Nieuwsbrief 20
 

4 juli 2016

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering...

Dietrich Bonhoeffer

Vanavond nemen we als school afscheid van 79 leerlingen uit onze 3 groepen 8. We wensen hen een goede overstap naar de middelbare school.
Namens alle collega's wens ik u, samen met uw gezin, een fijne zomervakantie. We verwachten alle kinderen op maandag 22 augustus weer uitgerust terug op school.
Met vriendelijke groet,
José van Heusden

Kindernieuwsbrief
Vandaag krijgen alle leerlingen de Kindernieuwsbrief mee. Ook leuk voor ouders/verzorgers!

Wijziging Schoolmaatschappelijk Werk
Vanuit ons samenwerkingsverband is besloten om over te gaan tot een nieuwe opzet van het Schoolmaatschappelijk Werk. Na de zomervakantie zal de ‘ouder-kind-coach’ de taken van de schoolmaatschappelijk werker overnemen. Op dit moment zijn wij nog niet geïnformeerd over de praktische organisatie van de werkzaamheden van deze ‘ouder-kind-coach’ bij ons op school. Na de zomervakantie zullen wij u via onze nieuwsbrief informeren.
Bovenstaande betekent dat wij afscheid moeten nemen van onze schoolmaatschappelijk werker Alexander Kotzian. Wij danken hem hartelijk voor alles wat hij in de afgelopen jaren voor onze leerlingen, ouders en onze school heeft betekend.

Bedankje hulpouders
Alle ouders die het afgelopen schooljaar op onze school hebben meegeholpen met het organiseren of begeleiden van activiteiten: heel hartelijk dank daarvoor! Team en leerlingen zijn erg blij met jullie hulp. Mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen?
 
Koffieochtenden
De afgelopen 2 jaar waren er maandelijks koffieochtenden waarop ouders elkaar konden ontmoeten. Marieke Rijke heeft dit met veel enthousiasme georganiseerd, maar gaat hier nu mee stoppen. Marieke, hartelijk dank voor je inzet voor de koffieochtenden! Op dit moment is nog niet duidelijk of er het komende schooljaar weer koffieochtenden zullen worden georganiseerd.

Nieuws van de sportcommissie
Beste sporters,
Het laatste toernooi van dit schooljaar, het soft-/honkbaltoernooi op woensdag 6 juli, gaat niet door. De Johan Frisoschool was de enige school die zich had aangemeld. Dat zegt wel iets over jullie sportiviteit!!
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen we graag alle kinderen bedanken voor hun sportieve inzet bij het sporten dit schooljaar. We hebben als sportcommissie onze uiterste best gedaan om zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk schoolsporten te laten meedoen. En het waren er weer veel!
Hopelijk kunnen we veel kinderen volgend schooljaar ook weer zien sporten.
Voor de schoolverlaters: heel veel succes op de middelbare school!
Iedereen een heerlijke zomervakantie toegewenst en weer uitgerust op school 22 augustus!

Zomerfeest in en rond de Kandelaarkerk
Net als voorgaande jaren organiseert Kinder- en Tienerclub Stadspolders in en om de Kandelaarkerk aan het Van Eesterenplein 230 een groots zomerfeest met dit jaar het thema: AAN TAFEL.
Op 18, 19, 20 augustus zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in de ochtenden uitgenodigd. Donderdag en vrijdag worden de kinderen van 10.00 tot 13.00 uur vermaakt met een verhaal, poppenkast, knutselen, timmeren, spelletjes, vossenjacht of puzzeltocht, zingen en muziek. Zaterdagochtend zijn de kinderen met hun ouders welkom op de afsluitende feestochtend van 10.00 - 13.00 uur.
Op deze wijze maken de kinderen op een ontspannen manier kennis met het christelijk geloof, de Bijbel en de kerk. De kinderen kunnen elke dag binnenlopen en gratis meedoen, op de website is de kleurwedstrijd te vinden.
Ook dit jaar zijn de tieners uitgenodigd op de tieneravonden. Op donderdag en vrijdagavond van 19.30 - 21.30 uur is er een gevarieerd programma met spel, muziek, film, chillen, snacks en een serieus gedeelte.
Voor meer informatie: Marieke Schenkel, 06 - 46613998. Tijdens de actie Kandelaarkerk 078-6168213. Zie ook www.kerkindordt.nl.

Belangrijke data
06 juli: Laatste schooldag groepen 8.
07 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 1 t/m 7.
09 juli t/m 21 augustus: Zomervakantie.

 
4 juli 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019