Nieuwsbrief 01
 

29 augustus 2016

Welkom
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. We gaan er samen met alle kinderen en hun ouders/verzorgers een mooi schooljaar van maken!

Schoolgids
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter onze vernieuwde schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze schoolgids aandachtig door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school.

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender 2016-2017 kunt u op onze website vinden. Deze activiteitenkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Mijnschoolinfo
Het begin van een nieuw schooljaar is een mooi moment om te controleren of alle naam- en adresgegevens van ouders en kinderen in orde zijn. Mocht u dingen willen wijzigen in Mijnschoolinfo, dan kunt u dat zelf doen. Wel even een verzoek: wilt u deze wijzigingen ook doorgeven aan Maureen ((mchin (at) johanfriso (dot) nl) ), dan blijft onze schooladministratie ook up to date.

Informatieavonden groep 1 t/m 8
We nodigen u van harte uit op onze informatieavonden:
• maandag 29 augustus (vanavond!) voor ouders van kinderen in groep 1 t/m 4; groep 1 en 2 om 19.00 uur; groep 3 en 4 om 20.30 uur.
• dinsdag 30 augustus (morgen!) voor ouders van kinderen in groep 5 t/m 7; groep 5 en 6 om 19.00 uur; groep 7 en 8 om 20.30 uur. Voor groep 8 is deze avond tevens de informatieavond over het voortgezet onderwijs.

Inschrijven voor de Oudervertelgesprekken via Mijnschoolinfo
Op 19 en 21 september a.s. vinden de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats, de Oudervertelgesprekken voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8.
U kunt zich hiervoor inschrijven via Mijnschoolinfo. In Mijnschoolinfo wordt alleen gesproken over 10-minutengesprekken, maar het betreft in dit geval Oudervertelgesprekken.
Op 5 september ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat. U heeft dan t/m 12 september de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 12 september sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Ondervindt u problemen met het gebruik van Mijnschoolinfo, bijvoorbeeld met het instellen van uw mobiele telefoon, dan kunt u gebruik maken van hun helpdesk via 050-2103040 of u vult het supportformulier in op www.mijnschoolinfo.nl.
Ter voorbereiding op het Oudervertelgesprek ontvangt u op maandag 5 september via Mijnschoolinfo een formulier waarop mogelijke gesprekspunten kunnen worden ingevuld.

Gebedsgroep
Al jaren komen we met enkele ouders van de Johan Frisoschool elk 2 weken bij elkaar om te bidden voor de school, de leerkrachten en de kinderen. We zoeken hiervoor nog (groot)ouders. De eerste keer komen we bij elkaar op maandag 5 september om 08.30 uur. Een vast tijdstip moet nog afgesproken worden. Kleine kinderen kunnen gewoon meegenomen worden. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op! Telefoon: 06 3738 6168, mail: (gebedsgroep (at) johanfriso (dot) nl) .
Met vriendelijke groet van de gebedsgroep.

Schriften kijken
Maandag 5 september a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Schoolkamp groepen 8
Op woensdag 7 september vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor 3 dagen naar kamphuis “De Kievit” in Esbeek (vlakbij Hilvarenbeek) voor het jaarlijkse schoolkamp. Voor het vervoer heen zijn "Blijde Rijders" ingedeeld om de kinderen te brengen. Het vertrek vanaf locatie 821 staat gepland om 09.00 uur. Tip: neem de bagage mee in tassen i.p.v. koffers, dat is makkelijker ‘passen en meten’ in de auto’s.
Ook voor het transport van de bagage vrijdagmorgen terug naar Dordrecht en het vervoer van de kinderen vanaf de Efteling ’s middags zijn ouders ingepland.
Let op: alléén de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van de school. Overige ouders kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege, graag in de parkeervakken. Het zal best wat druk zijn, maar met een beetje begrip van alle kanten moet het goedkomen. Dank alvast voor uw medewerking! Uiteraard vinden we het leuk als u die morgen even blijft om de kinderen uit te zwaaien.
We hopen allemaal op vrijdag 9 september tussen 18.15 en 18.30 uur weer terug te zijn bij school.
Tijdens het verblijf in het Brabantse land zullen foto's gemaakt worden en van elke dag een verslag. Hiervan wordt aan het einde van het kamp een reportage gemaakt. We zullen ons best doen om die zo snel mogelijk op onze website te publiceren, zodat u zelf kunt zien en lezen wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. We zijn nog aan het onderzoeken of we het thuisfront ook tussendoor een kleine glimp van het schoolkamp kunnen laten zien, maar het is op dit moment nog niet zeker of dit lukt.
Vanaf deze plaats wensen de meesters juffen van de Johan Frisoschool alle kinderen van de groepen 8, hun meesters en juffen en de rest van de kampleiding een fantastisch kamp toe!

Schoolreis groepen 3 t/m 7
Wij weten het al wat langer, maar nu mag iedereen het weten: we gaan op 13 september op schoolreis! En dat is al snel, het aftellen kan gaan beginnen! Hier gaan we naar toe: de groepen 3 en 4 gaan naar Blijdorp, de groepen 5 en 6 naar Drievliet en de groepen 7 naar Duinrell.
Binnenkort krijgen alle kinderen een brief mee met de laatste informatie, o.a. de tijden. Ouders die meegaan als begeleider ontvangen via hun kind een informatiepakketje over de schoolreis.
Willen ouders die verwachten dat hun kind reisziek is, dit melden aan de leerkracht van hun kind? Tevens kunnen de ouders van de kinderen uit de groepen 3 en 4, die in het bezit zijn van een abonnement van Diergaarde Blijdorp, dit abonnement op maandag 12 september aan de leerkracht van hun kind geven. De korting wordt met de betreffende ouders achteraf verrekend.
Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van een mobieltje door kinderen niet is toegestaan, dit i.v.m. de privacy. De leerkrachten hebben allemaal een mobieltje voor nood. Ook maken zij foto’s voor op de website die u daarna kunt bekijken.

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportieve kinderen van de Johan Frisoschool!
Hopelijk hebben jullie genoten van de zomervakantie. Allemaal weer zin om lekker te gaan sporten? Wij van de sportcommissie hebben er ook weer zin in! Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben we afscheid genomen van Erwin Louwman. We danken hem voor alle jaren dat hij in de sportcommissie zat!
De coördinatie van de schoolsportevenementen ligt bij Sportbedrijf Dordrecht, de interne organisatie van de Johan Frisoschool is in handen van ons: de sportcommissie. Verschillende sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en materialen beschikbaar. Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daarom gebeuren dat de informatie pas kort voor het toernooi bij ons terecht komt. Wij doen onze uiterste best om alles zo snel mogelijk op een rij te zetten en te communiceren. Houd daarom het sportgedeelte op onze website goed in de gaten.
Door middel van schoolsportevenementen wil Sportbedrijf Dordrecht de jeugd binnen het basisonderwijs in Dordrecht op een leuke manier kennis laten maken met verschillende sporten. Belangrijke thema’s zijn ‘Sportiviteit & Respect’ en ‘Fairplay’. Kinderen, maar óók leerkrachten, ouders en begeleiders moeten kunnen genieten van en een positieve bijdrage leveren aan een prettige, sportieve sfeer.
De schoolsporttoernooien voor dit schooljaar zullen binnenkort op onze website verschijnen en ook zullen we daar in de volgende nieuwsbrief aandacht aan schenken.
Inschrijven voor toernooien gaat digitaal. We blijven nog wel informatiebrieven uitdelen in de groepen om de kinderen te laten weten welk toernooi eraan komt. De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen allemaal een brief mee, in de  groepen 5 t/m 8 krijgen alleen de kinderen die belangstelling hebben een brief mee. In de brief staat uitgelegd dat je op de website van school naar het onderdeel sport moet gaan, naar het overzicht van alle sporttoernooien, naar de juiste sport, naar het inschrijfformulier... en dat inschrijfformulier vul je digitaal in.
Als je namens de Johan Frisoschool meedoet aan een schoolsporttoernooi, heb je een eigen schoolsporttenue nodig. Alleen dan kan je meedoen met een schoolsporttoernooi. Dit sporttenue is alleen te verkrijgen via de sportcommissie. Alle informatie over de borg en de momenten van afhalen is te vinden op de website.
Wij wensen iedereen een heleboel leuke, sportieve middagen toe in het schooljaar 2016-2017!

Belangrijke data
29 augustus: Informatieavond groepen 1 en 2 (19.00 uur), 3 en 4 (20.30 uur).
30 augustus: Informatieavond groepen 5 en 6 (19.00 uur), 7 en 8 (20.30 uur).
5 t/m 12 september: Inschrijven voor de Oudervertelgesprekken via Mijnschoolinfo.
7, 8 en 9 september: Groepen 8 op schoolkamp.
12 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
13 september: Schoolreis groep 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
19 en 21 september: Oudervertelgesprekken.
26 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
29 augustus 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 14-01-2019