Nieuwsbrief 02
 

12 september 2016

Gymtijden schooljaar 2016/2017
Maandag zaal 1:
08.30-09.40 u: gr. 5B (juf Anita), 09.40-10.50 u: gr. 4A (juf Erna), 10.50-12.00 u: gr. 4B (Juf Tijmine).
Maandag zaal 2:
08.30-09.40 u: gr. 7B (meester Freddie), 09.40-10.50 u: gr. 7A (juf Nelleke), 10.50-12.00 u: gr. 7C (Juf Marit).
Dinsdag zaal 2:
08.30-09.40 u: gr. 6A (meester Micha), 09.40-10.50 u: gr. 6C (meester Enrico), 10.50-12.00 u: gr. 8A (Juf Judith).
Woensdag zaal 1:
08.30-09.45 u: gr. 3B (juf Ute), 10.45-12.00 u gr.3A (juf Klazien).
Vrijdag zaal 2:
08.30-09.40 u: gr.5A (juf Dalina), 09.40-10.50 u: gr. 6B (juf Marjan), 10.50-12.00 u: gr. 8B (juf Monique), 13.45-15.15 u: gr. 8C (meester Dick Jan).

Inschrijven voor de Oudervertelgesprekken via Mijnschoolinfo
Op 19 en 21 september a.s. vinden de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats, de Oudervertelgesprekken voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8.
U kunt zich t/m vandaag hiervoor inschrijven via Mijnschoolinfo. Ter voorbereiding op het Oudervertelgesprek heeft u via Mijnschoolinfo een formulier ontvangen waarop mogelijke gesprekspunten kunnen worden ingevuld.

De Johan Frisoschool doet mee aan de Jantje Beton Loterij!
Eens in de twee jaar doet onze school mee aan de Jantje Beton Loterij en mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 7 deze loten gaan verkopen. Dit jaar is dat van 14 t/m 28 september 2016.
Met de lotenverkoop halen onze leerlingen geld op voor buitenspelen. Eén op de 5 kinderen in Nederland speelt niet of slechts 1 keer per week vrij buiten. Een leven zonder vrij buitenspelen is ondenkbaar voor een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom komen wij in actie.
De helft van de opbrengst is voor de school en dat geld willen we dit jaar gaan besteden aan pleinstickers voor hinkelbanen en gereedschappen voor in het handvaardigheidslokaal. De andere helft van de opbrengst gaat naar buitenspeelprojecten van Jantje Beton.
Uitleg over de lotenverkoop aan de leerlingen vindt plaats op school en er zal een instructiebrief bij de loten zitten die u met uw kind kunt lezen. Leerlingen lopen niet met geld rond, want de loten worden via een eenmalige machtiging verkocht. Meer informatie over de Jantje Beton Loterij vindt u op www.jantjebeton.nl/loterij.
We hopen dat ook dit jaar de actie weer een groot succes wordt.
De ouderraad

Dramalessen groepen 3
In alle groepen is de afgelopen weken veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Omdat de groepen 3 zijn samengesteld uit verschillende groepen 2 vinden we het belangrijk hier extra aandacht aan de groepsvorming te geven. Daarom zal vanaf deze week Erwin van Heusden een aantal dramalessen geven in de groepen 3. De leerlingen krijgen leuke lessen en de leerkrachten krijgen extra ondersteuning bij de groepsvorming.

Kledingactie
Vrijdag 16 september a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals wellicht bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes doen voor de kinderen van onze school. Ook familieleden, buren en vrienden mogen zakken inleveren, dus hoort zegt het voort! U kunt uw kleding tot 09.00 uur inleveren op locatie 196. We hopen uiteraard op een mooie opbrengst.

Studiedag personeel
Op donderdag 6 oktober a.s. hebben alle kinderen een dag vrij i.v.m. een studiedag van ons personeel.

Schommelen op locatie 196
Het gebruik van de schommel op locatie 196 is een kwartier voor en een kwartier na schooltijd niet toegestaan. Er is op die momenten onvoldoende gericht toezicht en het is te druk op het plein waardoor de veiligheid van schommelende kinderen en omstanders niet optimaal is.

Ouder-Kindcoach
Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw gezicht op onze school: de Ouder-Kindcoach. De Ouder-Kindcoach is een doorontwikkeling van het schoolmaatschappelijk werk. Bij de Ouder-Kindcoach kunnen leerlingen en ouders/verzorgers terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en andere zaken binnen het gezin. De OK-coach zoekt dan samen met je/u naar antwoorden, geeft informatie en advies, en helpt je/u weer op weg.
Mocht u behoefte hebben aan specifieke ondersteuning, dan schakelt de Ouder-Kindcoach direct met haar collega's van het Sociale Team en Jeugdteam, zodat u snel de juiste ondersteuning ontvangt. Op onze school is Sabina Voet de Ouder-Kindcoach.

Even voorstellen
Mijn naam is Sabina Voet. Voorheen heb ik gewerkt als schoolmaatschappelijk werker. Dit schooljaar ben ik gestart als Ouder-Kindcoach op 7 verschillende scholen in Dordrecht, waaronder ook de school van uw zoon(s) en/of dochter(s). Ik streef ernaar om op elke school een vast aantal uren in de week aanwezig te zijn. Op de Johan Frisoschool zal ik op de maandagen aanwezig zijn. Loop gerust eens binnen, maar bellen of e-mailen voor een afspraak kan natuurlijk ook. Ik werk van maandag t/m vrijdag en ben zowel telefonisch als via de e-mail te bereiken.
Telefoon: 06-41096959, E-mail: (sabinavoet (at) flexusjeugdplein (dot) nl) .

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportende kinderen,
Jullie juf of meester heeft jullie al verteld dat de schoolsporttoernooien handbal, judo en korfbal er aan komen. Als je hieraan mee wilt doen, heb je ook de informatiebrieven gekregen.
Het handbaltoernooi is op 5 oktober, het judotoernooi is op 12 oktober en het zaalkorfbaltoernooi is op 26 oktober. Iedereen die zin heeft om mee te doen...... schrijf je in via www.johanfriso.nl. Inschrijven kan nog t/m vandaag! Hoe meer kinderen er mee doen, hoe gezelliger het wordt.

Belangrijke data
13 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
19 en 21 september: Oudervertelgesprekken.
26 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 oktober: Start Kinderboekenweek.
06 oktober: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij).
07 oktober: Plakboeken groepen 1/2 gaan mee naar huis.
10 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
14 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
15 t/m 23 oktober: Herfstvakantie.
24 oktober: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
31 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
12 september 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019