Nieuwsbrief 05
 
31 oktober 2016

Meester Jan
Voor de zomervakantie hebben we als school afscheid genomen van meester Jan den Hartog. Vanwege gezondheidsproblemen is een vaste benoeming bij ons op school voor hem helaas niet meer haalbaar.
We zijn blij bij u aan te kunnen geven dat meester Jan vanaf afgelopen week als vrijwilliger weer bij onze school betrokken is. Hij zal iedere donderdagmorgen begeleiding geven aan kinderen uit diverse groepen op locatie 821.

Jeugd EHBO lessen voor leerlingen in groep 8
Op maandag 9 januari 2017 start er na schooltijd van 15.30 - 16.45 uur weer een cursus Jeugd EHBO voor leerlingen in groep 8. Deze cursus wordt door bevoegde, enthousiaste leden van EHBO-Vereniging Dubbeldam gegeven.
De kinderen leren hoe ze moeten handelen bij kleine ongelukjes, leren verbanden aanleggen maar ook wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld iemand flauwvalt of zich verslikt. De cursus wordt afgesloten met een examen en na goed afgelegd examen ontvangt de leerling een certificaat Jeugd EHBO.
Alle ouders van leerlingen in groep 8 krijgen via Mijnschoolinfo informatie over de kosten en de manier van inschrijven. Er kunnen maximaal 24 kinderen geplaatst worden! De inschrijving start vandaag om 18.00 uur.

Studiedag leerkrachten onderbouw 4 november a.s.
In Onderwijsnieuwsbrief 1 die vorige week verscheen meldden we u dat er in het kader van de samenwerking met peuterspeelzaal SDK Groenland op vrijdag 4 november a.s. een gezamenlijke studiedag van de leerkrachten van de onderbouw en de leidsters van SDK Groenland rond het thema “Talentkracht” is. De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn op vrijdagmorgen 4 november vrij.
Onze excuses voor het feit dat deze vrije morgen pas vrij laat gemeld is. De activiteitenkalender op onze website is aangepast.

Schriften kijken
Maandag 7 november a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Aanpassing activiteitenkalender
De activiteitenkalender op onze website is aangepast. De schoolkeuzegesprekken voor de groepen 8 zijn verplaatst naar 20, 21 en 23 februari 2017.
Hoewel ons streven nog steeds is om op 1 maart de (meeste) aanmeldingen bij de scholen voor voortgezet onderwijs definitief te hebben gemaakt, is in het bovenschools overleg van scholen voor primair en voortgezet onderwijs (het BoVo) onlangs afgesproken om dit jaar nog de datum van 1 april te hanteren. De gesprekken stonden in week 6 gepland om daarna nog uitloop te hebben voor eventuele vervolggesprekken met u en contact met de V.O.-scholen. Voordeel van het verplaatsen van de schoolkeuzegesprekken is, dat we nu na de afnames van de M8-toetsen van ons LVS, iets meer tijd en ruimte hebben om de resultaten te verwerken, registreren en interpreteren en toch ook ruim voldoende tijd voor de uiterste aanmelddatum van 1 april.

Verzuim rond vakanties
Rond vakantieperiodes worden wij steeds vaker geconfronteerd met ouders die extra verlof aanvragen. De wet op de leerplicht staat dit soort verlof alleen onder strikte voorwaarden toe.
Bureau leerplicht geeft aan dat alle afmeldingen vlak voor en vlak na vakanties gemeld moeten worden. Deze afmeldingen worden door hen zorgvuldig onderzocht.
We willen u nogmaals wijzen op de regels rondom het tijdig aanvragen van verlof. U vindt deze in onze schoolgids, paragraaf 7.4.

Mijnschoolinfo fotoalbums
Ons digitale communicatieplatform Mijnschoolinfo biedt sinds kort de mogelijkheid om fotoalbums te plaatsen. Elke leerkracht kan op zijn/haar eigen groepspagina zo nu en dan een fotoalbum plaatsen dat alleen zichtbaar is voor de ouders/verzorgers van zijn/haar groep.
De foto’s staan niet op internet, kunnen door de ouders/verzorgers gedownload worden en worden aan het eind van het schooljaar verwijderd. We denken dat het voor ouders leuk is om op deze manier “een kijkje in de klas” te krijgen. Vanzelfsprekend controleren de leerkrachten van tevoren welke foto’s ze plaatsen, zoals ook bij plaatsing op de website gebeurt.
Mijnschoolinfo geeft geen seintje wanneer er een nieuw fotoalbum is geplaatst. Aan die mogelijkheid wordt wel gewerkt. Tot die tijd: kijk regelmatig even of er een nieuw fotoalbum staat.

Nieuws van de sportcommissie
Beste sporters,
Fijn hè, een hele week vrij? Heerlijk kunnen uitrusten in de herfstvakantie! Wel moesten de korfballers van groep 3 en 4 afgelopen woensdag meteen in actie komen tijdens het schoolkorfbaltoernooi in de zaal.
Morgen begint de maand november en gaan we alweer richting einde van het kalenderjaar en dus richting de kerstvakantie. Tot die tijd hebben we nog 1 schoolsport en dat is het schaken. Dat toernooi wordt gehouden op woensdag 9 november. Voor iedereen die met schaken mee gaat doen: veel plezier en succes!
Maar schaken is niet het laatste schoolsporttoernooi van dit jaar. Want ín de kerstvakantie kunnen jullie meedoen met het tafeltennis! Let op: dit wordt gehouden op vrijdag 30 december, midden in de kerstvakantie. De inschrijving hiervoor is nog niet geopend, maar als het zo ver is, overleg dan goed met je ouders of je op 30 december wel mee kunt doen.

Belangrijke data
01 november: Schoolfotograaf op locatie 196.
02 november: Schoolfotograaf op locatie 821/’s middags broertje-/zusje foto.
04 november: Studiedag leerkrachten groepen 1 en 2 (leerlingen van deze groepen zijn vrij).
14 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
22 november: Ouderavond “EHBO bij kinderen”.
28 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 december: Sinterklaasfeest (’s middags alle leerlingen vrij).
12 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 december: Kerstviering onderbouw in de kerk (groepen 1 en 2 ’s middags vrij).
21 december: Kerstviering middenbouw in de kerk.
22 december: Kerstviering bovenbouw in de klas.
23 december: ’s Middags alle leerlingen vrij.
23 december t/m 08 januari: Kerstvakantie.
 
31 oktober 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019