dat hen helpt zich meer te ontspannen en meer grip op zichzelf te krijgen. Ze leren zich meer bewust te worden van wat er in hun hoofd en lijf gebeurt en hoe ze hiermee kunnen omgaan.
De kinderen worden begeleid door Erlinde van der Horst en Erika Midavoodi, twee zorgprofessionals van Yulius die dit programma hebben opgezet. Zij adviseren ook de leerkrachten in het begeleiden van deze kinderen. Dit alles kan een positief effect hebben op het welbevinden, de werkhouding en de leerprestaties van deze kinderen.
De Intern Begeleiders van onze school bekijken welke kinderen voor dit programma in aanmerking komen. Zij informeren de ouders/verzorgers van de betreffende kinderen middels een folder en een informatiebijeenkomst en vragen hen toestemming voor de deelname van hun kind aan OASE.

Social media en sociale veiligheid
Steeds vaker zien we dat ouders/verzorgers foto’s en filmpjes maken bij activiteiten in en rondom de school of op plaatsen waar klassen naartoe gaan. Veel van dit beeldmateriaal wordt verspreid via social media. Niet alle ouders/verzorgers vinden het fijn dat beeldmateriaal van hun kind door andere ouders/verzorgers via social media op internet komt te staan. Ook leerkrachten vinden het niet altijd fijn om gefotografeerd of gefilmd te worden tijdens hun werk. Verspreid daarom alstublieft geen foto’s en filmpjes waar andere kinderen, ouders/verzorgers of leerkrachten duidelijk op staan, tenzij u eerst om toestemming heeft gevraagd.
Leerlingen mogen op school of op plaatsen waar klassen naartoe gaan geen mobiele telefoons, tablets e.d. aan hebben staan. Foto’s maken en filmen is op die plaatsen niet toegestaan. Zo voorkomen we ongewenste verspreiding van beeldmateriaal via social media door leerlingen.
Als leerkrachten actief zijn op social media is dit op persoonlijke titel. Zij mogen dat niet doen namens school. Als de leerkracht niet ingaat op uw vriendschapsverzoek, betekent dit niet dat de leerkracht u niet leuk vindt. Het is een uiting van de professionele beroepshouding van de leerkracht, waarin werk en privé zoveel mogelijk gescheiden dienen te zijn. Omdat leerkrachten soms privé ook in een andere relatie tot bepaalde ouders/verzorgers staan (vrienden, familie, sport, kerk enz.), ligt dit soms anders.
Als school hebben we in ons EIC-protocol allerlei zaken vastgelegd met betrekking tot het omgaan met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Wij brengen alleen informatie naar buiten via de officiële Johan Friso website of via Mijnschoolinfo.
We rekenen op uw begrip en medewerking rond bovenstaande zaken in het belang van de sociale veiligheid van allen die bij onze school betrokken zijn.
 
Belangrijke data
23 juni: 10-minutengesprekken.
27 en 28 juni: Musical groepen 8.
04 juli: Nieuwsbrief 20 en de Kindernieuwsbrief staan op de website en worden verspreid via
             Mijnschoolinfo.
04 juli: Afscheidsavond groepen 8.
07 juli: Laatste schooldag leerlingen.
08 juli: Alle leerlingen zijn vrij.
09 juli t/m 21 augustus: Zomervakantie.
 
20 juni 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019